Območna izpostava Idrija

 

Območna izpostava Idrija pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občine Idrija.

- Občine Cerkno


Izpostava JSKD Idrija je močno vpeta v kulturno življenje občine Idrija in občine Cerkno, saj vodi tudi dobršen del dodatnega programa. Ta je dobro sprejet in tudi dobro obiskovan.

Dobro sodelujemo z obema občinama, ki namenjata zadovoljiva sredstva za izvedbo kulturnega programa.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2019

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2018

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2017

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2016

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2015

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2014

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2013

Poslovno poročilo OI Idrija za leto 2012

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Rado BOŽIČ

T: 05 374 33 57

E: oi.idrija@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja