PLES

 

 

Izobraževanje

 

Konferenca plesne pedagogike

 

PF logo_pef (6)

 

 


Velenje, Slovenija 10. – 12. oktober 2014

 

Z veseljem najavljamo 2. mednarodno konferenco plesne pedagogike v Sloveniji, ki bo vzpostavila povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja ter povezala akterje na področju splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas.
Predavanja in delavnice na konferenci bodo namenjene vzgojiteljem,  osnovnim in srednješolskim učiteljem, učiteljem plesa, profesionalnim plesalcem in koreografom, plesnim terapevtom, študentom umetniških in pedagoških fakultet, teoretikom in raziskovalcem s področja pedagogike, psihologije ...
Na konferenci se bodo udeleženci aktivno seznanjali z vsebinami s področja plesne pedagogike in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu.
V okviru konference bo potekal tudi mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA.

 

PROGRAM

 

prof. dr. Lynnette Overby (ZDA), University of Delaware: Interdisciplinary Learning Through Dance

izr. prof. dr. Simona Tancig, Pedagoška fakulteta UL: Nevroedukacija in utelešena kognicija – pogledi na gibalno in plesno dejavnost

izr. prof. dr. Breda Kroflič, Pedagoška fakulteta UL: Pinkate ponkate – glasovi v gibanju in igri, delavnica ustvarjalnega giba ob priročnikih za spodbujanje razvoja govora avtorice logopedinje Bernardke Lesjak Skrt

Mag. Elisabeth Zimmermann (Avstrija), University of Vienna: The role the body plays, when we make sense of the world

  • prof. dr. Elisabete Monteiro (Portugalska), The  Faculty  of  Human  Kinetics , University  of  Lisbon: daCi Portugal: Discovering through Dance and workshop ‘Stretching thoughts… sharing sensations’

Gordana Schmidt, docentka za plesno izražanje, Pedagoška fakulteta UL: Plesno gledališče

Vesna Geršak,predavateljica za plesno izražanje, Pedagoška fakulteta UP in Pedagoška fakulteta UL: Primeri vključevanja ustvarjalnega giba v učenje od vrtca do univerze

Nina Meško, samostojna strokovna svetovalka za ples na JSKD: Neobvezni izbirni predmet Umetnost/Ples za 2. triado OŠ

Bojana Caf: prof. specialne pedagogike, specialistka pomoči z umetnostjo - smer gibalno-plesna terapija

(Svetovalni center za otroke, mladostnike in stares): Gibalno-plesna terapija v vlogi krepitve socialnih veščin otrok s posebnimi potrebami

Petra Pikalo, koreografinja in plesna pedagoginja na SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples in Nina  Meško, samostojna strokovna svetovalka za ples na JSKD: Razumevanje in analiza plesnega dela

Zavod Federacija – Gregor Kamnikar, Snežana Premuš in Andreja Rauch Podrzavnik: demonstracijska delavnica Muzej oživi

Gordana Stefanovič Erjavec, plesna pedagoginja (Plesni Forum Celje): delavnica Ples in prostor

Sinja Ožbolt, koreografinja in plesna pedagoginja na SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples: delavnica Improvizacija in kompozicija

Jelka Kapun, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok: Plesni utrinki iz vrtca

Primeri dobre prakse: vključevanje plesne umetnosti in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces

Festival otroških plesnih skupin Pika miga….


 

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
​V okviru konference bodo predstavljeni primeri dobre prakse s področja plesne pedagogike. Udeleženci konference ste vabljeni, da zapišete primer dobre prakse (predstavljena je lahko učna ura, projekt, učni pristop …) in svoj prispevek pošljete do 1. septembra na naslov nina.mesko@jskd.si.
Prispevek bo recenziran; o sprejetju prispevka boste obveščeni do 10. septembra. Sprejete prispevke boste predstavili na konferenci v obliki okrogle mize, kjer bo potekala diskusija ob primerih dobre prakse.
Navodila za pripravo prispevka so objavljena na spletni strani www.jskd.si                    

 

Vabljeni na 2. Konferenco plesne pedagogike!

 


Dodatne informacije

 

Nina Meško  

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka za ples


Tel: 01/ 2410 522
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: nina.mesko@jskd.si

     

 

 

 

 

 

Navodila za pripravo strokovnega prispevka

Opisi

Predavatelji

Program

Urnik

Schedule

 

Zbornik konference (pdf, 4MB)