FILM /EVENTI


 

57. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE
Novo mesto, 15. november 2022

 

PROGRAM SREČANJA

9.00 – 9.30      Prihod in registracija

10.00 – 13.00  Delavnice

Filmska delavnica za mentorje

FILMSKI PLANI - KADRIRANJE (mentorica: Kaya Tokuhisa)

Filmske delavnice za otroke

KAKO POSNETI FILM Z MOBILNIM TELEFONOM (mentor: Matjaž Jamnik)

SLIČICA NA SLIČICO, ANIMACIJA (mentorica: Andreja Goetz)

OD IDEJE DO KRATKEGA ANIMIRANEGA FILMA (mentorica: Janja Kosi)

OSNOVE DOKUMENTARNEGA SNEMANJA (mentor: Vid Hajnšek)

FILMSKA KAMERA (mentorica: Gaja Naja Rojec)

13.00 – 14.00  Kosilo

14.00 – 16.00  Projekcije izbranih filmov

BOŠTANJ (MED TREBNJEM IN SEVNICO) (ZKD Sevnica)

LUDVIK (Filmska vzgoja 1, OŠ Ludvika Pliberška Maribor)

NAHRBTNIK (NUM-6, OŠ Gornja Radgona)

ČILI V AKCIJI (Osnovnošolska filmska skupina, JSKD Novo mesto)

MED ZVEZDAMI (Med zvezdami, Luksuz produkcija)

PIJAVICE IN TRŽIŠČE (MED TREBNJEM IN SEVNICO) (ZKD Sevnica)

SRHLJIVI ZAKLAD (Luksuz produkcija)

EKSKURZIJA (Neobvezni izbirni predmet umetnost film, OŠ Koroška Bela Jesenice

ZGODILO SE JE V ... (OŠ Istrskega odreda Gračišče, OŠ Istrskega odreda Gračišče)

ISKRICE (Produkcija Laute, Kulturno društvo Nebo)

BLOODY MUFFIN (Luksuz produkcija)

ŠENTRUPERT (MED SEVNICO IN TREBNJEM) (Tomaž Pavkovič)

PO MOTIVIH PRAVLJICE ZRCALCE (Malince, OŠ Podčetrtek)

ZGODOVINA ŠOLE V ŠENTJANŽU (ZKD Sevnica)

LOPOVI IN POLICAJI (EPI filmska šola, Športni in mladinski center Piran - Mladinski EPI center Piran)

Podelitev zlatih plaket

Dodatne informacije

 

 

 

Matjaž Šmalc

producent za filmsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

   

 

 

 

 

 

programska knjižica
(datoteka pdf)

 

56. Srečanje, splet,
2. december 2021