Območna izpostava Lenart

 

Območna izpostava Lenart mesto pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občine Benedikt,
- Občine Cerkvenjak,
- Občine Lenart,
- Občine Sveta Ana,
- Občine Sveta Trojica in
- Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

 

Pri nas je razvita bogata društvena dejavnost. Društev, ki izvajajo programe kulturnih dejavnosti, je 42; gre za kulturna društva, društva upokojencev, turistična društva, gasilsko društvo, društvo invalidov in kulturne skupine iz Varstveno-delovnega centra Mravlja Lenart. Sklad je našem območju zelo dobro prepoznaven in kulturniki so ga sprejeli za svoj učinkovit servis.

Izpostava opravlja povezovalno, informativno, koordinacijsko in svetovalno vlogo med društvi in skupinami našega območja.

 

 

Poslovna poročila območne izpostave

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2019

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2018

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2017

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2016

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2015

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2014

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2013

Poslovno poročilo OI Lenart za leto 2012

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Breda SLAVINEC

 

T: 02 729 24 63

E: oi.lenart@jskd.si

 

 

 

Prireditve
Izobraževanja