GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2016

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2016

RAZPIS - Lutkovne predstave


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

 

Lutkovni del festivala je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske lutkovne dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo lutkovne skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

 

Lutkovni del Festivala Vizije je organiziran treh ravneh:

a) območna srečanja lutkovnih skupin,

b) regijska srečanja lutkovnih skupin in

c) državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture.

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske lutkovne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let.

 • 2. Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela, izraznost, lutkovno tehniko ali ciljno skupino občinstva (lutkovno gledališče za odrasle, mladino ali otroke).

 • 3. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2015 ali 2016 ter ni bila uprizorjena na Festivalu Vizije 2015 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2015. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

 • 4. Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

 • 5. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

 • 6. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega srečanja lutkovnih skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

 • Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • 7. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

   • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

   • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

   • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

   • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

 • 8. Datumi območnih in regijskih srečanj lutkovnih skupin bodo objavljeni naknadno. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

 • 9. Skupine, izbrane na regijska srečanja lutkovnih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 20. do 22. maja 2016 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2016.

 •  

 • 10. Program regijskih srečanj lutkovnih skupin in lutkovnega dela državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter na državnih  Vizijah (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

II. Nagrade

 • 1. Strokovna žirija Festivala Vizije lahko na državnih Vizijah lutkovnim predstavam podeli nagrade - vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah: vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti, vizionar za najbolj inovativen pristop v lutkovni predstavi in do enega vizionarja kot posebno priznanje žirije.

 •  

 • 2. Skupina – dobitnica vizionarja za najboljšo lutkovno predstavo v celoti prejme tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (julij 2016) ali v Izoli (avgust 2016). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani www.jskd.si.

 

 

III. Prijava

 1. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 31. januarja 2016, oz. do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

 

 

**Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si