Območna izpostava Tolmin

 

Območna izpostava Tolmin pokriva kulturno dejavnost na območju:

- Občine Tolmin,
- Občine Kobarid in
- Občine Bovec .

Pokrivamo zelo veliko ozemlje, ki pa je zelo slabo poseljeno, vendar kljub temu je ljubiteljska kulturna dejavnost v Zgornjem Posočjue zelo razvejana in dejavna.

Na območju izpostave deluje več kot 70 ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, Zveza kulturnih društev Tolmin in Zveza tolminskih mladinskih društev ter 16 otroških skupin in zborov. V naše programe pa se vključujejo tudi skupine iz zamejstva, predvsem literati iz Benečije in Beneško gledališče.


Izpostava Tolmin programe organizira in izvaja sama. Pri dodatnih lokalnih programih je sodelovanje odvisno od vrste programa in prireditve. Sodelujemo s kulturnimi društvi, katerim nudimo tako strokovno kot organizacijsko pomoč, prav tako dobro sodelujemo z vsemi tremi občinami Bovec, Kobarid in Tolmin, Tolminskim muzejem, Turistično zvezo Gornjega Posočja, Lokalno turistično organizacijo, Posoškim razvojnim centrom in drugimi.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2022

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2021

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2020

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2019

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2018

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2017

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2016

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2015

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2014

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2013

Poslovno poročilo OI Tolmin za leto 2012

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Silva SELJAK

 

T: 05 380 11 70

E: silva.seljak@jskd.si

 

Prireditve
Izobraževanja