Območna izpostava Trebnje


Območna izpostava Trebnje organizira kulturne prireditve in izobraževanja v štirih občinah Temeniške in Mirnske doline ter zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo različnim ljubiteljskim kulturnim dejavnostim. Kulturni utrip plemenitimo v občinah Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje z več kot 20.000 prebivalci.

Izpostava aktivno spodbuja delovanje in razvoj vseh ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Na območju štirih občin je dejavnih več kot 30 kulturnih društev in blizu 20 sekcij, ki s svojimi programi delujejo v lokalnem okolju in širše ter se vključujejo v programe območne izpostave.  

Poleg rednih dejavnosti sklada snujemo bogat lokalni program, ki še dodatno plemeniti razvejan ljubiteljski utrip Temeniške in Mirnske doline, omogočajo pa ga vse štiri občine. Zborovska in instrumentalna glasba, lutke in gledališče, ples in ljudsko izročilo, likovno in literarno ustvarjanje, film in fotografija, ustvarjalnice in izobraževanja, revije in akademije, dogodki na prostem in v dvoranah, za mladino in za odrasle …

Barvita kulturna paleta, ki jo sooblikujemo s tukajšnjimi društvi in sekcijami, Zvezo kulturnih društev Trebnje, Glasbeno šolo Trebnje, Knjižnico Pavla Golie Trebnje, Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, osnovnimi šolami in drugimi.

Ob tem z optimizmom zremo v prihodnost, ko bomo razvijali nove programe in si še naprej prizadevali za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev.

 

 

 

(Fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek in arhiv JSKD OI Trebnje)

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2019

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

Vodja OI Trebnje

 

Joži Sinur

Joži SINUR
vodja OI

Kidričeva 2
8210 Trebnje

 

T: 07 348 12 50

E: oi.trebnje@jskd.si

 

 

 

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja