PLES

 

 

Izobraževanje

 

STIK - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PEDAGOGE SODOBNEGA PLESA
            IN USTVARJALNEGA GIBA

URNIK SEMINARJEV ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

 1. SEMESTER

 1. seminar: Poučevanje plesne tehnike; predavateljica Joan van der Mast

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

29.8.2012

9.00 – 15.00

Poučevanje plesne tehnike

Joan van der Mast

30.8.2013

9.00 – 15.00

Poučevanje plesne tehnike

Joan van der Mast

* lokacija: dvorana Spartacus, Murska Sobota, delavnica poteka v okviru festivala Fron@ sodobnega plesa
 
Poučevanje plesne tehnike
Joan van der Mast je specializirala v didaktiki in metodologiji v sodobnem in modernem plesu. Že več kot 25 let poučuje učitelje plesa na Codarts Dance Academy Rotterdam. Na delavnici bodo udeleženci razmišljali in delovali na sledečih temah:

 1. Kaj je Modern-i ples? Kaj je sodobni ples?
 2. Kako oblikovati in strukturirati Sodobni plesni klas, ki bo baziral na gibalnih principih namesto na vajah?
 3. Vloga ustvarjalnosti v plesu.
 4. Kaj je dobra tehnika in kako narediti ples “plesen in žmohten”?
 5. Kako napredovati in razvijati poučevanje v skupini z različnim predznanjem in v okviru različnih starostnih skupin?
 6. Pomen Laban Movement Analysis za poučevanje in ustvarjanje.
 7. Kako uporabiti principe »New Learning« v poučevanju plesa?
 8. Kako osvojiti osnovne metode poučevanja plesa?

Opomba: Seminarj je praktičen, zato je potrebna ustrezna oprema.

Joan van der Mast je mednarodno priznana učiteljica, koreografinja, predavateljica, trenerka in svetovalka za sodobni ples.
Joan je certificirana analitičarka za gibe Laban, ki se je znanja koreografije naučila v Laban London, ter za jogo in Pilates. Po svoji prekratki plesni karieri je poučevala na rotterdamski plesni akademiji Codarts, kjer je učila tehnike sodobnega plesa, improvizacijo in kompozicijo, analizo gibanja in didaktiko sodobnega plesa ter začela s kariero koreografinje. Joan je leta 1997 postala članica kraljevega konservatorija v Hagu. Je ustanoviteljica in umetniški vodja centra za sodobni ples Ex Nunc:Ex Nunc v Hagu in umetniška koordinatorka za DansPlan na kolidžu Segbroek v Hagu.
                                                                        

 1. seminar: Mednarodna konferenca plesne pedagogike

11. – 13. 10. 2012 v Velenju
Konferenca bo vzpostavila povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja ter povezala akterje na področju splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas.
Predavanja in delavnice na konferenci bodo namenjene vzgojiteljem,  osnovnim in srednješolskim učiteljem, učiteljem plesa, profesionalnim plesalcem in koreografom, plesnim terapevtom, študentom umetniških in pedagoških fakultet, teoretikom in raziskovalcem s področja psihologije, pedagogike ...
Na njih se bodo udeleženci aktivno seznanjali z vsebinami s področja plesne pedagogike in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu.

PREDAVATELJI:

 • Susan Griss (ZDA), predavateljica na Lesley University, Cambridge; avtorica knjige Minds in Motion: A Kinesthetic Approach to Teaching Elementary Curriculum (1998); pionirka na področju vključevanja umetnosti v izobraževanje: "Beyond paper and pencil: Teaching through Movement across the Curriculum«
 • Ingo Diehl (Nemčija), direktor izobraževalnega programaf Tanzplan Germany:  Predstavitve dveh programov – večletne nemške iniciative za ples Tanzplan Germany in raziskovalnega projekta  "Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany’s educational programme”
 • Maria Speth (Nizozemska), predavateljica na Fontys University, Department of education in dance; avtorica programa »Dance Spetters«: Plesne dejavnosti za predšolske in šolske otroke »Dance Spetters«
 • dr. Breda Kroflič, izredna profesorica za področje psihologije in plesnega izražanja na UL PeF: Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja z ustvarjalnim gibanjem
 • Ana Vovk Pezdir, plesna pedagoginja in vodja Harlekin – društva za umetnost plesa: Metode motivacije za plesno izražanje otrok
 • Vesna Geršak, predavateljica za plesno izražanje na Oddelku za predšolsko vzgojo, razredni pouk, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na UL PeF in UP PEF: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop
 • Katja Bucik, profesorica defektologije, logopedinja, specialistka plesno gibalne terapije in plesna pedagoginja, CIRIUS Vipava: "Od gibalnega raziskovanja do plesnega odra", predavanje z video predstavitvijo
 • dr. Aleksandra Schuller, samostojna pedagoginja v kulturi; spec. discipline Avtentično gibanje; docentka za literarne in uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ: Disciplina Avtentično gibanje in uporaba njenih principov v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki
 • Jana Kovač Valdes, plesna pedagoginja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples in avtorica priročnika Plesna žgečkalnica: Predstavitev in uporaba Priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica
 • Lili Mihajlović, magistra pedagogike sodobnega plesa: Odrska prezenca v pedagoškem kontekstu
 • Saša Lončar, plesna pedagoginja in vodja kulturnega društva Qulenium: Plesna ura za otroke brez plesnih izkušenj, demonstracijska delavnica
 • Gordana Schmidt, docentka za plesno izražanje na Oddelku za predšolsko vzgojo, razredni pouk, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko UL PeF: Plesne spodbude za otroke
 • Nataša Tovirac, plesna pedagoginja in vodja plesnega studia Intakt: Ustvarjalni ples z osebami z motnjo v duševnem razvoju, predavanje z video predstavitvijo
 • Nina  Meško, samostojna strokovna svetovalka za ples na JSKD: Permanentno strokovno izpopolnjevanje za razvoj plesne pedagoške prakse v Sloveniji
 • mag. Vid Lenard, asistent za plesno izobraževanje na Oddelku za predšolsko vzgojo UP PEF: Plesne dejavnosti v projektnem delu v vrtcu
 • Maja Delak, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in vodja avtorske skupine za pripravo izobraževalnega programa – umetniška gimnazija, smer sodobni ples: predstavitev pilotskega projekta »IDOCDE« – Europian documentation of contemporary dance education
 • Darinka Aravs, Teja Kovač in Mojca Gorjup, učiteljice razrednega pouka na OŠ Trnovo, Ljubljana: Izraz telesa ob glasbi-dejavnost celostnega pristopa na učno-vzgojnem področju v prvi triadi.
 • Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo: Predstavitev priročnika Kulturno-umetnostne vzgoje s poudarkom na plesni umetnosti (v sodelovanju s strokovnimi sodelavkami za področje plesne umetnosti)
 • Okrogla miza o vključevanju plesne umetnosti in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces s predstavniki ZRSŠ in MIZKŠ

PROGRAM:
V četrtek, 11. oktobra 2012 bo otvoritev konference z otroško plesno predstavo. Delavnice, demonstracije in predavanja bodo potekala v petek, 12.10., in soboto, 13.10. Natančen urnik bo znan v začetku septembra. V poznih popoldanskih urah bo v okviru konference tudi ogled programa izbranih plesnih miniatur pod naslovom PIKA MIGA.

 

 1. seminar: Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih; predavateljica Maria Speth

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

20.10.2012

9.00 – 13.00

Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih

Maria Speth

20.10.2012

14.30 – 18.30

Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih

Maria Speth

21.10.2012

9.00 – 13.00

Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih

Maria Speth

 
The motive brings movement alive
My strong believe is that one should always have a true ‘motive for motion’.
You can find that motive all over, preferably from every day movements as they are closely related to the world of the child. As I am also working for the Teachers Training Service I am very interested in the integration of dance in education. I saw many children who claimed that they don’t like to dance, started dancing the stars from the sky when they were offered a different ‘entrance’ to the dance.
The workshops around Dance Spetters II, are based on that belief. We work with a program where background and themes connect with the experiential world of the child. This can be applied to numerous cultural contexts.  In this way the total development of the child is stimulated in a playful way.
By bringing fantasy and reality in contact with each other in exploring every day activities surprising forms of dance arise. On the other hand, making use of contradictions challenges children to develop new movements in dance.
Music and dance in Dance Spetters II are inseparable, they influence each other, and they compliment each other or offer contrast. There is always interaction and communication between these two factors.
The workshops are also a mosaic of music, dance, drama and expressive elements in which the participant is being approached as a creative dancer without impressing the standard structures.
Through this introduction to dance in an educational context, teachers can make use of guidelines for the application of dance in many different learning settings.
The workshops are a combination of active involvement (practice) and pedagogical evaluation moments.

Maria Speth (The Netherlands)
Maria Speth studied classical ballet, modern, creative and International Dance and has further specialized her work in dancing with young people between the ages of 4 to 16 years. In the Netherlands she has developed a new repertoire where structure and personal input work together. She knows how to combine dance skills and dance creation in harmony.
She is a graduate of Fontys Dance Academy in Tilburg and has been a dance teacher there from 1991 on. Since 1989 she is associated with the Maastricht Conservatory, she has been involved with the Fontys Teacher Training College in Limburg until 2006. She also works as a consultant in Dance Academies, Conservatories and various Education Institutes within the Netherlands as well as abroad (England, Germany, Belgium, Austria, Switzerland, Finland, Hungary, USA, Mexico, Jamaica, Taipei, Canada, Brazil and New Zealand).
She has developed a program for dancing with children from 4 to 14 years old called “Dance Spetters.” This program consists of two books and double CDs.
She has developed the music in close cooperation with other musicians of the Maastricht Conservatory, which led to a diverse and appealing outcome. The repertoire that was originally developed for the elementary and secondary school is also an inspiration for the world of amateur dance. The dances have found their way to many children all over the world.
In developing methods for dancing with young people she has become involved in pan-European projects for Special Education and in projects for traumatized children in Bosnia and in twinning projects in India and Suriname.
Her works have been published both in Dutch and in English.
She is a member of Dance and Child International (daCi) and World Dance Alliance (WDA).
Website www.dansspetters.nl

INFORMACIJE

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
tel. 01 24 10 500
faks: 01 24 10 510

 

Nina Meško
tel.: 01 24 10 522
faks: 01 24 10 510;
e-mail: nina.mesko@jskd.si

 

Franci Cotman
tel. 24 10 523
GSM: 031 267 030
franci.cotman@jskd.si

 

Prijavnica

 

Odzivi udeležencev

 

Prijavnica

Odzivi udeležencev