Območna izpostava Logatec

 

Območna izpostava Logatec pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občine Logatec.

 

Naše temeljno poslanstvo je spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje nivoja tovrstne ustvarjalnosti.


V občini Logatec je registriranih preko 125 različnih društev, od tega jih okoli 30 izvaja projekte na področju kulture. Svoje programe uresničujejo v 86 sekcijah. Poleg teh pa obstajajo še skupine po vrtcih, v Glasbeni šoli, knjižnici.

Kulturna dejavnost se tako udejanja v preko sto skupinah ter sekcijah, ki štejejo več kot 2.000 aktivnih članov. V logaški občini se različnih kulturnih dogodkov letno udeleži preko 140.000 obiskovalcev.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2019

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2018

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2017

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2016

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2015

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2014

Poslovno poročilo OI Logatec za leto 2013

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Tanja – Pina ŠKUFCA

 

T: 01 759 17 40
E: oi.logatec@jskd.si

 

Prireditve
Izobraževanja

 

KORONA PAPIRČKI NETOPIRČKI

KORONA PAPIRČKI NETOPIRČKI – razstava otroške likovne šole JSKD Logatec_2020
Galerija hiša sonca Logatec, 26.5. – 26.6.2020

 

 

Igra Literatura

7. 10. 2022

Naročite lahko poučno literarno igro LITERATURA Z JOSIPOM JURČIČEM

več >>