OI Krško

 

Območna izpostava Krško

 

Območna izpostava Krško izvaja dejavnosti in naloge v Občini Krško (https://www.krsko.si/) in Občini Kostanjevica na Krki (http://www.kostanjevica.si/).

V Občini Krško v 157 naseljih živi 25.948 prebivalcev, v Občini Kostanjevica na Krki pa v 28 naseljih 2.437 prebivalcev.

Na področju izpostave je registriranih nekaj več kot 60 kulturnih društev, nekje polovica jih aktivno sooblikuje kulturno dogajanje v okolju in se vključuje v programe območne izpostave. Tradicionalno je najvidneje zastopana instrumentalna glasba, tej sledita gledališka, plesna in likovna dejavnost, zborovska glasba, fotografija, folklora in film, literatura ter aktivnosti povezane z ohranjanjem kulturne dediščine.


Poleg rednih dejavnosti sklada izvajamo še dodatne kulturne programe. V sodelovanju z lokalno skupnostjo in drugimi kulturnimi akterji organiziramo prireditve in delavnice ter izvajamo dodaten program »Oblačilni videz krških prebivalcev«. Na izpostavi koordiniramo razstavni program v Dvorani v parku v Krškem.

Za izvedbo naših dogodkov imamo na voljo ustrezne in lepe prostore, ki jih izbiramo glede na vsebino in obsežnost dogodkov. Programe izvajamo  na različnih lokacijah: Kulturni dom Krško, Dvorana v parku Krško, Kulturni dom Senovo, Dom svobode Brestanica, Kulturni dom Podbočje, Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško, Glasbena šola Krško, v prostorih osnovnih šol in krajevnih skupnosti ...

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

Vodja OI Krško

 

Tinka Vukič

 

Tinka VUKIČ

vodja OI

JSKD OI Krško

Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
T: 07/ 488 16 50
E-pošta: tinka.vukic@jskd.si

 

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja