Območna izpostava Brežice

Območna izpostava Brežice pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Brežice, ki se razprostira na 268 km2 ob reki Krki in Savi in spada med večje občine v Sloveniji. V 109 naseljih oziroma 20 krajevnih skupnostih živi 24.473 prebivalcev.


Občina Brežice ima zelo pomembno geostrateško lego, tu poteka pomembna cestna in železniška povezava, pomemben dejavnik pa je tudi 67 km meje s sosednjo državo Hrvaško.

 

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – občina Brežice je kraj, kjer se stikajo svetovi.

Poslanstvo JSKD Območne izpostave Brežice je, da vsem občanom zagotavlja kakovostne dobrine na področju kulture, ki so v današnjem času vse pomembnejše za osebno in družbeno življenje. V vseh krajevnih skupnostih pripravlja svoje prireditve ter skrbi, spremlja in spodbuja delovanje kulturnih društev in njihovih sekcij.

 

V letu 2014 je v občini Brežice delovalo 26 društev z 62 sekcijami, ki izvajajo program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Po podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev za leto 2014 je v delovanje vključenih 1.362 dejavnih članov. Vsa društva so vključena v Zvezo kulturnih društev Brežice.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

Poslovno poročilo za leto 2012

 

 

Vodja OI Brežice

 

 

 

Simona Rožman Strnad

vodja OI

 

Tel: 07/ 49 90 650

E-pošta: oi.brezice@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja