PLES / FESTIVAL ŽIVA

Živa 2019

 

Živa 2019
Festival plesne ustvarjalnosti mladih / Festival of young dance creativity

14.- 16. 11. 2019, Španski borci, Ljubljana, Slovenia

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov / posameznic iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Ime Živa predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, plesni pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani.

Igor Sviderski zaključuje svojo triletno pot kot državni selektor in o svoji vlogi razmišlja tako: »Moje delo je bilo poslanstvo in ne obveznost. Zalagal sem se izbrati najboljše miniature in krajše plesne predstave avtoric in avtorjev, ki s svojim delom nadgrajujejo in raziskujejo vesolja plesnih možnosti, pristopov in idej. V tem času sem bil priča neverjetni eksploziji ustvarjalnosti. Srečal sem entuziazma polne plesne ustvarjalce ter požrtvovalne organizatorje in njihove sodelavce plesnih prireditev na območnem in regijskem nivoju, ki vsako leto poskrbijo za stotine nastopajočih in sodelujočih, da se počutijo dobrodošli in zadovoljni.

Kot selektor sem se zavzemal za predstavitev in izbiro raznolikih plesnih in koreografskih jezikov, ki so velikokrat s svojo sporočilnostjo, idejami in aktualnostjo premikali meje plesne umetnost. To so plesalke in plesalci, mentorice in mentorji, ki s svojim delom poskrbijo za širjenje podpore plesu. Tudi letos Živa gosti tuje plesne ustvarjalce, ki prikažejo svoj način pristopa k raziskovanju in ustvarjanju plesa.

Letošnja Živa je tako barvita, raznolika, živahna, skrivnostna, eksperimentalna, polna entuziazma, mednarodna, predvsem pa plesna. Pred vami se razprostira pisana paleta gibanja in ustvarjalnosti. V slogi je moč. Vse dosedanje Žive so rezultat te moči ko ples resnično premika in ruši meje ne samo na odru temveč tudi v glavah.«

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activities by selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. Its name ŽIVA is a homage to Živa Kraigher, an important Slovenian dance teacher and choreographer.
Igor Sviderski is concluding a three-year stint as the national selector with the following message: “My job was a mission, not an obligation. I was committed to select the best miniatures and short dance pieces by authors who use their work to upgrade and explore the universe of dance possibilities, approaches and ideas. During this time, I witnessed an incredible explosion of creativity. I met dance creators full of enthusiasm, selfless organizers and their helpers at all levels, who made sure every year that the hundreds of performers and participants felt welcome and satisfied.
“As a selector, I endeavoured to present and select a multitude of dance and choreographic languages, many of which have moved the boundaries of dance art with their message, ideas and topicality. These are dancers and mentors who, through their work, make sure that support for dance is growing. In keeping with tradition, Živa will host foreign dance creators this year as well, giving them an opportunity to present their way of approaching dance exploration and creation.
“This year's Živa is colourful, diverse, lively, mysterious, experimental, enthusiastic, international, and above all, danceable. A diverse palette of movement and creativity is opening up in front of you. There is strength in unity. All the Živas so far have been the result of this strength, when dance really moves and breaks boundaries not only on stage but also in the minds.”

Organizator / Organiser:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniški vodja / Artistic Director:

Nina Meško

Državni selektor / National Selector:

Igor Sviderski

Regijski selektorji / Regional selectors:

Leja Jurišič, Mojca Kasjak, Snježana Premuš, Ajda Tomazin, Tina Valentan, Aja Zupanec

Vizualna podoba festivala / Design by:

Ajda Tomazin

Povezovalec programa / Moderator:

Daniel Petković

Prizorišče / Venue:

Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana

Kontakt & informacije / Contact & info:

JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

Prodaja vstopnic / Tickets:

Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 6 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

SCHEDULE:

Četrtek / Thursday, 14.11.2019:

18.00

 RDEČA - moč, strast, ljubezen / RED – power, passion, love
plesne miniature 1 + kratka predstava TO THE SIDE AND AROUND / dance miniatures 1 + short performance TO THE SIDE AND AROUND, M&N Dance company

20.00

Plesna predstava DRUGA PRIHODNOST / Dance performance ANOTHER FUTURE, Urša  Rupnik & Ursus Dancers

 

Petek / Friday, 15.11.2019:

17.00

MODRA - modrost, čutnost, mir / BLUE - wisdom, sensuality, peace
plesne miniature 2 / dance miniatures 2

18.30 

SREBRNA  - uravnoteženost, čutnost, skladnost / SILVER - balance, sensuality, coherence / plesne miniature 3 + kratka predstava OBČUTKI PADANJA / dance miniatures 3 + short performance FEELING OF FALLING, AGRFT

20.00

20.00   BELA – očiščenje, mirnost, hlad / WHITE - cleansing, stillness, coolness
Avtorske solo predstave / Solo performances:
20.00 ANGEL / ANGEL, Filip Štepec
20.30 O VSEH MOJIH MATERAH / OF ALL MY MOTHERS, Kaja Vajdetič
21.00 NE BOM VEČ HODIL TU / I SHALL NOT WALK THOSE SPACES, Igor Sviderski

Sobota / Saturday, 16.11.2019:

17.00

ZELENA - rast, mirnost, svoboda / GREEN - growth, calmness, freedom / plesne miniature 4 + kratka plesna predstava BAZEN / dance miniatures 4 + short performance THE POOL, PIM

18.30

VIJOLIČNA - ustvarjalnost, skrivnostnost, poduhovljenost / PURPLE - creativity, mystery, spirituality / plesne miniature 5 + podelitev priznanj (Marko Urbanek prejme Listino Mete Vidmar) / dance miniatures 5 + award ceremony

20.00

Plesna predstava dragON aka PONY (delavni naslov) / Dance performance dragON aka PONY (working title), Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva, Darío Barreto Damas

21.00

Sviderski JUKEBOX - razgaljeno in odkrito za vas / undressed and uncovered for you + Zabava / Party

SPREMLJEVALNI PROGRAM:

14. - 16. 11. 2019
(od 12.00 do 12.45):

Plesni izziv: U G L A Š E V A N J E   T E L E S z Igorjem  Sviderskim / Dance challenge: B O D Y   T U N N I N G with Igor Sviderski

14. - 16. 11. 2019
(od 18.30 do 21.30):

B A R V I T I   M O M E N T I   P L E S A L C E V - croquis delavnica z Ajdo Tomazin / C O L O U R F U L   M O M E N T S   O F  D A N C E R S - croquis workshop with Ajda Tomazin

16.11. 2019 ob 21.00:

Razstava  B A R V I T I  M O M E N T I   P L E S A L C E V / Exhibition C O L O U R F U L   M O M E N T S   O F  D A N C E R S

 

V. Dodatne informacije:

 

Nina MEŠKO

producentka za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

PROGRAM

PROGRAM

Fotogalerija

programska knjižica

programska knjižica (pdf)