Območna izpostava Novo mesto

 

Območna izpostava JSKD Novo mesto podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občin:

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej,

Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

 

Strokovno, organizacijsko in finančno pomaga kulturnim društvom in skupinam ljubiteljskih ustvarjalcev, skrbi za kulturno posredništvo in organizira prireditve.

 

Na območju izpostave je tudi Zveza kulturnih društev Novo mesto. Tu se udejstvuje več kot 60 registriranih kulturnih društev; aktivnejših je več kot dve tretjini. Prevladujejo društva, ki se ukvarjajo z vokalno in instrumentalno glasbo (35), sledijo pa jim društva z gledališko, folklorno in plesno dejavnostjo.

Dejavna so tudi društva drugih narodnosti. To so Kulturno umetniško društvo Žumberak, Hrvaška kulturna udruga, Srbsko kulturno društvo. Njihovo delovanje je usmerjeno predvsem na ohranjanje svoje kulturne dediščine. Redno sodelujejo na naših prireditvah.

Območna izpostava dosledno in sistematično pripravlja in izvaja obvezni program sklada ter razna srečanja v spodbudo skupinam in posameznikom. Tovrstno predstavljanje je hkrati izziv in nagrada za njihovo delo.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

Poslovno poročilo za leto 2012

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

 

 

Klavdija KOTAR

vodja OI

KC Janez Trdina, Novi trg 5, 8000 Novo mesto


T: 07 393 03 80

E: oi.novo.mesto@jskd.si

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja