PLES / FESTIVAL ŽIVA 2014

 

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki poteka v organizaciji JSKD (prej v organizaciji ZKOS in pod nekaj drugačnimi imeni) že od leta 1976 in predstavlja  presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine.


Ime Živa predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, znani pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani.


Živa 2015 predstavlja najboljše plesne miniature pretekle sezone, ki so jih ustvarili mladi plesalci in plesalke skupaj s svojimi mentoricami in mentorji v vseh slovenskih regijah ter nekaj najbolj vznemirljivih predstav  mladih avtorjev in avtoric. Za poimenovanje posameznih programskih sklopov  smo si izposodili naslove predstav ene velikank sodobnega plesa Trishe Brown: Line Up, Accumulation, Locus, Set and Reset, Opal Loop, Walking in Inside (Njeno skupino bomo v Španskih borcih lahko videli 5. decembra.). Ob tem izpostavljamo misel Trishinega sodobnika Steva Paxtona: »Razumevanje plesa je odnos zavesti do dejavnega telesa.«


Akumulirajte Živo za nove plesne izzive!

 

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which is organized by JSKD (formerly organized by the piece and under some different names) since 1975, and presents a cross-section of current dance creativity of selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad.


Name ŽIVA presents a unique homage to Živa Kraigher, important Slovenian dance teacher and choreographer.


Živa 2015 presents the best short dance pieces of the previous season, created by young dancers with the help of their mentors in all Slovenian regions, and some of the most exciting performances by young artists. To give names to different categories, we borrowed titles of performances by one of the giants of contemporary dance, Trisha Brown: Line Up, Accumulation, Locus, Set and Reset, Opal Loop, Walking in Inside (her Company will come to the Španski borci cultural centre on 5 December). And we would also like to mention the saying of Trisha’s contemporary Steve Paxton: “Understanding dance is the relation of the consciousness to the active body.”


Accumulate Živa for new dance challenges!

 

Organizator / Organiser: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniški vodja / Artistic Director: Nina Meško
Selektorica / Selector: Andreja Kopač
Vizualna podoba festivala / Design by: Ajda Tomazin
Tehnični vodja / Technical director: Luka Curk
Povezovalci programa / Moderatos: Maja Trampuš, Dan Mrevlje, Peter Frankl, Tim Kern, Jan Rozman

Prizorišče / Venue: Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana
Kontakt & informacije / Contact & info: JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

Prodaja vstopnic / Tickets: Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 10 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

 

Program (pdf)

 

Dodatne informacije

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 


Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost

T: 01/ 2410 523
F: 01/ 2410 510
E: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Program (pdf)