Območna izpostava Laško

 

Območna izpostava Laško pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občine Laško in
- Občine Radeče.

 

Območna izpostava pokriva dejavnost ljubiteljskih društev v občinah Laško in Radeče. Na tem območju, kjer živi okoli 20.000 prebivalcev, deluje 35 kulturnih društev in 26 sekcij.

Ves program ljubiteljske kulture skrbno dokumentiramo z video in audio snemanjem ter fotografskim gradivom; vse to hranimo v domoznanskem oddelku laške knjižnice.

Omeniti je treba tudi dobro sodelovanje z šolskimi skupinami, kot so zborčki, plesne in folklorne skupine, in prav tako s skupinami iz vrtcev v obeh občinah.
Pri izvedbi skupnih projektov največ sodelujemo z javnim zavodom za šport, turizem, informiranje in kulturo STIK Laško, Knjižnico Laško ter z posameznimi društvi (Turistično društvo, Odbor Možnar, KTRC Radeče).

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

Vodja območne izpostave

 

Gašper SALOBIR

T: 03 734 20 43

E: oi.lasko@jskd.si

 

 

 

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja