PLES

 

 

Izobraževanje

 

STIK - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PEDAGOGE SODOBNEGA PLESA
            IN USTVARJALNEGA GIBA

RAZPIS

Znotraj plesne dejavnosti na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) si prizadevamo, da vzpodbujamo predvsem sodobni ples, ki temelji na razvijanju ustvarjalnega izražanja skozi gib.
Zavedamo se, da sodi ples otrok na področje kulturno umetnostne vzgoje ter da je del odgovornega vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga morajo opravljati strokovno usposobljeni pedagogi.
Znanja, ki jih plesni pedagog potrebuje za kakovostno delo z otroci in mladimi, pa žal z rednim izobraževanjem v institucionaliziranih šolskih ustanovah ni možno pridobiti.

Kaj je STIK?
STIK je strokovno izpopolnjevanje za pedagoge sodobnega plesa in ustvarjalnega giba, ki nudi praktična in teoretična znanja o tem, kakšne so razsežnosti plesa, kako motivirati otroke in mladostnike, kako jih spodbuditi k ustvarjalnosti, kakšne so osnovne zakonitosti koreografije odrskega giba, o analizi in razvoju plesa, anatomiji, pedagogiki, psihologiji...

Cilj izpopolnjevanja je usposobiti udeležence za poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba s teoretičnim, praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Udeležencem izpopolnjevanja bo ponudil orodja za pridobitev samozaupanja pri poučevanju plesa in jim bo pomagal posredovati načine umetniškega izražanja s plesnim gibom ob upoštevanju individualnih potreb učenca (s prilagajanjem učenčevim razvojnim in osebnim izobraževalnim ciljem, kulturnim ozadjem in osebnostnim lastnostim).

Znanje in izkušnje bodo udeleženci pridobili skozi vsebino 16 delavnic, z izmenjavo izkušenj ter z individualnimi pogovori in vajami z mentorji ter z usmerjenim samostojnim delom.
Udeleženci STIK-a bodo dveletno izobraževanje zaključili z izpitno nalogo ter s tem pridobili diplomo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju. Izpit bo sestavljen iz seminarske naloge in pedagoškega nastopa z zagovorom.

Vsi, ki delajo v šolstvu in bi želeli pridobili točke za napredovanje, lahko z dokazilom JSKD o opravljenih seminarjih pridobijo točke. Hkrati pa si želimo in delamo na tem, da bi izpopolnjevanje dobilo širšo in splošno veljavo.

Komu je STIK namenjen?
STIK je namenjen plesalcem, koreografom, učiteljem, vzgojiteljem, mentorjem, ljubiteljem plesa... - vsem, ki so se vsaj 2 leti izpopolnjevali na področju sodobnega plesa. Izobraževanje je primerno tudi za tiste, ki že poučujejo ples in bi radi svoje znanje nadgradili.
Pogoji za vpis:

- osnovno poznavanje sodobnih plesnih tehnik oz. vsaj dve leti izobraževanja v sodobnih
  plesnih tehnikah;
- končana srednješolska izobrazba oz. starost nad 18 let

Kje in kdaj bo STIK potekal?
STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5 – dvorana Cepetka, rezidenčni center
Cankarjeva od oktobra 2011 do junija 2013. V dveh letih oz. štirih semestrih (en vikend na mesec) je predvidenih 16 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).

Kako se na STIK prijaviti in kolikšna je šolnina?
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za STIK), najkasneje do  26. septembra 2011.
Na osnovi prijavnice vam bomo poslali račun in podrobne informacije.
Število udeležencev seminarja je omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni (največ 20 in najmanj 10 kandidatov).

Kotizacija za usposabljanje na STIK-u, ki bo obsegal 192 ur znaša 720 € (DDV je vključen). Možno je plačilo v štirih obrokih (pred začetkom vsakega semestra) po 180 €.

Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 € (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.

 

INFORMACIJE

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
tel. 01 24 10 500
faks: 01 24 10 510

 

Nina Meško
tel.: 01 24 10 522
faks: 01 24 10 510;
e-mail: nina.mesko@jskd.si

 

Franci Cotman
tel. 24 10 523
GSM: 031 267 030
franci.cotman@jskd.si

 

Urnik

 

Prijavnica

 

Odzivi udeležencev

 

Urnik

Prijavnica

Odzivi udeležencev