FILM /EVENTI

 

Prikaz in vrednotenje vsakoletne produkcije spremljajo različne delavnice za mlade in strokovni posveti za mentorje.

Strokovna žirija 51. srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev, ki so jo sestavljali Eka Vogelnik (likovnica, scenaristka, režiserka in docentka za ustvarjalno delo z lutkami na FSD), Bojan Martinec (dipl. dramaturg, pisatelj in režiser) in Amir Muratović (scenarist, režiser in montažer), se je sestala 1. oktobra 2015 v Ljubljani in si ogledala 54 filmov, ki jih je izmed prispelih 114 del izbral Matija Milčinski.

 

Obenem so potekale tudi tri delavnice za udeležence, ki so jih vodili Boris Petkovič, Brane Lenarčič in Boštjan Vrhovec.

 

Pogovor članov žirije in strokovnjakov z mentorji filmskih krožkov o letošnji produkciji, filmsko-vzgojnem delu, mentorstvu, problematiki, potrebah po izobraževanju je bil v sklopu srečanja.

 

 

 

 

Dodatne informacije

 

Peter Milovanovič Jarh

samostojni strokovni svetovalec za filmsko dejavnost

Tel.: (01) 2410 521 ali (01) 24 10 523
e-pošta: peter.jarh@jskd.si

   

 

 

 

 

Bilten