PLES / OPUS 1 - SHORT DANCE PIECE 2015

 

Opus1

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2015
7. MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV

 

Slovensko ljudsko gledališče Celje, 13. junij 2015

 

The 7th International Competition of Young Dance Performers OPUS 1 – short dance piece 2015 Celje, Slovenia, 13th June 2015

 

Slovenian National Theatre Celje, 13th June 2015

 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA / SHORT DANCE PIECE 2015

 

TEMA: PODOBA – TELO – GIB / razburljivo razmerje plesne in vizualne umetnosti


Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskavo in študij določenih vsebin ali avtorjev / umetnikov. Letošnja tema spodbuja mlade plesne ustvarjalce, da vzgib za ustvarjanje svojih plesnih miniatur poiščejo v vizualnih umetniških delih in/ali njihovih avtorjih. Vizualna umetniška dela naj bodo navdih za premik od ustaljenih načinov ustvarjanja in predstavljanja. Naj bodo spodbuda za širitev koreografske domišljije in za razmislek kaj vse je lahko ples. Več v prilogi.

 

THEME: IMAGE – BODY – MOVE / the exciting relationship between dance and visual arts


The organiser of the competition publishes a theme every year that the young dance performers must use as a basis for their short dance piece. The annual themes are meant to stimulate critical thinking about specific issues and give the performers the opportunities to learn about, research and study specific topics or dance artists. This year's theme encourages young dance artists to seek the motive for creating their dance pieces in visual works of art and/or their authors. Visual works of art should serve as inspiration to escape the established norms of creation and presentation.They should induce a broadening of choreographic imagination and allow for pondering about all that dance can be.

 

 

PROGRAM

 

17.00 – 18.15    SLG Celje
Tekmovanje za starostno skupino B / The first part of the competition for dancers
from age group B  

18.30 – 19.45    SLG Celje
Tekmovanje za starostno skupino C / The second part of the competition for
dancers from age group C

20.15                   Plesni Forum Celje
Plesna predstava #41- OKULTNA MANIFESTACIJA ISTEGA TELESA / The performance
#41 – AN OCCULT MANIFESTATION OF THE SAME BODY; Georgia Kapodistria                 
(CY/DK), prejemnica Produkcijske nagrade 2014 (podeljuje JSKD in PS INTAKT) /
winner of Production award 2014 (given by JSKD and PS INTAKT)

21.00                   Plesni Forum Celje
Podelitev nagrad in zabava / Award ceremony and party

 

NAGRADE / AWARDS

 

Nagrade bodo podeljene za najboljšo plesno miniature (skupina B: EUR 300, skupina C: EUR 800); najboljši
koncept in najboljši plesni nastop (skupina B: EUR 150, skupina C: EUR 400).
Podeljene bodo še sledeče nagrade:

 • Plesni studio Intakt in JSKD bosta podelila produkcijsko nagrado za realizacijo novega projekta, ki bo imel premiero na  OPUS-u 2016.

 • Plesna akademija SEAD bo podelila eno-tedensko izobraževanje na MoveMentors Summer Intensive workshopu v Salzburgu.

 • Generacijska žirija bo izbrala najboljšo plesno miniaturo v vsaki starostni skupini, ki bo prejela bon za izobraževanja ali strokovno literaturo v vrednosti EUR 50.

 • Matjaz Farič, umetniški direktor mednarodnega festival Front@ sodobnega plesa bo izbral plesne miniature, ki bodo predstavljene na Front@ festival, 5.9.2015.

The prizes will be awarded for the best short dance piece (group B: EUR 300, group C: EUR 800); the best concept and the best dance performance (group B: EUR 150, group C: EUR 400).
Apart from these awards, there will be as well the following:

 • Dance studio Intakt and JSKD will select a young dance artist, who will get an award for producing a new dance project, which will be premiered at the OPUS 2016.

 • SEAD faculty member will award one dancer with a one-week participation at MoveMentors Summer Intensive workshop in Salzburg.

 • A young jury will select one short dance piece in each age group and award it with coupon for EUR 50.

 • Matjaz Farič, artistic director of international contemporary dance festival Front@ will select dance pieces, which will be presented at the 10th edition of the Front@ festival ON September 5, 2015.

 

 

SLG Celje, sobota 13. junij 2015 ob 17.00
SLG Celje, Saturday, 13th June 2015 at 5 p.m.

Skupina / Group B (rojeni med / born between 1997-2001

 • DMBUC Ilija Nikolovski Luj – Skopje, Macedonia

MOVING SOUND
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Sara Cvetkovska
Mentor: Aleksandra Kocovska-Naceva

 • Plesna izba Maribor

RAZLIKA=NASPROTNA ENAKOST / DIFFERENCE= THE OTHER GENDER
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Ališa Kasjak Gutman, Pia Lavuger
Mentor: Mojca Kasjak

 • Plesna izba Maribor

ZAPRI OČI IN POGLEJ / CLOSE YOUR EYES AND LOOK
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Vanja Kolanovič
Mentor: Dalanda Diallo

 • Glasbena šola Krško: oddelek za sodobni ples

IZ MORJA NA KOPNO / FROM SEA TO LAND
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Zala Preskar
Mentor: Rosana Horvat

 • Plesni studio "N", Velenje

MISLI / THOUGHTS
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Anja Zaverla, Maša Kaiser (2001)
Mentor: Lucija Boruta

 • School for ballet and rhythmic -  Zagreb, Croatia

INSIDE YOU
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Emma Turk
Mentor: Zvonimir Kvesić

 • JZ Glasbena šola Laško – Radeče

OFELIJA V MENI / OPHELIA IN ME
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Zala Fidler
Mentor: Špela Medved

 • JZ Glasbena

ČRNI KVADRAT / BLACK SQUARE
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Taja Padežnik
Mentor: Špela Medved

 • KUD Plesni forum Celje

CUM COMPAGE ME (Okvir z mano) / (Frame with me)
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Zala Gazvoda
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 • KUD Plesni forum Celje

A KAJ,  ČE BITI JAZ NI DOVOLJ / WHAT IF BEING ME IS NOT ENOUGH
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Ana Cvelfar
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 • Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana: oddelek za sodobni ples

JE SUIS FATIMA
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Dora Pestotnik Stres
Mentor: Sabina Schwenner

 • Plesna radionica Ilijane Lončar – Požega, Croatia

IN SEARCH FOR INSPIRATION
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Jakov Gugić
Mentor: Ilijana Lončar

 • Studio za svobodni ples, Ljubljana

POGLED / LOOK
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Jerca Klinar
Mentorica: Urša Rupnik

 • Studio za svobodni ples, Ljubljana

RAZGRADNJA 1 – DECAY 1
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Liu Zakrajšek
Mentorica: Urša Rupnik

 • Kulturno društvo Qulenium, Kranj

PUŠČAVA NOKAVTACIJE / DESERT OF NOCAVTACION
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Zala Erznožnik Podreka, Andraž Erznožnik Podreka
Mentor: Saša Lončar

 

SLG Celje, sobota 13. junij 2015 ob 18.30
SLG Celje, Saturday, 13th June 2015 at 6.30 p.m.

Skupina / Group C (rojeni med / born between 1991-1996)

 • Simon Kuban, Prague

OPUS 13
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Simon Kuban, Jaroslava Janeckova

 • Kulturno društvo Qulenium, Kranj

ANAGENEZA
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Urška Medved
Mentor: Saša Lončar

 • Maja Koražija, Mojca Lukan

PODOBA TELESA NE DOLOČA NJENEGA GIBANJA / THE IMAGE OF THE BODY DOES NOT PROVIDE ITS MOVEMENT
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Maja Koražija, Mojca Lukan
Mentor: Petra Pikalo

 • Kulturno društvo Qulenium, Kranj

MOMENT MONUMENT
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Jan Rozman
Priča / Witness: Živka Jovanović Arhar

 • »Silent Scream« duet, Greece

MEANT TO BE WHOLE
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Nikoleta Koutitsa, Eneida Korfuzi

 • KUD Radiator, Ljubljana

XY LINIJA Z / XY LINE Z
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Enya Belak

 • Studio za svobodni ples, Ljubljana

VZTRAJNOST SPOMINA / THE PERSISTENCE OF MEMORY
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Maja Maša Šömen, Sanja Spirić
Mentor: Urša Rupnik

 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, skupina Body Pričers

DEMONSTRACIJA / DEMONSTRATION
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Žigan Krajnčan

 • Sanni Kriikku - Helsinki, Finland

MOSAIC
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Sanni Kriikku

 • KUD Radiator, Ljubljana

KITSCH
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Tajda Podobnik, Veronika Valdés

 • A. Pulka Physical Theatre Studio, Lithuania

EQUILIBRIUM
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Povilas Šimonis
Mentor: P. Vileišio

 • KUD Radiator, Ljubljana

SLEDI / TRACE
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Maša Hawlina, Nika Vrabič

 

Skupinska improvizacija plesalcev iz B in C / Group impro by dancers from groups B and C

 

Plesni Forum Celje, sobota 13. junij 2015 ob 20.15
Plesni Forum Celje, Saturday, 13th June 2015 at 8.15 p.m.

Georgia Kapodistria (CY/DK)#41- OKULTNA MANIFESTACIJA ISTEGA TELESA / #41 – AN OCCULT MANIFESTATION OF THE SAME BODY

Koncept, koreografija, ples: Georgia Kapodistria / Glasba: Yamashiro Shoji, Søren Bebe / Kostumografija: Georgia Kapodistria / Oblikovanje svetlobe: Luka Curk  / Mentorici: Nataša Tovirac in Nina Meško / Produkcija: JSKD in Plesni Studio Intakt 2015

Concept, choreography, dance: Georgia Kapodistria / Music: Yamashiro Shoji, Søren Bebe/ Costume: Georgia Kapodistria / Light Design: Luka Curk / Mentors: Nataša Tovirac and Nina Meško / Produced by: JSKD and Dance Studio Intakt 2015

 

Akira je prvobitna energija.


Ljudje delajo vsemogoče stvari v svojem življenju. Odkrivajo stvari, gradijo stvari…Od kod prihaja vso to znanje in energija? Nekoč je bil človek opica, kaj ne? In pred tem  reptil in riba. In še pred tem plankton in ameba. Celo majcena bitja, kot ta, imajo v sebi neverjetne količine energije. In še pred tem…Morda je bil genetski material v zraku in vodi. Celo v delcih prahu v prostoru. In če je vse to res, kakšen spominski zapis se skriva znotraj njih?
Zapis začetka univerzuma ali morda celo pred tem.
Kaj, če so bile kakšne napake v razvoju? Kaj, če gre nekaj narobe, npr. da je amebi nenadoma dana večja moč kot človeku?  Amebe ne gradijo svojih hiš in mostov, one samo požrejo vso hrano, ki jo je moč najti okrog sebe.

 

Akira is ultimate energy.


Humans do all kinds of things during their lifetime. Discovering things, building things… Where does all that knowledge and energy come from? Humans where once like monkeys right? And before that, like reptiles and fish. And even before that, plankton and amoebas. Even little creatures like those have incredible amounts of energy inside them. Even before that… Maybe there was genetic material in the air and water. Even in the particles of dust in space. And if that’s the truth, then what memories are hidden within them?
The beginning of the universe or maybe even before that.
What if there were some mistakes in the progression? What if something goes wrong, like an amoeba is suddenly given the higher powers that a human has? Amoebas don’t build their own houses and bridges. They just devour all the food they can find around them.

 

Plesni Forum Celje, sobota13. junij 2015 ob 21.00
Plesni Forum Celje, Saturday, 13th June 2015 at 9 p.m.

Podelitev nagrad v skupini B in C in zabava OPUS 6 / Award ceremony for groups B and C and OPUS 6 party

 

Organizator / Organizer: 


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and

Območna izpostava JSKD Celje / JSKD Celje, regional office

Umetniški vodja / Artistic Director:
Nina Meško

Organizacijski odbor / Organizing board: 
Nina Meško 
Tomaž Črnej
Franci Cotman                                                 

Vizualna podoba / Design by: Ajda Tomazin 
Povezovalec programa / Moderator: Daniel Petković                                                                

                                             

Žirija / The jury:

 

Martin Sonderkamp se je ukvarjal s športom, vizualno umetnostjo in glasbo, preden se je srečal s sodobnim plesom . Leta 1992 se je preselil v Amsterdam, študiral na School for New Dance Development in tam živel 10 let, pred selitvijo v Istanbul leta 2001. Od leta 2008 Martin Sonderkamp živi v Berlinu . Njegova umetniška dela, plesni soli in interdisciplinarna sodelovanja z glasbeniki, skladatelji , video umetniki in koreografi so bila prikazana v gledališčih in festivalih v Nemčiji, Nizozemskem, Danski, Poljski, Litvi, Španiji, Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Turčiji in ZDA. Leta 1998 in 2000 je Martin Sonderkamp prejel štipendijo Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW. Z Vincentom Cacalanom, Eileen Standley in Katie Duck je ustanovil Magpie Music Dance Company, ki je gostovala po Evropi, ZDA, Aziji, Rusiji in Braziliji . Martin Sonderkamp je učil v več kot 20 državah.

Martin Sonderkamp came to contemporary dance with an extensive background in sports, visual arts and music. He moved to Amsterdam in 1992 to study at the School for New Dance Development and lived there for 10 years before moving to Istanbul in 2001. Since 2008 Martin Sonderkamp lives in Berlin. His artistic works, soli and interdisciplinary collaborations with musicians, composers, video artists and choreographers have been shown in theatres and festivals in Germany, The Netherlands, Denmark, Poland, Lithuania, Spain, Slovenia, Croatia, Serbia , Turkey and the USA. He performed improvisation in numerous festivals in Europe and the USA. 1998 and 2000 Martin Sonderkamp received scholarships from Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW. With Vincent Cacalano, Eileen Standley and Katie Duck he founded Magpie Music Dance Company which has toured Europe, USA, Asia, Russia and Brazil. Martin Sonderkamp taught in more than 20 countries.

 

Andreja (Rauch) Podrzavnik je koreografinja in pedagoginja, ustvarjalka mnogih avtorskih kot tudi kolektivnih projektov (leta 2009 soustanovila Zavod Federacija in je članica kolektiva Federacija). V svojih projektih sodeluje z glasbeniki, oblikovalci, igralci, pevci in plesalci. V zadnjih letih pa v svoje projekte vključuje cele skupine ljudi s katerimi predhodno sodeluje. Izobraževala se je na London Contemporary Dance School(Master of Arts), California Institute of the Arts ter na seminarjih v Sloveniji in tujini. Za svoje delo je prejela nagrado revije Dance Europe, Critics' choice (2003 za Tipke), Povodni mož (2004 za Kostanjevo rjavo) ter nagrado strokovne žirije festivala Gibanica (2007 za Tkalce), nagrado Ksenje Hribar v kategoriji koreograf/avtor (2015), kot članica kolektiva Federacija pa je prejela Plaketo Mete Vidmar (za delo z mladimi, 2014).

Andreja Rauch Podrzavnik is a choreographer, a pedagogue and a researcher. She is creating work and teaching since 90's. She performed  in Europe, USA and Canada, and she was teaching in Slovenia, UK, Usa, Russia, Canada, Portugal, Germany, Austria, Croatia. She studied at London Contemporary Dance School, where she obtained her Master degree, at Cal Arts in exchange programme, she continues studying through research, collaborations and her own creations. Her work was awarded several times: 2015 award of Ksenija Hribar for her choreographic work, 2014 award of Meta Vidmar as a memeber of collective Federacija, 2007 special jury award at Gibanica for Weavers, 2004 award Povodni mož for Chestnut Brown, 2003 Critics' Choice Award by the Dance Europe magazine for Tipke. In 2009 she co-founded Association Federacija, which she is co-leading and developing.

 

Milan Tomášik je mednarodno priznani plesalec, koreograf in pedagog, ki se je rodil na Slovaškem, živi in ustvarja pa v Sloveniji. Leta 2004 je diplomiral na P.A.R.T.S, mednarodni plesni šoli v Bruslju, ki jo vodi Anna Teresa de Keersmaeker. Kot štipendist Dance Web programa se je udeležil dunajskega festivala ImpulsTanz. Kot koreograf se v svojih gibalno plesnih raziskovanjih osredotoča na izvor in pomen plesa. Je soustanovitelj mednarodno uspešnega plesnega kolektiva Les SlovaKs.

Milan Tomášik, born in Slovakia, currently lives and works in Slovenia and Belgium. In 2004, he graduated from P.A.R.T.S, the international dance school in Brussels directed by Anna Teresa de Keersmaeker. In 2001, he participated in Vienna’s ImpulsTanz festival with aDance Web scholarship and went on tour with the Dutch company MAPA(Moving Academy for Performing Art). In 2004, he received the Prize of the CityPrievidza (Slovakia) for representing contemporary dance at home and abroad. He has created many dance performances and has collaborated with several established choreographers. His teaching experiences include giving classes for professional companies like En-Knap, Ultima Vez, La Raffinerie, Jet, the dance schools Statens Scenekunstskole, DOCH, as well as for summer workshops and festivals in many European cities. He is a co-founder and active member of the currently very successful Les SlovaKs Dance Collective. With them, he created dance performances, and from 2007 performed and toured in Europe, Africa, Middle and North America

 

 

             

 

Additional Informations

Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)

Nina MEŠKO

Štefanova 5, PO Box 1699, 1000 Ljubljana                                
Nina Meško                                                                        
Tel.: 00 386 (0)1 24 10 522
Fax: 00 386 (0)1 24 10 510
E-mail: nina.mesko@jskd.si

 


Franci Cotman

Tel.: 00 386 (0)1 24 10 523
Fax: 00 386 (0)1 24 10 510
E-mail: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

About Competition

 

Theme

 

Regulations

 

Videos from previous competitions on YouTube

 

Photogallery from previous competition