Območna izpostava Ljubljana

 

Območna izpostava Ljubljana pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Mestne občine Ljubljana.

Sedež območne izpostave se nahaja na Krekovem trgu 2, dejansko pa delujemo v prostorih Šentjakobskega gledališča na Vodnikovem trgu 5 v Ljubljani.

Naša skrb so kulturna društva na območju Mestne občine Ljubljana, ki šteje po zadnjih podatkih 288.830 prebivalcev. V Ljubljani je registriranih preko 300 kulturnih društev, v njih pa se na svojstven način prepletata ljubiteljska in profesionalna kulturna dejavnost.

Aktivni so tudi številni zasebni kulturni zavodi, katerih področja njihovega udejstvovanja so podprta tako z aktiviranjem profesionalne sfere kulture kot tudi s profiliranjem in aktiviranjem ljubiteljske kulture.

Ljubljanski zbori 2022
koncertni program


Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2019

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2018

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2017

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2016

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2015

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2014

Poslovno poročilo OI Ljubljana za leto 2013

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Andreja REPAR

 

T: 01  320 75 69
E: oi.ljubljana@jskd.si

 

Prireditve
Izobraževanja

 

 

Igra Literatura

7. 10. 2022

Naročite lahko poučno literarno igro LITERATURA Z JOSIPOM JURČIČEM

več >>