IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2018/19

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


NIP UMETNOST želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili prvega od več samostojnih izobraževalnih modulov, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nove ideje in uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost

petek in sobota, 20. in 21. september 2019,

SEMINAR JE ODPOVEDAN!

Ljubljana, Cankarjeva 5 – Cepetka (5. nadstropje)

Rok prijave:

 9. september 2019 oz. do zapolnitve mest;

Kratka vsebina: 

Kako z dobro vsebino (zgodbo, pesmijo, dramskim prizorom  …) in premišljeno likovno podobo ustvarimo kakovostno slikanico (knjigo)
V delavnici se bosta prepletla literarno in likovno ustvarjanje. Pri tem bodo udeleženci v  procesu branja, pogovora, pisanja, risanja in vrednotenja spoznali kriterije za kakovostne knjige, ki jim MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo z uredniškim odborom Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig od leta 2010 podeljuje znak in priznanje zlate hruške.

Udeleženke/udeleženci bodo stopili v stik s svojimi lastnimi kreativnimi potenciali, se učili preprostih principov pisanja in spoznali različne pristope k likovni ustvarjalnosti v povezavi s knjigami, kar jim bo služilo tako v pedagoških procesih kot tudi pri lastnem osebnostnem razvoju. V delavnici bosta literarna beseda in likovna podoba navdihovali druga drugo in poiskali nove načine sobivanja in avtonomnega izražanja. Skozi pogovor in vaje kreativnega pisanja ter risanja bodo udeleženci odpirali prostor za povezovanje ter priložnost za raziskovanje. Z novimi izvirnimi interpretacijami se bodo v procesu ustvarjanja prepoznali kot kritični avtorji in subtilni bralci. 

DATUM

URA

TEMA

PREDAVATELJ

20. 9. 2019

15.30 –15.45

Uvod

Barbara Rigler

20. 9. 2019

15.45-19.30

Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig in projekta zlata hruška, pregled nagrajenih slikanic, razmislek o besedilu in vsebini

Ida Mlakar Črnič

21. 9. 2019

9.00 – 13.00

Kako upodobimo zgodbe, pesmi, predstave …

Peter Škerl

21. 9. 2019

14.30 – 18.30

Kako nastane kvalitetna slikanica oz. knjiga. Podelitev potrdil za udeležbo.

Ida Mlakar Črnič, Peter Škerl

 Mentorja:

Ida Mlakar Črnič (Kranj, 1956). V Prešernovem mestu rojena pisateljica, je odraščala v stari hiši na robu mesta. Že z vstopom v šolo se je odločila, da postane pisateljica. V študijskih letih je pisala poezijo, kasneje radijske igre in kratke lirične tekste. Študirala je slavistiko in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je bila v knjigarni Konzorcij, na SAZU-ju v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika, nato pa se je leta 1995 zaposlila kot višja knjižničarka v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani. Danes je v Mestni knjižnici Ljubljana zaposlena v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo  kot izvajalka različnih bibliopedagoških dejavnosti za otroke. Vodi ure pravljic, mladim obiskovalcem iz vrtcev in šol razkaže knjižnico, popelje jih na literarne sprehode po Ljubljani in izvaja pravljično gibalnico za družine. Je tudi mladinska pisateljica. V Pionirski soureja vsakoletni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, piše članke, namenjene knjižničarjem, učiteljem , vzgojiteljem, staršem  in mentorjem, o branju in mladinski književnosti ter pripravlja različne knjižne sezname na izbrano temo. Sodeluje z RTV Slovenija, uredništvom mladinskih oddaj, z revijama Ciciban in Cicido, Kinodvorom, Lutkovnim gledališčem, Kulturnim bazarjem … Njeno literarno ustvarjanje je lirična, tenkočutna pripoved, ki se bralca dotakne in ga prevzame. Dela: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost (2004), Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir (2006), Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo (2007), Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo (2010), Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico (2018) Čarmelada (2008), Ciper coper medenjaki (2008), Zafuclana prejica/pravljica (2009), Kodrlajsa in treskbum trobenta (2009), Cipercoperček (2012), O kravi, ki je lajala v luno (2015), Tu blizu živi deklica (2019) … ter druge.


Peter Škerl (1973 ) je diplomirani grafični oblikovalec in ilustrator. Od leta 2002 ima status svobodnega umetnika. Čeprav gre za avtorja mlajše generacije, je za njim obširen ilustratorski opus. Likovni talent je izkazoval na različnih natečajih že kot osnovnošolec in dijak. Ko je bil dijak na srednji šoli za oblikovanje je posnel kratki risani film Tri gosenice in likovno opremil kar nekaj periodičnih knjig. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je ilustracijo razvijal v kreativno, oblikovno in domišljijsko celoto. Soustvarjal je gledališke in lutkovne predstave, sprva kot ljubiteljski igralec, pozneje tudi kot snovalec likovnih podob. Likovno je opremil lutkovne predstave Zlatolaska in trije medvedi, Klobuk gospoda Konstantina, Glistosrbeži in lepljiva snovi in Rdeča kapica. Z ilustracijami je opremil preko sto različnih knjižnih izdaj.  Nedavno je že tretjič prejel nagrado Kristine Brenkove za najboljšo slovensko slikanico Skodelica kave. Leta 2008 je bila to pravljica Klobuk gospoda Konstantina, ki sta jo ustvarila s pisateljem Petrom Svetino, pred dvema letoma jo je prejel z avtorico besedila Ido Mlakar za slikanico O kravi, ki je lajala v luno, nedavno pa še za ilustracije, s katerimi je opremil črtico Skodelica kave Ivana Cankarja. Največji uspeh so doživele ilustracije v knjigi Močvirniki (2012) avtorice Barbare Simoniti – velika nagrada Hinka Smrekarja, Levstikova nagrada, uvrstitev med 250 najboljših knjig na svetu leta 2013 po izboru kataloga The White Ravens itn.


TRAJANJE:

Vsak seminar traja 16 pedagoških ur. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program seminarja ovrednoti z 1 točko.
Cena posameznega izobraževalnega modula je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu vseh štirih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo. Po prijavi vam bo poslan predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu. V kolikor se udeleženec izobraževanja iz upravičenih razlogov ne more udeležiti, lahko odpove udeležbo vsaj 24 ur pred pričetkom izobraževanja. Ob predložitvi ustreznega dokazila jim sklad plačano kotizacijo v celoti vrne. Pri odpovedi manj kot 24 ur pred izvedbo izobraževanja, se kotizacije ne vrača.


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517