Območna izpostava Šentjur

 

Območna izpostava Šentjur pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občin Šentjur in
- Občine Dobje.

 

Območna izpostava Šentjur zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti na območju dveh občin: Šentjur in Dobje. V Šentjurju (19.500 prebivalcev) je 27 društvi, ki so včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev Šentjur; število neformalnih skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti, še vedno izrazito raste.

Kulturne skupine delujejo tudi na sedmih osnovnih in treh podružničnih šolah.

Območna izpostava Šentjur zelo veliko časa, sredstev in prizadevanj posveča izvedbi lokalnega programa, za kar občina Šentjur namenja večji del proračunskih sredstev.

Šentjurska kulturna društva imajo za svoje delovanje solidne prostorske in finančne pogoje, kar je posredno tudi zasluga sodelovanja sklada tako z Zvezo kulturnih društev Šentjur kot z lokalno skupnostjo.

 

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

 

 

 

Anita KOLEŠA

vodja območne izpostave

JSKD OI ŠENTJUR

 

T: 03 491 40 70
E: anita.kolesa@jskd.si

 

 

 

 

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja