Območna izpostava Velenje

Območna izpostava Velenje pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Mestne občine Velenje,
- Občine Šmartno ob Paki in
- Občine Šoštanj.

 

Območna izpostava Velenje izvaja nacionalni kulturni program, spremlja in razvija ljubiteljsko kulturo na območju treh občin Šaleške doline: mestna občina Velenje, občina Šmartno ob Paki in občina Šoštanj.

Delo kulturnih društev, ki delujejo na področju izpostave, je zelo dobro. Vse tri občine zagotavljajo dobre prostorske pogoje za njihovo delovanje, sredstva za program in projekte pa društva pridobivajo na občinskih razpisih.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Nina MAVEC KRENKER

 

T: 03 897 33 60
E: oi.velenje@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja