FILM /EVENTI

 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

52. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE
Izola,13. in  14. oktober 2016


S podelitvijo priznanj najboljšim mladim filmskim ustvarjalcem iz vse  države in zamejstva se je zaključilo  52. Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev Slovenije, ki je potekalo 13. in 14. oktobra v Kulturnem domu in drugih lokacijah v Izoli.
Žirija , ki so jo sestavljali Eka Vogelnik, Mako Sajko in  Amir Muratović je iz selekcije vseh prispelih filmov izbrala najboljše,ki zagotovo predstavljajo letošnji vrh filmske ustvarjalnosti mladih, njihova razmišljanja, doživljanja sodobnega sveta in medčloveških odnosov, žirija pa je obenem tudi opozorila na očitno in vse bolj prisotno pomanjkanje načrtnejše  filmske vzgoje mladih, ki se vse preveč zatekajo v konvencije in obrazce, ki jim jih servira sodobna medijska mašinerija, serije, žajfnice, resničnostni šovi  in podobna produkcija plehkosti….
Med spremnimi dogodki Srečanja so bile izjemno lepo sprejete delavnice z Makom Sajkom, 91(!) letnim avtorjem slovitih dokumentarnih filmov, s  katerimi  je presenečal mlade, s svojo, še danes svežo drznostjo, duhovitostjo, upornostjo, nonkonformizmom…Odlično so bile sprejete tudi delavnice z Branetom Lenarčičem in  Boštjanom Vrhovcem, kjer je slednji mlade avtorje skozi snemanje   filmov v času delavnice ,soočal z napakami, rešitvami, filmsko govorico, filmskimi  triki in skrivnostmi snemanja dobrega igranega filma, montaže in režije!Zagotovo odlična naložba v prihajajoče filmske avtorje!

V nadaljevanju objavljamo letošnji Bilten Srečanja, kjer jepredvsem odličen, pomemben in premisleka vreden »magnetogram« dela letošnje žirije, kjer žiranti vsak posebej in iz svojega zornega kota razmišljajo o filmih, njihovi zgradbi, napakah, avtentičnosti etc., kaj je to otroški film, kakšne so značilnosti otroškega filma, kje so napake mentorjev etc. etc. Res - vredno branja in premisleka, posebej tistih, ki odločajo, kakšne so vsebine šolskih kurikulumov, zakaj v šoli ni medijske vzgoje, zakaj so cele generacije povsem medijsko dobesedno nepismene in tako plen in ciljna publika vsakršnih manipulacij in lobotomij globalnih masterjev!
O tem je bilo govora tudi na zanimivem in provokativnem podiju z mentorji in gosti – o filmski vzgoji v šoli, nezainteresiranih in  povsem dezorientiranih  šolskih in kulturnih oblasteh, ustvarjanju zgolj videza, kako institucionalno znamo poskrbeti – in skrbimo - za filmsko vzgojo, ki pa  je povsem zgrešena naložba – predvsem Slovenskega filmskega centra, ki povsem nekontrolirano, brez kakšnih opaznih efektov in povsem zoper vsa določila  Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – meče tisoče evrov – za prazen nič!
Ugotovitve sodelujočih podija, da filmsko vzgojo uresničujejo in udejanjajo zgolj in samo tisti, ki so povsem brez sredstev, ali  z resnično  minimalnimi sredstvi, povsem drži! Ostali, ki jih bogato financira (predvsem SFC, ki je uradno »zadolžen« za filmsko vzgojo po ZUIJK) pa so bolj ali manj zgolj serviserji špektakelskih utvar, ki se prodajajo kot filmska vzgoja –  brez opaznih učinkov in rezultatov….

 

Bilten srečanja

 

Dodatne informacije

 

Peter Milovanovič Jarh

samostojni strokovni svetovalec za filmsko dejavnost

Tel.: (01) 2410 521 ali (01) 24 10 523
e-pošta: peter.jarh@jskd.si

   

 

 

 

 

Bilten srečanja