GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali


ŽIVE BESEDE – SREČANJE RECITATORJEV SLOVENIJE 2012
Ljubljana, 16. marec 2012

RAZPIS


Javni sklad RS za kulutrne dejavnosti bo v šolskem letu 2011/12 zagnal projekt Živa beseda – srečanje recitatorjev Slovenije.

Kaj so ŽIVE BESEDE?

Žive besede so festival mladih recitatorjev, na katerem se bodo s svojimi interpretacijami poezije in proze predstavili učenci druge in tretje triade osnovnih šol ter dijaki srednjih šol.

Kaj je namen ŽIVIH BESED?

Namen projekta Žive besede je vzbuditi zanimanje mladih za poezijo in prozo, tako pri ustvarjanju, kot poustvarjanju. Projekt mladega bralca spodbuja k razmisleku ob prebiranju poezije in proze, ki bo lastno interpretacijo in videnje teksta predstavil v obliki žive recitacije.

Kdo se lahko prijavi na ŽIVE BESEDE?

Na srečanje se lahko prijavijo posamezniki ali skupine (literarne, gledališke, recitacijske...), ki obiskujejo drugo ali tretjo triado OŠ ali srednjo šolo. Na srečanje se lahko prijavijo tudi kulturna društva, kulturni zavodi in drugi iz Slovenija in zamejstva.
Srečanje bo potekalo v treh starostnih kategorijah:

  1. druga triada OŠ
  2. tretja triada OŠ
  3. srednja šola

V primeru skupinske prijave mešane starosti, se uvrstijo v višjo starostno kategorijo.

Kako bodo potekale ŽIVE BESEDE?

Preko območnih in regijskih srečanj – festivalov se bodo uvrstili na zaključno – državno srečanje mladih recitatorjev. Vsak izmed udeležencev/skupin bo predstavil svojo interpretacijo – recitacijo dveh pesmi in odlomka proznega besedila.
Ocenjevalo se bo v prvi vrsti razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije/proze). Strokovni selektorji oz. komisija, sestavljena iz literatov in gledaliških po-ustvarjalcev bo izbrala posameznike in skupine, ki se bodo uvrstili na višjo raven.

Na zaključnem – državnem srečanju se bodo predstavili najboljši mladi recitatorji in skupine vsake kategorije. Izbrani finalisti se bodo predstavili tudi v okviru Festivala Urška – festivala mlade literature. Poleg gostovanja na Festivalu Urška se bodo mladi recitatorji lahko predstavili na literarnih večerih nagrajencev Festivala Urška po Sloveniji.

Skupine in posamezniki, izbrani na regijska srečanja Žive besede, bodo o izboru obveščeni najkasneje 8 dni po ogledu zadnjega območnega srečanja posamezne regije. Skupine in posamezniki, izbrani na zaključni – državni Festival, ki bo potekal 16. marca v Ljubljani, bodo o izboru obveščeni najkasneje do 1. marca 2012.

Kako sestaviti program za ŽIVE BESEDE?

Vsaka skupina ali posameznik pripravi program interpretacije dveh besedil poezije in odlomka enega proznega dela. Izbirajte med deli, ki bodo učencem/dijakom blizu in jih bodo lahko razumeli.

V primeru skupinske recitacije je lahko program sestavljen tudi iz več del, vendar ne sme presegati skupne dolžine 20 min.

Obstaja obvezen program za ŽIVE BESEDE?

Interpreti v kategoriji srednja šola morajo obvezno izbrati  eno delo (pesem ali odlomek proze) enega izmed finalistov Festivala Urška 2011: Mateja Cigaleta, Janez Grma, Tatjane Knapp, Nine Bizjak, Janka Kečka ali Maje Turković. Besedila so objavljena v reviji Mentor (številka 5/2011) in na naši spletni strani.

Obveznega programa v kategorijah druga triada OŠ in tretja triada OŠ ni.

Finalisti Festivala Urška 2011

Kako se lahko prijavim na ŽIVE BESEDE?

Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.   Rok prijave podaljšan do 31. 1. 2012.

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

Finalisti Festivala Urška 2011