PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

POLETNA PLESNA ŠOLA 2020

Poletna plesna šola 2020

 

POLETNA PLESNA ŠOLA – Summer Dance School - SDS 2020
Ljubljana, 29.junij – 4. julij 2020

SEZNAM DELAVNIC / LIST OF WORKSHOPS SDS 2020

 

Ajda Tomazin:  VIZUALNO BELEŽENJE PLESA / VISUAL RECORDING OF DANCE; level l

Alicia Ocadiz: PLES & TEK / DANCING & RUNNING; level I

Gregor Luštek: PLESNA DELAVNICA / DANCE WORKSHOP; level lll

Igor Sviderski: FLEŠMOBING / FLASHMOBBING; level II

Kaja Lin: ReConnect Mobility; level ll

Katarina & Vid: FLOORWORK & BREAKING; level I

Kim Germ: JAZZ; level II

Leo Mujić: BALET / BALLET; level ll

Maja Kalafatić: Joga – Radovedno telo / Yoga – Curious body; level I

Maja Kalafatić: DELAVNICA PLEŠI & UKREPAJ / WORKSHOP DANCE AND ACT; level II

Maša Kagao Knez: AFRO SODOBNI / AFRO CONTEMPORARY; level ll

Nicole Speletic: MODERN DANCE TECHNIQUE; level l

Nicole Speletic: MODERN DANCE, level II

Raúl Tamez: SODOBNI PLES / CONTEMPORARY DANCE; level III

Rita Pollacchi: BALET / BALLET; level ll

Rita Pollacchi: REPERTOAR / REPERTOIRE; level ll

Tjaša Kmetec: BALET / BALLET; level I

Tjaša Kmetec: BALETNA DELAVNICA  / BALLET WORKSHOP; level I

Urška Centa: BOSONOGI FLAMENKO / BAREFOOT FLAMENCO; level I

Uršula Teržan: PURE CUNNINGHAM, level III

 

I - BASIC: plesno predznanje ni potrebno / dance knowledge is not necessary

II - INTERMEDIATE: osnovno plesno znanje potrebno / basic dance skills are necessary

III - ADVANCED: visok nivo plesnega znanja / high level of dance knowledge

 

MENTORS AND CLASSES:

 

Ajda Tomazin: VIZUALNO BELEŽENJE PLESA / VISUAL RECORDING OF DANCE; level l

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be lectured in English and Slovene.

Ajda Tomazin

VIZUALNO BELEŽENJE PLESA
Delavnica povezuje ples in vizualno umetnost z namenom, da udeleženci vizualno zabeležijo  ples. Vsebina delavnice je deljena na teorijo - kaj pomeni gib, kakšni so pristopi in možne perspektive opazovanja, kako beležimo gib ter praktični del, ko bomo kot del plesnih delavnic istočasno vizulano beležili plesalce v elementu. Delavnica zaobjema obiske plesnih klasov na Poletni plesni šoli in konzultacije v skupini. Tehnike izražanja so lahko risanja - grafitni svinčniki, peresa, črnila in čopiči, barvni svinčniki, pasteli, oglje, akvarel in mešane tehnike, kolaž, fotografija, digitalna manipulacija ali video.  Ob zaključni produkciji Poletne Plesne Šole bodo imeli udeleženci delavnice prodajno razstavo.

VISUAL RECORDING OF DANCE
The workshop combines dance and visual arts in order for participants to visually record dance. The content of the workshop is divided into theory - what does movement mean, what are the approaches and possible perspectives of observing dance, how we record movement; and the practical part when we are part of dance workshops and visually record the dancers in the element. The workshop includes visits to dance classes at the Summer Dance School and group consultations. Expression techniques can be drawing - graphite pencils, pens, inks and brushes, colored pencils, pastels, charcoal, watercolor and mixed media, collage, photography, digital manipulation or video. At the final production of the Summer Dance School, the workshop participants will have an exhibition.

Ajda Tomazin

Ajda Tomazin je leta 2005 zaključila umetniško gimnazijo za sodobni ples na SVŠGL. Leta 2011 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer oblikovanje. Leta 2010 je vzporedno študirala filmsko in televizijsko montažo na Akademiji za Gledališče, Radio, Film in Televizijo. Leta 2014 je na Inštitutu za Aplikativne Gledališke Znanosti na Univerzi v Giessnu v Nemčiji zaključila magistrski študij Koreografije in Performansa. Od 2016 je samozaposlena v kulturi kot interdisciplinarna ustvarjalka – oblikovalka in koreografinja. Njena specifika je, da projektom doprinese celostne koncepte, ki zaobjemajo oblikovanje vizualij, oblikovanje prostora, oblikovanje kostumov, koreografijo in koreografsko svetovanje, s tem ustvarja poseben jezik in metodologijo ustvarjalnega procesa. Deluje projektno med Slovenijo in Nemčijo.

Ajda Tomazin (Ljubljana - Slovenia) finished Secondary School of Contemporary dance in Ljubljana (2005), graduated from BA at Academy of Fine arts and Design in Ljubljana (2011) at department for Design, one year studied at Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana (2009/2010) at department for Film and Tv. Finished Master program of Choreography and Performance at Institute for Applied Theatre Studies Giessen (ATW), Germany (2014). Since 2008 working as a performer, choreographer and pedagogue of contemporary dance. As a photographer and designer had several group exhibitions, solo exhibitions and fashion show. In Frankfurt she was collaborating with Schauspiel Frankfurt as a choreographer and mentor to young actors. She grounded an interdisciplinary project Imagination of Expectations, developed as trilogy; installation Net in Work, performance String Theory and research performance Audition for Producers. Her speciality is the interdisciplinary input to the projects - choreography, performance, visual concepts, set and costume design, with this she is creating specific methodology of the creation process. She is self-employed at Ministry of Culture as choreographer and designer.

Alicia Ocadiz: PLES & TEK / DANCING & RUNNING; level I

Delavnica bo potekala v angleščini in zato opisa ne prevajamo. / The workshop is going to be in English.

Alicia Ocadiz

DANCING & RUNNING
Running-Dancing is an experience for all those who love intense movement and the freedom of body expression without prejudices or any fix expectations. It is a physical training open to all kind of people. We run while we improvise, or rather we improvise running, seeking to bring the body to a state of enjoyment through sweat, endorphins, music, space and collective energy. 

Alicia Ocadiz

Alicia Ocadiz received her Masters degree in Dance and Motion Arts in 2015 under a research of meeting points between Indonesia and Mexico of the San Antonio Catholic University of Murcia, in Murcia, Spain. Graduated in Contemporary Dance from the National School of Classical and Contemporary Dance of Mexico  and certified dancer of the prestigious schools Rotterdam Dance Academy, CODARTS, in Rotterdam Holland and the Beijing International Arts School in Beijing, China. She has performed as a choreographer, dancer and circus artist in various stages, theaters and festivals in countries such as Mexico, Holland, France, Costa Rica, Panama, Spain, Slovenia and China. She has been a member of the companies 2Move Dance Company (Holland), NANA + NA (Panama), Foco al Aire Producciones (Mexico), Ashley Meeder Movement Project (U.S.A.), Circus Kansky (Slovenia), among other independent collectives. In 2009 he won the "Mexico City Youth Award", which gives her the pass to the list of young promises of the Government of the City and in 2010 he won the Niewe Maan award for creating and executing the best show for Gallery within the Framework of the Museum Nacht, in Rotterdam, Holland

More:
https://www.youtube.com/watch?v=8LGGyg8JaVo

Gregor Luštek: PLESNA DELAVNICA / DANCE WORKSHOP; level lll

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian

Delavnica bo usmerjena na naše delovanje – na uporabo telesa kot orodja za komunikacijo. Na spoznavanje lastnega izkustva, našega nahajanja, preko zavedanja fizičnega telesa, energije in ne-telesa.
Ukvarjali se bomo predvsem z dihanjem, funkcijo telesa, ki nas neposredno povezuje z energijskim nivojem. Vse to pa zato, da bi lahko zaznali ne-telo. Pri zavedanju in branju prostora bomo izhajali iz centra telesa (dan tien-a ali sedeža qi-ja) ter preko energijskih kanalov (v kontekstu fizičnih vaj in spremljajočih občutkov) izstopali ali raje brali naše okolje. Oživeli bomo tisti »med-prostor«, med nami in našim okoljem, med dvema telesoma in v lastnem telesu – dinamiko med mirovanjem in gibanjem, povezavo med fizično močjo in emocijo, med telesom in energijo.
Vse to pa zato, da bi se učili, kako brati oziroma doživljati telo in prostor; ali raje zunanji in notranji prostor ter njuno neločljivost.
Skratka, podelil bi vse izkušnje, ki sem jih pridobil zadnjih nekaj let v Evropi, na Kitajskem in v Afriki. So skupek nekaterih že uveljavljenih praks in veščin, med njimi: qigong, joga ter različne bodywork metode, kontakt improvizacija in mnoštvo različnih tehnik, od tradicionalnih do sodobnih principov iz ulice ter plesnih in gledaliških odrov.
Delavnica je torej namenjena vsakomur, ki želi izvedeti oziroma se zavedati, kje se nahaja, na kaj deluje in kaj deluje nanj.

Gregor Luštek

Gregor Luštek, koreograf, plesalec, gledališki ustvarjalec, pedagog, se je rodil leta 1973 v Novem mestu, študiral je na Fakulteti za šport v Ljubljani, igral rokomet, njegovo plesno znanje, pa je skupek različnih plesnih tehnik od baleta do kontaktne improvizacije…. Njegovo osnovno vodilo v izražanju in prepoznavanju je gib, ki temelji na anatomski strukturi telesa. Je mehek in hkrati atletski, fizičen.

Ustvarja na področju gledališča in plesa kot plesalec, koreograf in asistent režije, občasno tudi kot igralec. Sodeluje s pomembnimi ustvarjalci sodobno plesne umetnosti doma in v tujini in z domačimi gledališkimi režiserji. V ustvarjalnem tandemu s koreografinjo in plesalko Rosano Hribar je prejemnik številnih domačih nagrad (Trdinova nagrada mestne občine Novo mesto, Župančičeva nagrada mestne občine Ljubljana, nagrada Prešernovega sklada…) in nagrad v tujini. Kot pedagog ima preko 20 let izkušenj, poučeval je na številnih tečajih in delavnicah doma in po svetu. Na Akademiji za ples Alma Mater Europae v Ljubljani vodi kreativne plesne delavnice.
Gregorjev moto je, telo govori, treba ga je poslušati.

Igor Sviderski: FLEŠMOBING / FLASHMOBBING; level II

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Igor Sviderski

FLEŠMOBING
Namen delavnice je razvijanje idej, priprava in izvedba gibalno-performativnih posegov v urbani prostor ali drugače povedano flešmobing. Razvoj ideje, načini izvedbe in flešmob akcija bo rezultat skupinskega dela in ustvarjanja. Udeleženci delavnice bodo povabljeni, da s svojimi predlogi  sooblikujejo vsebino in način izvedbe flešmoba. Vsak dan bodo udeleženci skupaj z mentorjem pripravili flešmob akcijo in jo naslednji dan analizirali ter oblikovali novo ali nadgradili izvedeno. Delavnica je namenjena predvsem plesalcem, performerjem, igralcem, glasbenikom pa tudi umetnikom na različnih poljih vizualnega ustvarjanja (fotografija, video, novi mediji, slikarstvo, kiparstvo…). Dobrodošli so vsi, ki si želijo izkusiti čar in adrenalin flešmobinga.

FLASHMOBBING

The purpose of the workshop is to develop ideas, prepare and perform movement-performative interventions in urban space or in other words flashmobing. The development of the idea, methods of implementation and flash mob action will be the result of teamwork and creation. Workshop participants will be invited to co-create the content and method of the flash mob with their suggestions. Each day, the participants together with the mentor will prepare a flashmob campaign and the next day analyze it and design a new one or upgrade what has been done. The workshop is intended primarily for dancers, performers, actors, musicians as well as artists in various fields of visual creation (photography, video, new media, painting, sculpture…). Everyone who wants to experience the charm and adrenaline of flashmobing is welcome.

Igor Sviderski

Igor Sviderski, plesalec, koreograf in plesni pedagog ter magister umetnosti giba, je s svojim ustvarjalnim in pedagoškim delom na področju sodobnega plesa in uprizoritvenih umetnosti prisoten vse od leta 1989, ko je prvič nastopil v predstavi Odisejev povratnik koreografinje Ksenije Hribar v produkciji Plesnega Teatra Ljubljana. Kot plesalec in koreograf je sodeloval in sodeluje s številnimi domačimi in tujimi plesnimi in gledališkimi ustvarjalci na področju plesa, gledališča, filma in performansa. Naj omenim nekatere: Matjaž Zupančič, Jan Cvitkovič, Tanja Zgonc, Matjaž Farič, Robert Pool, Bert Gstettner, Louise Kloos, Gerhard Nierhaus, Ema Kugler, Neven Korda. Prav tako je pripravljal in soustvarjal, kot plesalec in organizator različne dogodke kot so flešmobi v urbanem prostoru, državne proslave, otvoritvene ceremonije in predstavitev različnih produktov. Kot plesni pedagog sodeluje pri postavitvi in izvedbi izobraževalno-umetniškega programa sodobnega plesa in plesne improvizacije z različnimi plesnimi centri in umetniškimi izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini. Sviderski poučuje plesne ure sodobnih plesnih tehnik ter vodi delavnice plesne improvizacije in koreografije doma in v tujini. Je prejemnik štipendije »Dance Web«, za sodelovanje in ustvarjanje na mednarodnem plesnem festivalu ImPulz Tanz na Dunaju, nagrad »Zlata ptica« in »Plaketa Mete Vidmar« za dosežke in prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske plesne kulture. Svoje mentorsko in pedagoško delo že vrsto let dopolnjuje z vlogo svetovalca za gib na področju uprizoritvenih umetnosti različnih avtorjev s fokusom na sodobno-plesnih, plesno-gledaliških in performativnih uprizoritvah. V letu 2019 praznuje 30. letnico delovanja, ki jo je obeležil, decembra meseca 2019 v Plesnem teatru Ljubljana, s plesnim performansom Tridekada. Trenutno pleše, poučuje in ustvarja v Ljubljani.

Igor Sviderski, contemporary dancer, dance teacher, choreoghrapher and performer, exploring and researching areas of contemporary dance, dance improvisation, theatre and performative arts since 1989. Cooperating with many domestic and international artists, choreographers, dancers, directors and theoryticians as well as taking part in different national and international acclaimed dance and performative festivals.  After his first diploma in dance and choreography in 1994 he has been involved with and performed in many awarded and acclaimed production at home and abroad. Since 1995  he holds and organise contemporary dance classes and creative dance improvisation workshops at the begginers, advanced and professional level as well as sight specific performances and flashmobs. Employed as teacher at the Drama-theatre high-school on the subject of the art of movement.  Guest teacher at the slovenian Academy for dance and at the Academy for theatre, radio, film and TV. In 2012 he achieved BA in dance and choreography and in 2016 finished MA studies in the art of movement, at the University of Ljubljana with  dance-lecture performance »Gospoda Nahtingal včeraj zdaj«. He was awarded several awards on the field of contemporary dance, last mentioned was in 2012 with the highest award in the field of dance and performative arts »Listina Mete Vidmar« for contributing to the world of slovenian dance and dance tutoring, by Public foundation for the culture of the Republic of Slovenia. In 2019 he was celebrating his 30th jubelee of the work and creativity in the field of contemporary dance and performance. His latest performance Tridekade, a tribute to the celebration was presented in december 2019 at the Plesni teater Ljubljana venue.  Recently he lives and work in Ljubljana while collaborating with domestic and foreign dance schools and organisations.

More:
https://vimeo.com/54765698
https://ski.emanat.si/igor-sviderski/ 

Kaja Lin: ReConnect Mobility; level ll

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Kaja Lin

ReConnect Mobility
ReConnect-Mobility je specifičen način gibanja v med seboj povezanih sekvencah, kjer bo veliko dela na moči, akrobatskih elementih, elementih joge, vendar tudi na fluidnosti in mehkobi. V moči bomo poskušali najti esenco mehkobe in obratno. Delo na rokah bomo podprli s predhodnimi vajami, tako, da bo bo naše telo resnično dobro pripravljeno. Ob vajah bomo spoznavali široko paleto rotacij, dvigov telesa, okrepili bomo center in se posvetili vsestranskemu premikanju hrbtenice.  Najpomembnejše pa je, da nam uspe ustvariti igrivo okolje, kjer bomo lahko preučevali bolj zapleteno, vendar telesu prijazno gibanje, ki omogoča našo rast in razvoj.

ReConnect Mobility
ReConnect-Mobility is a specific way of moving in interconnected sequences, where a lot of work is based on power, acrobatic elements, yoga elements, but also on fluidity and softness. In strength, we will try to find the essence of softness and the other way around. There will be a lot of hand balance work that will be will taught after preparation exercises.  During the class we will learn about a wide range of rotations, body lifting and movements of the spine. But the most important thing is that we create a playful environment where we can explore more complex but body friendly movements that enable our growth and development. 

Kaja Lin

Kaja Lin je plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja, ki je svojo razgibano umetniško pot začela po končanem Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Izobraževala na vsakoletnih seminarjih v New Yorku. V Sloveniji je sodelovala v projektih Kjare Starič, Kjara’s Dance Project (2011, 2015) in M&N Dance Company (2016/2017). Udeležila se je OPUS 1, državnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev, kjer je osvojila prvo nagrado (2006) in nagrado za najboljšo izvedbo (2007, 2008). Nastopila je na številnih javnih prireditvah in sodelovala z domačimi in tujimi koreografi.
Leta 2010 se je preselila v Izrael, kjer je plesala v teatrih: Kibbutz Contemporary Dance Company II in Fresco Dance Company ter v številnih lastnih projektih in projektih drugih koreografov. Sprejeta je bila v tudi v projekt Excellent Dancers project pri Batsheva Dance Company. Od leta 2015 do 2017 je bila zaposlena v teatru ImPerfect Dancers Company v Italiji.
Svoje lastne koreografije je imela priložnost predstaviti na: International Festival of Performing Arts v Indiji, No Format Gallery v Londonu, v teatru Suzanne Dellal (Tel Aviv, Izrael), teartu Zichri (Kibbutz Ga'aton, Israel), 6. Plesni Nacionali (Španski Borci) , 9. Festivalu Front@ sodobnega plesa (Murska Sobota), kot del mreže Pan Adria v Španskih borcih, teatru na Reki, Zagrebu, v Lutkovnem gledališču Maribor  in mnogih drugih odrih v Sloveniji in tujini.
Kaja Lin je tudi inštruktorica joge (200h Yoga Yug International school, Indija) in začetnica gibanja ReConnect-Mobility, ki združuje plesne elemente, akrobacije in živalsko gibanje. Namen tehnike je popolna ozaveščenost, kontrola in povezava z naravnim, do telesa prijaznim gibanjem.

Kaja Lin is a dancer, choreographer and dance pedagogue who began her artistic career after graduating from the Conservatory of Music and Ballet in Ljubljana. She participated in  Kjara's Dance Project (2011, 2015) and the project with M & N Dance Company (2016/2017).  She attended OPUS 1, the national competition of young dance choreographers where she won the first prize (2006) and the prize for the best performance in 2007 and 2008. She performed at numerous public events and worked with national and foreign choreographers.
In 2010 she moved to Israel where she danced in theaters: Kibbutz Contemporary Dance Company II and Fresco Dance Company, as well as in many of her own projects and projects of other choreographers. She was also accepted into the project Excellent Dancers project at Batsheva Dance Company. From 2015 to 2017 she was employed at the ImPerfect Dancers Company in Italy.
She has had her own choreographies presented at the International Festival of Performing Arts in India, at the Suzanne Dellal Theater (Tel Aviv, Israel), teartu Zichri (Kibbutz Ga'aton, Israel), the 6th Dance Nationals (Spanish Borci), and the 9th. Festival Front @ of Contemporary Dance (Murska Sobota).
Kaja Lin is also a Yoga Teacher (200h Yoga Yug International School, India) and the teacher of ReConnect-Mobility movement, which combines floor work, acrobatics elements and animal movement. The purpose of the technique is complete awareness, control and connection with natural, body-friendly movement.

More:
https://kajalin.si/reconnect-mobility/
https://youtu.be/wBugrsCAdFM

Katarina & Vid: FLOORWORK & BREAKING; level I

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Katarina & Vid

FLOORWORK & BREAKING
Na delavnici bo udeležencev predstavljen breakdance ter njegov nastanek in specifike. Originalno ime za ta ples je “bboying ali bgirling”, v zadnjem času pa se uporablja samo “breaking”. Na delavnici bomo udeleženci spoznali osnove in nadgradnje ter se prav tako posvetili muziklanosti.  Največ pozornosti bo namenjene  footwork-u in floorwork-u,  ki sta za breaking zelo pomembna, prav tako pa se lahko te elemente prenese tudi v druge plesne stile. Edinstven koncept, ki ga je prinesel breaking v svet plesa je t.i. “battle” ali “plesna bitka”; to je neke vrste dialog s plesnimi gibi, ki bo prav tako predstavljen in prakticiran na delavnici.

Vid Vidmar, poznan kot Bboy Vision prihaja iz Ljubljane. Kot otrok je treniral gimnastiko, leta 2002 pa je začel trenirati break. Na začetku je ta ples videl samo kot akrobatiko, leta kasneje pa je spoznal, da je to umetnost gibanja na višjem nivoju. Leta 2008 so si prijatelji uredili prostor za treniranje v zapuščeni tovarni Rog, kjer so ustanovili skupino Flow From Below. Njegov stil plesa temelji na tradicionalnih osnovah z modernim pristopom. Glavna vrlina njegovega plesnega stila je flow in originalnost. Rad se igra s spremembami smeri gibanja, in si konstantno izmišlja nove gibe. Break ga je popeljal po celi Evropi, kjer se udeležuje tekmovanj in delavnic. Zaradi njegove prepoznavnosti, redno potuje kot sodnik in voditelj delavnic.   

Katarina Shoaib, poznana kot Bgirl Tamala, prihaja iz Ljubljane in se je spoznala s plesom pri svojih 11-tih letih. Zaradi navdušenja nad zahtevnejšimi akrobatskimi gibi in ljubezni do glasbe, je svojo plesno pot začela kot plesalka akrobatskega rock’n’roll-a, 2 leti kasneje pa je leta 2001 začela svojo solo plesno kariero kot plesalka breaka – Bgirl. Sprva se je udeleževala tekmovanj na regijskem in državnem nivoju (državna prvakinja v breakdance-u in electric boogie-ju MTP 2003), leta 2010 pa je pričela s poučevanjem breaka ter prvič zaplesala na mednarodnem tekmovanju.  V več kot 20 državah Evrope se je udeležila mednarodnih tekmovanjih, srečanj, delavnic, festivalov in konferenc. Od leta 2013 je soustanoviteljica in aktivna članica Športno kulturnega društva GOR, ki se zavzema za promocijo ter razvoj hip hop kulture v Sloveniji in tujini. S člani društva, umetniki in drugimi organizacijami soustvarja tekmovanja, koncerte, razne prireditve, nastope, festivale, delavnice ter program v mladinskem centru ULCA. Eden odmevnejših dogodkov ŠKD GOR, kjer je tudi del organizacijske ekipe, je zagotovo Bgirls Do It Better. Poleg mednarodnega dogodka, ki združuje plesalke in plesalce, glasbenike in nasploh ljubitelje hip hop kulture iz celega sveta, se projekt Bgirls Do It Better zavzema za enakopravnost spolov ter za boljše možnosti in višje število ženskih predstavnic v hip hop kulturi.

More:
https://www.youtube.com/watch?v=Dnzhmw2B9Dg
https://www.youtube.com/watch?v=98Lm-hiPJ2g&feature=youtu.be

Kim Germ: JAZZ / level II

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Kim Germ

JAZZ
Jazz delavnica je namenjen izkušenim plesalcem, ki si želijo plesno znanje preusmeriti na višje ravni. Udeleženci bodo pridobili več moči, vzdržljivosti, ostre tehnike, tekočega gibanja (zlasti pri prehodih) in razumevanja glasbe in ritma. Na delavnici se bodo plesalci seznanili z najpomembnejšimi osnovnimi prepričanji jazzovskega plesa - improvizacijo: ustvarjanje gibanja na kraju samem brez vnaprej izdelane koreografije, ki meša gibanje s čustveno vsebino, ki jo glasba daje vsakemu posamezniku. Udeleženci bodo utelesili dinamično energijo jazzovskega plesnega stila, se naučili  vintag jazzovskih gibov iz zadnjih desetletij in se razplesali na jazzovsko glasbo!

JAZZ
Jazz dance class is meant for experienced dancers who wish to hone their dancing skills to higher levels. Trough the week dancers gain more strength, endurance, sharp technique, fluid movement (especially in transitions) and understanding of music and rhythm, so they can easily become one with the music in the moment. At the class dancers get acquainted with the most important core beliefs of jazz dance - improvisation: creating movement on the spot with no pre-made choreography blending movement with emotional content the music gives to every individual.
On the calss dancers embody the dynamic energy of jazz dance style, learn vintage jazz moves from last decades and dance to the jazz music full out!

Kim Germ is a jazz dancer, choreographer and yoga teacher (RYS300). Last twelve years she dedicated her life to teaching and making dancers around Slovenia. She has been working for IDO union and for several dance schools in Slovenia and Croatia. With her students she also won several national and international gold titles. Kims dance background is very colourful. In 27 years of dancing she has been trained in ballet, jazz, hiphop, contemporary and many other techniques. In all this years of dancing and exploring herself as a dancer she managed to develop herself as a human and choreographer in integration of how important dance for society is. After 24 years of competitions for IDO, she went to London to become a member of  jazz dance company BOP UK (Dollie Henry). Last 4 years she is developing a dance society in Slovenia, Prostor 5 where she teaches her students and where she still continues to evolve herself as a dancer, teacher, choreographer and most of all as an artist and a mentor. 

More:
Show dance solo: https://www.youtube.com/watch?v=zInjFF88Tb0
Workshop kids:https://www.youtube.com/watch?v=yedUwhgXnz8
Formations: https://www.youtube.com/watch?v=PiphUu7K82w

Leo Mujić: BALET / BALLET; level ll

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Leo Mujić

Klasični baletni klas priznanega koreografa, pedagoga in baletnega plesalca s Hrvaške Lea Mujića, vsebuje baletne vaje pri drogu in na sredini na naprednem nivoju. Klas je zasnovan s pridihom koreografskega sloga in izjemno mero občutka za plesalce na različnih stopnjah, ki je značilen za omenjenega pedagoga. Poudarek bo na natančni izvedbi korakov, koordinaciji ter muzikalnosti in plesnosti. 
Klas je primeren za dekleta in fante od 16 let dalje ter profesionalne plesalce, ki želijo svoje znanje nadgraditi in izpopolniti na napredni ravni (3. in 4. letnik srednje baletne šole, profesionalni baletni plesalci).

Maja Kalafatić: Joga – Radovedno telo / Yoga – Curious body; level I

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Maja Kalafatić

jOGA - Radovedno telo
Ključne besede: psihosomatska vadba, asane, dih, uživanje, obrnjeno, sestavljeno, …
Ura bo vsak dan zastavljena drugače. Skozi vaje ozaveščanja, delu v parih in asistiranju bomo delali na stabilizaciji telesa, prav tako na odpiranju in krepitvi mišičnega tkiva. Privoščili si bomo tudi sekvence in obilico obrnjenih položajev.

Maja Kalafatić je plesalka, koreografinja, pedagoginja in učiteljica joge, ki živi in ustvarja med Ljubljano in Beogradom. Leta 2006 je diplomirala na SEAD -u (Salzburg Experimental Academy Of Dance), ter leta 2015 magistrirala na Hochschule für Musik und Tanz, Köln:HfMT  na področju plesne diseminacije pri prof. Nini Patricii Hänel in Martinu Sonderkampu. Trenutno nadaljuje z izobraževanjem na doktorskem študiju Transdisciplinarnih umetnosti in medijev v Beogradu pri prof. Mišku Šuvakoviću. Intenzivno sodeluje z Matejo Bučar, Jovano Tomić, Esto Matković, Stephanie Felber in drugimi. Deluje na področju giba, koreografije, gledališča ter vstopa v področje teorije. Vrsto let poučuje v polju sodobnega plesa, joge in se ukvarja z izvedbo in organizacijo delavnic za otroke in odrasle.

Maja Kalafatić
photo: Miha Fras

YOGA - Curious body
Keywords: psychosomatic exercise, asana, breath, enjoyment, inverted, composed
The class will be set differently every day. Through awareness-raising exercises, working in pairs and assisting, we will work on stabilizing the body, as well as opening and strengthening muscle tissue. We will also indulge in sequences and an abundance of inverted positions.

Maja Kalafatić is a dancer, choreographer, pedagogue and yoga teacher who lives and works between Ljubljana and Belgrade. In 2006, she graduated from SEAD (Salzburg Experimental Academy Of Dance), and in 2015 she received her master's degree from the Hochschule für Musik und Tanz, Cologne: HfMT in the field of dance dissemination. She is currently continuing her education at the doctoral study of Transdisciplinary Arts and Media in Belgrade with prof. Miško Šuvaković. She works intensively with Mateja Bučar, Jovana Tomić, Esta Matković, Stephanie Felber and others. She has been teaching in the field of contemporary dance and yoga for many years and is involved in the implementation and organization of workshops for children and adults.

Maja Kalafatić: DELAVNICA PLEŠI & UKREPAJ / WORKSHOP DANCE AND ACT; level II

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Maja Kalafatić
photo: Venelin Shurelov

DELAVNICA PLEŠI IN UKREPAJ/ DANCE AND ACT
Ključne besede: gibanje, diskusija, sestavljanje, video, analiziranje, akcija, ...
V 180 minutnem formatu bomo združili teorijo in ples. Pet dnevni podvig bo sestavljen tako, da se bomo najprej ogreli skozi set različnih vaj, ki bodo, povezane z enim aktivističnim delom in bodo v skladu s konceptom in teoretično podlago, pripravljen fizični nastavek. Vsak dan bomo analizirali izbrano politično angažirano delo in obdelali teoretični kontekst dela. V zadnji tretini ure se bomo razdelili v skupine in sami začeli ustvarjati svojo ''akcijo'', ki jo bomo po želji umestili tudi v javni, urbani prostor.

Maja Kalafatić je plesalka, koreografinja, pedagoginja in učiteljica joge, ki živi in ustvarja med Ljubljano in Beogradom. Leta 2006 je diplomirala na SEAD -u (Salzburg Experimental Academy Of Dance), ter leta 2015 magistrirala na Hochschule für Musik und Tanz, Köln:HfMT  na področju plesne diseminacije pri prof. Nini Patricii Hänel in Martinu Sonderkampu. Trenutno nadaljuje z izobraževanjem na doktorskem študiju Transdisciplinarnih umetnosti in medijev v Beogradu pri prof. Mišku Šuvakoviću. Intenzivno sodeluje z Matejo Bučar, Jovano Tomić, Esto Matković, Stephanie Felber in drugimi. Deluje na področju giba, koreografije, gledališča ter vstopa v področje teorije. Vrsto let poučuje v polju sodobnega plesa, joge in se ukvarja z izvedbo in organizacijo delavnic za otroke in odrasle.

DANCE AND ACT WORKSHOP
Keywords: movement, discussion, composition, video, analysis, action We will combine theory and dance in a 180-minute format. The five-day adventure will consist of first warming up through a set of different exercises, which relate to proposed work/action/performance and will be in accordance with the concept and theoretical basis, prepared physical tasks. Each day we will analyse selected work/action/performance and process the theoretical context of it. In the last third of the hour, we will divide into groups and start creating our own "action", which we will also place in a public, urban space.

Maja Kalafatić is a dancer, choreographer, pedagogue and yoga teacher who lives and works between Ljubljana and Belgrade. In 2006, she graduated from SEAD (Salzburg Experimental Academy Of Dance), and in 2015 she received her master's degree from the Hochschule für Musik und Tanz, Cologne: HfMT in the field of dance dissemination. She is currently continuing her education at the doctoral study of Transdisciplinary Arts and Media in Belgrade with prof. Miško Šuvaković. She works intensively with Mateja Bučar, Jovana Tomić, Esta Matković, Stephanie Felber and others. She has been teaching in the field of contemporary dance and yoga for many years and is involved in the implementation and organization of workshops for children and adults.

Maša Kagao Knez: AFRO SODOBNI / AFRO CONTEMPORARY; level ll

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Maša Kagao Knez

AFRO SODOBNI
Po dolgoletnih pedagoških, koreografskih in plesnih izkušnjah, je Maša oblikovala sodobni plesni klas, v katerem povezuje sodobne plesne tehnike in principe zahodnoafriških plesov (fluidnost, muzikaličnost, ritmičnost..). Preko vaj in plesne kombinacije želi plesalce spodbujati k nadgrajevanju njihovega plesnega izraza in poglabljanju senzibilnosti v plesni interpretaciji.

Klas je namenjen plesalcem, ne glede na njihovo plesno usmerjenost, saj se posveča različnim kvalitetam (zavedanje in odzivnost telesa, jasen vzgib za gib, preciznost in usmerjenost giba, osredotočenost v danem trenutku..), ki omogočajo pretočnost in večjo amplitudo giba ter svobodnejšo, polnejšo in iskreno plesno izvedbo. 

AFRO CONTEMPORARY
Maša’s choreographic and teaching work is based on connecting contemporary dance techniques with West African dances. She focuses on exploring different qualities and is interested in how to stimulate dancers to achieve various possibilities of dance expression with the help of mastering dance technique, the elements of African tradition (rhythm, movement motives,…) and improvisation.

The class is intended for all dancers, regardless of their prior training. Focusing on different qualities (awareness and reactivity of the body, clear impetus, precision and intention of movement, focus in a given moment,…), the class develops fluidity, a greater amplitude of movement as well as a freer, richer and more authentic performance.

Maša Kagao Knez
photo: Tone Stojko

Maša Kagao Knez je plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in gledališka ustvarjalka. Z uprizoritvenimi umetnostmi se je srečala že kot otrok skozi delo svoje mame, plesalke in koreografinje Jasne Knez. Maša se je izobraževala pri številnih mentorjih doma in v tujini ter leta 2006 diplomirala na šoli Georgesa Momboyeja za tradicionalne in sodobne afriške plese v Parizu. Leta 2013 je diplomirala na Akademiji za ples v Ljubljani, letos pa zaključuje magistrski študij Umetnost giba na AGRFT.

Kot plesalka, igralka in koreografinja deluje tako na neodvisni sceni kot v institucionalnih gledališčih. V zadnjih letih pogosto sodeluje z režiserko Ivano Djilas, kot koreografinja in asistentka. Leta 2009 je s plesalko Dalando Diallo in glasbenikom Damirjem Mazrekom soustanovila kulturno umetniško društvo Baobab, ki deluje na področju plesa, glasbe in gledališča. Od leta 2015 je umetniška direktorica zavoda Studio25 in vodja Plesnega studia XXV, obenem pa ustvarja plesne predstave: Dia Diasso Diasspora, MOMENTUM Avenija ujetih trenutkov, LakeLess, Koncert za Mam, Yaamaam… Leta 2016 sta z glasbenikom Muratom ustvarila duet LakeLess in osvojila nagrado na XX. Festivalu koreografskih miniatur v Beogradu.

Mašino pedagoško in koreografsko delo temelji na raziskovanju gibalnega materiala, v katerem se različne plesne tehnike ter gibalni motivi afriške plesne tradicije prepletajo, dopolnjujejo in preoblikujejo v avtorski plesni izraz. Leta 2013 je kot plesalka prejela nagrado Ksenije Hribar.  

Maša Kagao Knez works as a dancer, choreographer and theatre practitioner. She first came into contact with the performing arts as a child through the work of her mother, Jasna Knez, a dancer and choreographer herself. Maša was educated by various international teachers, both in Slovenia and abroad, and graduated in 2006 from Georges Momboye school for African traditional and contemporary dance in Paris. In 2013 she graduated from the Academy of dance in Ljubljana.
In 2009 Maša, together with dancer Dalanda Diallo and musician Damir Mazrek, co-founded the Baobab cultural and arts society, which operates in the field of dance, music and theatre. Since 2015 she has been the artistic director of Institute 25 and manages the Dance studio XXV, as well as creates dance performances:  Posvetitev pomladi (Flota, 2016), Momentum Avenija ujetih trenutkov (Studio 25, KUD Baobab, CD, PTL, 2015), Dia Diasso Diasspora (KUD Baobab, CD, 2013)...
She also works as a choreographer, dancer and actress in big production theatres as well as independent companies: Plesni Teater Ljubljana, Flota, SNG Nova Gorica, Mestno gledališče Ljubljana - MGL, SNG Drama Ljubljana, Prešernovo gledališče Kranj, Anton Podbevšek Teater, Mini teater...
Maša's teaching and choreography work is based on research of movement material in which different dance techniques and movement motives of African dance traditions intertwine, complement and transform into the author dance term. She received a Ksenija Hribar dance award in 2013. Three years later she won the third prize at the XX. Festival of choreographic miniatures in Belgrade as part of the duo with musician Murat.

More:
www.masakagaoknez.si
Promo Momentum: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xqcCaMoYPGw
Promo Dia Diasso Diasspora: https://www.youtube.com/watch?v=VCUBmmsE6Rs
https://www.youtube.com/watch?v=-K6BrqNuiyo
https://www.youtube.com/watch?v=LYtq5116e7A

Nicole Speletic: MODERN DANCE TECHNIQUE; level l

Delavnica bo potekala v angleščini in zato opisa ne prevajamo. / The workshop is going to be in English.

Nicole Speletic

MODERN DANCE TECHNIQUE
Explore essential elements from American modern dance techniques of Humphrey, Limon, Horton and others - including swings, falls, tables and T's, lunges, leaps, spirals, sequential and suspended movements with musicality/rhythm and emotional inspiration.  Broaden your skills and add to your movement vocabulary with the building blocks of more complex modern and contemporary movements.

Nicole Speletic: MODERN DANCE, level II

Delavnica bo potekala v angleščini in zato opisa ne prevajamo. / The workshop is going to be in English.

MODERN DANCE - Warm-Up and Choreography
This class will include a complete modern/contemporary dance warm up (standing center, some floor work, and movements through space) followed by creative, musical choreographic sequences, (with some partnering).  For all dance students 15 and up with some dance experience.  

Nicole Speletic

Nicole Speletic (nspeletic@gmail.com), dance artist and philosopher from New York City, was first in her family to attend college. Full merit scholarships provided opportunities to pursue her education from high school through doctoral level. She held a full PhD fellowship at Georgetown University, was granted the Mellon Teaching Fellowship, was co-director of the student dance company (G.U. Dance) and received two awards for her contribution to the arts. Nicole trained and worked at the Limon Institute (7 years), was apprentice with Limon Dance Company, was Associate Director of Limon Professional Studies Program (3 years) and helped design that curriculum. She later completed one year of a master's degree in Dance Studies (Malta University).
Dr. Speletic strongly values her European heritage, and travels there annually offering workshops, presentations, projects and attending special courses. She also maintains an active practice in dance and philosophy, with daily class and cross-training, and through reflective theoretical analysis - each enriching the other. She would say that she has learned the most from life experiences: tutoring prisoners, changing her own name, marrying her sister, talking her father through to the next realm, standing up in court for a friend, dancing back-up at Bowery Ballroom and busking with a jazz band in the UK. And she believes in art's power to express the most profound and significant aspects of this human condition - to catalyze human experience – its mystery, delight or tragedy - into something meaningful and valuable.

More:
https://www.youtube.com/watch?v=NnohjJbM1Ao&feature=youtu.be

Raúl Tamez: SODOBNI PLES / CONTEMPORARY DANCE; level III

Delavnica bo potekala v angleščini in zato opisa ne prevajamo. / The workshop is going to be in English.

Raul Tamez

CONTEMPORARY DANCE
The workshop starts with a contemporary dance class focused in release and floor-work techniques. It evolves by stimulating the use of bones and articulations as movement drives, as well as isolation of body parts with the aim to enrich dance vocabulary. Finally, movement succession comes as a result with the development of complex dance phrases.
A second part of the workshop stimulates creativity, expression and improvisation; introduced as a final facet of the experience. 

Raul Tamez

In 2017 and 2018, Raúl Tamez received a ‘Luna del Auditorio’, one of the most prestigious awards for performing arts in Mexico, recognising the creation of the International Contemporary Dance Festival of Mexico City. In 2016, due to his talent for choreography, he won the ‘National Dance Award of Mexico’. Tamez holds a bachelor degree in dance at Codarts in Rotterdam, The Netherlands. He has been dancing professionally for 14 years in different countries such as China (2 move dance company), Lithuania (Aura Dance Theater), Latvia (Riga’s Chamber Ballet), Canada (Le Jeune Ballet du Quebec), Spain (It dansa), The Netherlands (Dirk Dumon) and Mexico (National Dance Company of contemporary dance, CEPRODAC). Through his career as a dancer he has had the opportunity to do repertoire by Nacho Duato, Alexander Eckman, Wayne Mc Gregor, Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, Rafael Bonachela and Jiry Kilian. As a choreographer he has got different grants and awards. Tamez has presented his work at the most important venues for perming arts in Mexico and in different countries such as Spain, Colombia, Cuba, The Netherlands and Sweden. Raúl Tamez also holds a bachelor degree in sociology and an MA in Dance at the John Moores Liverpool University.

More: on Facebook

Rita Pollacchi: BALET / BALLET; level ll

Klasični baletni klas s priznano solistko SNG Opera in balet Ljubljana Rito Pollacchi vsebuje baletne vaje pri drogu in na sredini ter kondicijski trening. Na tej stopnji bo poudarek na utrjevanju baletne tehnike in pripravi telesa na napore baletnega plesalca.
Primeren je za dekleta in fante od 14 let naprej, ki plešejo balet že nekaj let (stopnja 6.r baletne šole, 1. in 2. letnik srednje baletne šole). Izjemoma se v baletni klas lahko vključijo tudi starejši kandidati, ki imajo že predznanje baleta. Potek klasa in težavnost bo prilagojena prijavljenim kandidatom.

Rita Pollacchi: REPERTOAR / REPERTOIRE; level ll

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Na pouku repertoarja bodo dekleta spoznala variacije iz klasičnih baletov in vse detajle iz prve roke solistke, ki so pomembni za plesanje ženskih vlog. Pedagoginja in baletna plesalka Rita Pollacchi se bo posvetila učenju ženskih variacij iz klasičnih baletov ter vsem elementom, ki so potrebni za izvajanje variacij (vaje na špicah, skoki…).
Pouk je primeren za dekleta od 14 let naprej, ki že obvladajo tehniko špic, pa vse do profesionalnih baletnih plesalk.

Rita Pollacchi

Rita Pollacchi je srednje baletno šolanje končala v Italiji v šoli milanske Scale, kjer je že takrat sodelovala v baletih Hrestač in Don Kihot. Svoje baletno znanje je med letoma 1995 in 1998 izpopolnjevala na baletni akademiji Heinz Bosl Stiftung. V tem času je sodelovala tudi z Bavarskim državnim baletom.
Leta 1998 je postala članica baletnega solo zbora SNG Opera in balet Ljubljana, leta 2007 solistka, leta 2015 pa priznana baletna solistka ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.
Plesala je v predstavah: Meso srca (duet), Labodje jezero (Beli in Črni labod), Doktor Živago (Tanya), Tristan in Izolda, Coppélia na Montmartru (Prijateljice), Trnuljčica (Modra ptica, vila Temperament), Ukročena trmoglavka (Katarina), Navihanka (Prijateljica), Ta ljubezen, Hrestač – Božična zgodba (mala Klara), Pepelka (Anastazija), Serenade (Serenada, Concerto barocco), Kdo je najmočnejši na svetu (gospodična Miška), Veronika se odloči…, Mozart vs. Schumann (solo par), Don Kihot (Kitri), Yin & Yang (She is missing ...) Romeo in Julija (Prijateljica, Beraček), Tango za Rahmaninova – Rapsodija, Picko in Packo (Picko), Labodje jezero, ideal romantičnega baleta – tokrat ... po Prešernu (Julija Primic), Bajadera (Nikya, Gamzati), Urbanobalet in Samorog ter v baletnem večeru Pod zvezdami (Nekaj več, Čudoviti svet … je lahko), Silfida (Silfida) ter Giselle (Giselle).
V sezoni 2007/2008 je na slavnostnem koncertu baletnih zvezd v Italiji (Roberto Bolle in prijatelji) plesala z Alenom Bottainijem v Don Kihotu in Antonom Bogovom v Le Corsaire.

Leta 2008 je prejela strokovno stanovsko nagrado Lydie Wisiak za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti za vlogo Kitri v baletu Don Kihot.

Rita Pollacchi completed her secondary ballet education in Italy at the La Scala Theatre School, during which she already took part in the theatre's productions of such ballets as The Nutcracker and Don Quixote. From 1995 to 1998 she perfected her knowledge at the Heinz Bosl Stiftung Ballet Academy in Munich. During this period of time she also took part in some ballet productions of the Bavarian State Opera.
In 1998 she became a demi-soloist in the SNG Opera in balet Ljubljana (Slovenian National Theatre Opera and Ballet Ljubljana), where she was promoted to soloist in 2007.
She has so far danced in the following ballet productions: Heartmeat (Duet), Swan Lake (White and Black Swan), Doctor Zhivago (Tanya), Tristan and Isolde, Coppélia on Montmartre (Girlfriends), Sleeping Beauty (Bluebird, Violente), The Taming of the Shrew (Katherina), La Fille mal gardée (The Wayward Daughter) (Girlfriend), Love Stories, The Nutcracker – A Christmas Carol (Little Clara), Cinderella (Anastasia), Serenades (Serenade, Concerto barocco), Who's the strongest? (Miss Mouse), Veronika Decides …, Mozart vs. Schumann (Solo Pas de deux), Don Quixote (Kitri), Yin & Yang (She is Missing ...), Romeo and Juliet (Girlfriend, Little Beggar), Tango for Rachmaninov – Rhapsody, Picko and Packo (Picko), Swan Lake, an Ideal of a Romantic Ballet – this time … after Prešeren (Julija Primic), La Bayádere (Nikya, Gamzati), Urbanobalet and Unicorn, as well as in the Ballet Evening Under the Stars (Baker's Dozen, What a Wonderful World … can be), La Sylphide (The Sylph) and Giselle (Giselle).
In the 2007/2008 season she took part in the Roberto Bolle and Friends – a Gala Evening of Ballet Stars in Italy -, where she danced with Alen Bottaini (a variation from Don Quixote) and Anton Bogov (a variation from Le Corsaire).
In 2008 she was awarded for her role of Kitri in Don Quixote by the prestigious Lydia Wisiak Award for Outstanding Achievements in the Field of Ballet Art, presented by the Association of Ballet Artists of Slovenia.

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Tjaša Kmetec: BALET / BALLET; level I

BALET / BALLET level I (10 – 14)
Tjaša Kmetec

Baletni klas s prvakinjo SNG Opera in balet Ljubljana je namenjen učencem baleta, ki imajo baletno osnovo in poznajo osnovne baletne pojme. Klas je sestavljen iz baletnih vaj ob drogu in na sredini s poudarkom na baletni tehniki na osnovnem nivoju v povezavi s plesnostjo. 
Primeren je za učence od 10 do 14 let. Potek klasa in težavnost bo prilagojena prijavljenim kandidatom. 
Delavnica bo potekala v slovenščini. / The workshop is going to be in Slovenian.

 

BALETNA DELAVNICA/BALLET WORKSHOP (10 – 16)
Tjaša Kmetec

Na baletni delavnici bo baletna plesalka Tjaša Kmetec nadaljevala zastavljeno delo baletnega klasa, kjer se bodo utrjeni elementi nadgradili z baletno koreografijo in popestrili z dodatnimi vajami za koordinacijo ter plesno izraznostjo.  
Primerno za dekleta in fante od 10 do 16 let.
Delavnica bo potekala v slovenščini. / The workshop is going to be in Slovenian.

V primeru majhnega števila prijavljenih na Baletno delavnico, se bo namesto tega izvedel dodatni baletni klas BALET na stopnji I. 

Tjaša Kmetec

Tjaša Kmetec je takoj po končani Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani leta 1995 postala članica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. Leta 2001 je napredovala v baletni solo zbor, leta 2005 je postala solistka, leta 2015 priznana baletna solistka ter leta 2020 prvakinja.
V času šolanja pa tudi v času aktivne baletne kariere se je udeležila več poletnih plesnih šol v New Yorku, Cannesu, Parizu in Avstriji.
Sodelovala je na treh tekmovanjih mladih slovenskih baletnih plesalcev. Na drugem tekmovanju leta 1995 v Mariboru in na tretjem leta 1997 v Ljubljani je prejela srebrni medalji.
Do sedaj je plesala v naslednjih baletnih predstavah: Veliki Gatsby (Daisy), Doktor Živago (Lara), Silfida (Silfida), Labodje jezero (Odette, Rusko dekle, Pas de six, Pas de trois), Don Kihot (Kitri, Mercedes), Tristan in Izolda (Izolda), Trnuljčica (princesa Aurora), Coppelia na Montmartru (Swanhilda), Hrestač (Klara, valček - solo par, kitajski ples), Giselle (Mirtha), Bajadera (Gamzati, solo sence), Stravinski - baletni večer (Apolon - Terpsihora), Mozart vs. Schumann (Mozart - solo par, Schumann - solo par), Serenade (Serenada - valček solo par), Concerto barocco (druga violina), Tango za Rahmaninova (Pet tangov - solo par), Simfonija otožnih pesmi, Orfična himna (Perzefona), Pod zvezdami - Ples s Sinatro in Čudoviti svet … je lahko (solo par), Pepelka (Genovefa, vila Pomlad), Kdo je najmočnejši na svetu (gospodična Miška), Labodje jezero - tokrat … po Prešernu (Ana Jelovšek), Yin & Yang (She is missing – solo), Ta ljubezen (La vie en rose, Satie in jaz), Dvojnost (solo in duet), Klasika in tango (Chopiniana), Veronika se odloči …, Urbano balet, Balet 100 (Žica - duet), Svečani baletni koncert DBUS (Rajmonda), Vidnonevidno (Miniature), Meso srca/Kaktusi, Arhitektura tišine…
Za vlogi v baletnem večeru Mozart vs. Schumann je leta 2009 prejela stanovsko nagrado Lidije Wisiak.
Sodelovala je tudi na gala koncertih in festivalih v Sarajevu (Balet Fest Sarajevo), Miamiu (International Ballet Festival of Miami), Ciudad de Mexicu (Festival Del Centro Historico), Bogoti (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota), Astani (Eurasian dance festival), Brnu (Dance Brno 100), Bonnu, Salzburgu, Ostravi, Skopju …

Tjaša Kmetec became a member of the SNG Opera in balet Ljubljana (Slovenian National Theatre Opera and Ballet Ljubljana) as soon as she graduated from the Ljubljana Secondary Music and Ballet School in 1995. In 2001 she was promoted to demi-soloist, in 2005 to soloist, in 2015 to first soloist and in 2020 to principal.
While still a student and also later, during her active ballet carrier, she perfected her technique in summer dance schools in New York, Cannes, Paris and Austria.
She took part in three Young Slovenian Ballet Dancers Competitions, where she won two Silver Medals - in the second competition, held in Maribor, in 1995 and in the third competition, held in Ljubljana in 1997.
She has so far danced in the following ballet performances: The Great Gatsby (Daisy), Doctor Zhivago (Lara), La Sylphide (The Sylph), Swan Lake (Odette, Russian Girl, Pas de six, Pas de trois), Don Quixote (Kitri, Mercedes), Tristan and Isolde (Isolde), The Sleeping Beauty (Princess Aurora), Coppélia on Montmartre (Swanhilda), The Nutcracker (Clara, Solo Waltz Couple, Chinese Dance), Giselle (Myrtha), La Bayadère (Gamzati, Solo Shades), Stravinsky – A Ballet Evening (Apollo - Terpsichore), Mozart vs. Schumann (Mozart – Solo Couple, Schumann - Solo Couple), Serenade (Serenade – Waltz Solo Couple), Concerto Barocco (Second Violin), Tango for Rachmaninov (5 Tangos – Solo Couple), Symphony of Sorrowful Songs, Orphic Hymn (Persephone), Under the Stars – Sinatra Suite and Wonderful World … (Solo Couple), Cinderella (Genoveva, Spring Fairy), Who's the Strongest? (Miss Mouse), Swan Lake – this time … after Prešeren (Ana Jelovšek), Yin & Yang (She is Missing – Solo), Love Stories … (La vie en rose, Satie and I), Duality (Solo and Pas de Deux), Classics and Tango (Chopiniana), Veronika Decides …, Urbanobalet, Ballet 100 (Wire – Duet), Ballet Gala Concert DBUS (Association of Ballet Artists of Slovenia) (Raymonda), Visibleinvisible (Miniatures), Heartmeat/Cacti and Architecture of Silence …
In 2009 she received the Lydia Wisiak Award for her two roles in the ballet evening Mozart vs. Schumann.
She has participated in Gala Concerts and Festivals in Sarajevo (Ballet Fest Sarajevo), Miami (International Ballet Festival of Miami), Ciudad de Mexico (Festival Del Centro Historico), Bogota (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota), Astana (Eurasian dance festival), Brno (Dance Brno 100), Bonn, Salzburg, Ostrava, Skopje...

Urška Centa: BOSONOGI FLAMENKO / BAREFOOT FLAMECO / level I

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Urška Centa

BOSONOGI FLAMENKO
Pod imenom bosonogi flamenko se skrivajo delavnice flamenka brez tradicionalne flamenko obutve. Plešemo ga bosi, v neposrednem stiku s tlemi in primitivnimi, zgodovinskimi koreninami. Na delavnicah bomo spoznavali gibalno tehniko flamenka, pri tem pa sestopili iz njegovega klasičnega estetskega formata, saj bomo raziskovali načine za boljše ozaveščanje telesa in uporabo lastnih anatomskih struktur. Preko ritmičnih vaj bomo razvijali občutek za muzikalnost in zvočnost našega telesa, spoznavali pomembnost dinamike v plesu in komunikacije s soplesalci in okoljem, ki nas obdaja. Posvetili se bomo tudi spoznavanju prostorskosti in geometrije plesa ter preko tehnike klasičnega flamenka raziskovali lastno gibalno ustvarjalnost in ekspresivnost, pri čemer bomo sledili svojemu osebnemu gibalnemu instinktu. Delavnice so primerne za vse nivoje plesnega znanja flamenka - na njej se boste znašli tudi tisti, ki se s flamenkom srečujete prvič.  Delavnica bo sestavljena iz ogrevanja, tehničnih gibalnih vaj in plesih sekvenc, ritmičnih in melodičnih vaj flamenka, ploskanja, ustvarjalnih plesnih nalog in koreografije. Učenje temelji na tehniki plesalk in pedagoginj madridske akademije flamenka Amor de Dios - Merche Esmeralde, Belen López in Conche Jareño, ter jo kombinira z osebnim gibalnim pristopom pedagoginje Urške Centa.

Urška Centa

Urška Centa je ena najbolj vidnih slovenskih plesalk flamenka in odrskih ustvarjalk, ki svoje področje delovanja s plesa razširja tudi v druge umetniške vode. Kot plesalka nastopa na pomembnih odrih in festivalih doma in v tujini in je avtorica več plesnih in glasbenih projektov (ENO - ONE 2020; Sentido 2019; Eno balado, prosim! 2019; Lorca, ti in jaz 2018; Deblas/Boginje 2018, itd.), pri katerih sodeluje z izpostavljenimi slovenskimi in tujimi umetniki (Katja Šulc, Robert Jukič, Mirza Redžepagić, Tomaž Gajšt, Murat, Zvezdana Novaković, Nino Mureškić, Tadej Kampl, Joe Kaplowitz, Izidor Erazem Grafenauer, Petra Vidmar, Tomaž Pačnik, Marko Churnchetz, Kristijan Krajnčan, itd.). Znanje je pridobivala na madridskih akademijah flamenka Amor de Dios in akademiji UFlamenco, v okviru Akademije za ples v Ljubljani pa končuje študij sodobnega plesa in koreografije. Od vrnitve v Slovenijo leta 2017 v Ljubljani vodi cikel 'Noches de tablao', s katerim predstavlja in medsebojno povezuje priznane domače in tuje glasbenike in plesalce ter tako ustvarja platformo za razvoj projektov, ki črpajo iz tradicije flamenka in jo združujejo z različnimi svetovnimi glasbenimi kulturami in drugimi modernimi umetniškimi smernicami.

More:
Farruca, Urška Centa, Teatro Palamostre
Sentido project
Romance de la luna, luna - Drama Akustika
Cristalina Fuente - Nairuz

Uršula Teržan: PURE CUNNINGHAM, level III

Delavnica bo potekala v angleščini in slovenščini. / The workshop is going to be in English and Slovenian.

Uršula Teržan
photo: Miha Fras

PURE CUNNINGHAM
Cunningham klas je Uršula Teržan povzela in razvila iz znanj pridobljenih pri svojih vzornikih in učiteljih Cunningham, plesne tehnike: Ann Pappoulis-Adamović (SLO), Ikky Maas (UK), Mary Evelyn (UK), Richard Alston(UK). Gre za bolj ali manj originalni klas, primerljiv s posnetki klasov, ki jih je vodil sam Merce Cunningham, z dodanimi variacijami, razvojem in fuzijo z nekaterimi sodobnejšimi plesnimi praksami. Na klasu bo po začetnih sredinskih vajah curvov in bounces, deep curvov v različnih kombinacijah in pospeševanjem tempa in kombinatorike gibov: curve, tilt, high release., sledil prehod na uporabo stopal, tondujev, jetejev, rondov in visokih nog. Na koncu se izvajajo vaje čez prostor: addagio, prounces, nizki in višji skoki s curvi, kombinacije in kompozicije - s kombinatoriko stopal, obratov, poskokov, višjih skokov.

Uršula Teržan
photo: Miha Fras

Uršula Teržan, koreografinja in profesorica umetnosti giba, si je plesno izobrazbo pridobila na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani (1987), na akademiji Laban Centre, London Studio Centre in dokončala magisterij iz uprizoritvenih umetnosti na akademiji London Contemporary Dance School (1997). Od leta 1989 naprej se je dodatno izobraževala na mnogoštevilnih plesnih in plesno - gledaliških seminarjih pod vodstvom mednarodno priznanih plesnih pedagogov in plesalcev. Kot plesalka je od leta 1987 nastopila v najrazličnejših plesnih in gledaliških predstavah, projektih in performansih. Od leta 1991 je bila članica Plesnega teatra Ljubljana, kjer je sodelovala kot plesalka, koreografinja in pedagoginja. Koreografsko je ustvarjala plesne in gibno gledališke predstave - v okviru Celinke-društva ustvarjalk sodobnega plesa ter koreografije za Društvo Baletnih Umetnikov Slovenije, kot plesalka ali koreografinja je sodelovala pri različnih predstavah v slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališčih, na modnih revijah in v performansih ter z njimi gostovala na domačih in tujih festivalih.
Leta 2003 je napisala avtorsko knjigo Sodobni ples v Sloveniji, v založbi Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega. Od leta 2009 do danes predava Umetnost giba na ljubljanski Akademiji za glasbo – smer Petje, od leta 1992 in na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo - prvo in drugo stopenjski program, kjer je leta 2006 v okviru Univerze v Ljubljani prejela tudi Priznanje za pomembna umetniška dela - umetniški doktorat.

Uršula Teržan is a dancer, choreographer and professor of the art of movement professor of the art of movement at University of Ljubljana - Academy for Theatre, Radio, Film and Television, Ljubljana, Slovenia. She acquired dance education at the Secondary School for Music and Ballet in Ljubljana (1987) and concluded her studies with the M.A. in performing arts at the London Contemporary Dance School (1997). Since 1989 she has acquired advanced knowledge at numerous dance and dance-theatre seminars under the guidance of internationally recognised dance teachers and dancers-choreographers in Slovenia and abroad. Since 1987 she has performed as a dancer at numerous dance and theatre performances, projects and performanses. Since 1991 she has been a member of the Dance Theatre Ljubljana with which she collaborated as a dancer, choreographer and teacher. In 2003 she wrote a book Contemporary Dance in Slovenia which was published by the Library of The Municipal Theatre of Ljubljana. Since 1992 she has been teaching the Art of Movement as an docent professor at The Ljubljana University's Academy for Theatre, Radio, Film and Television. In 2006 The University of Ljubljana awarded her the Award for important achievements in art – an artistic doctorate.

 

 

 

 

izobraževanje plesna

prijavnica

prijavnica

English IN ENGLISH