Območna izpostava Lendava

Izpostava JSKD Lendava opravlja povezovalne, svetovalne in z zakonom določeno dogovorjene naloge za občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje. Na svojem območju podpira dejavnost 42 društev, ki združujejo preko 1.750 članov.


V letu 2013 bomo pripravili vse območne prireditve in več regijskih srečanj: literarni natečaj, regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupin, regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje vrtčevskih folklornih skupin, revijo pihalnih orkestrov in Družina poje.


Vsako leto v decembru pripravimo skupno prireditev Praznujmo skupaj, na kateri se predstavijo vse skupine, ki se v tekočem letu uvrstijo na regijska ali državna srečanja.
Vse naše prireditve so medijsko dobro podprte in odmevne v širši javnosti. Tudi v bodoče se bomo trudili skupaj s soorganizatorji ohranjati in kvalitetno promovirati lljubiteljsko kulturo naše izpostave.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2019

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2018

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2017

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2016

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2015

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2014

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2013

 

 

 

Vodja območne izpostave

   

Rozina NEMEC

vodja območne izpostave

T: 02 578 85 36

M:

E: oi.lendava@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja