FILM23. FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA FILMA SLOVENIJE

Slovenska kinoteka, Ljubljana, 19. - 21. april 2024

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 22. festival neodvisnega filma. Namen festivala je prikazati slovensko neodvisno filmsko sceno v vsej svoji raznolikosti.

Festival je prikaz celotnega delovanja neodvisne filmske dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo filmi ne glede na zvrst, žanr ali dolžino.

I. Pogoji za sodelovanje

1) Sodelujejo lahko vsi filmi, ki so nastali v Sloveniji in vsi filmi slovenskih avtorjev, nastalih v zamejstvu, ne glede na način produkcije. Enakopravno bodo obravnavani filmi profesionalnih producentov, kot tudi filmi v neprofesionalni produkciji.

2) Prijavljeni film ne sme biti večinsko sofinanciran s strani Slovenskega filmskega centra, javne televizije RTV Slovenija, komercialnih TV postaj ali platform (deleži deležnikov se seštevajo).

3) Filmi, nastali okviru študijskih produkcij filmskih šol, akademij ali mentorsko vodenih produkcij filmskih delavnic, ne morejo sodelovati v tekmovalnem programu, lahko pa jih organizator na predlog selektorja uvrsti v spremljevalni program.

4) Avtor filma ne sme biti mlajši od 16 let.

5) V tekmovalnem delu ne morejo sodelovati video spoti za glasbene skupine in tista dela, ki se deklarirajo kot »video art«.

6) Na festivalu lahko sodelujejo filmi, ki so nastali med leti 2022 in 2024 in še niso bili prijavljeni na Festival neodvisnega filma v prejšnjih letih. Število filmov, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

7) Tema filma ni določena. Prijavijo se lahko igrani, dokumentarni, eksperimentalni in animirani filmi, ne glede temo ali žanr.

8) Filmi morajo biti opremljeni z naslovom in imeni ustvarjalcev v uvodni ali odjavni špici. V kolikor film ni v slovenskem jeziku, mora biti opremljen s slovenskimi podnapisi.

9) Filmi morajo biti v HD (1920 x 1080) ali 4K kvaliteti, kompresija H.264 ali H.265.

II. Sistem izbora

10) Vse pravočasno prispele filme si ogleda državni selektor, ki v sodelovanju z organizacijskim odborom Festivala neodvisnega filma sestavi program festivala, ki bo potekal od 19. do 21. aprila 2024 v Slovenski kinoteki v Ljubljani.

11) Program festivala je dokončen, spremembe niso mogoče.

12) Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 15. marca 2024.

III. Nagrade

13) Strokovna žirija festivala določi zmagovalca festivala, ki prejme glavno nagrado – grand prix.  Žirija lahko na posebne dosežke/filme opozori tudi s posebnimi omembami.

14) Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključni prireditvi festivala. 

IV. Prijava

15) Prijava je možna izključno preko platforme FilmFreeway. Prijavnico najdete spodnji povezavi:

https://filmfreeway.com/FNF2024

 

16) Rok prijave: četrtek, 15. februar 2024.

17) Prijave, prispele po roku prijave, ne bodo upoštevane.

18) Nepopolnih prijav, prijav, ki tehnično ne bodo ustrezale razpisu in prijav, ki bodo prispele po zaključku prijavnega roka, organizator ne bo upošteval.

 

Matjaž Šmalc
Producent za filmsko dejavnost

Datum: 19. 12. 2023
Št.: 6114-6/2024-1