FILM /EVENTI


 

58. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE
Novo mesto, 9. november 2023

 

RAZPIS

 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE! Rok prijave: 13. oktober 2023!

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne izdelke otroške filmske in video dejavnosti in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije je prikaz celotnega delovanja otroške filmske in video dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo otroške filmske ali video skupine in posamezniki ne glede na njihov način dela, izraznost ali zvrst filma.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse otroške filmske ali video skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva in druge skupine, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine/posamezniki, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Starost avtorja oz. avtorjev filma praviloma ne sme presegati 16 let. Morebitne izjeme so mogoče po obveznem dogovoru s programsko službo za filmsko dejavnost centralne službe JSKD. 

2. Skupine ali posamezniki lahko prijavijo vse filme, nastale v letih 2022 ali 2023 in ki niso bili prijavljeni na Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije 2022. Število filmov, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

3. Vse prijavljene filme si ogleda selektor Srečanja.

4. Strokovna žirija festivala si ogleda izbor, ki ga je pripravil selektor festivala in naredi izbor filmov, ki bodo prikazani na Srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije.

5. Avtorji izbranih filmov in/ali producenti bodo o izboru obveščeni najkasneje do 20. oktobra 2023

6. Program Srečanja najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, ki bo 9. novembra 2023 v Novem mestu, sestavi organizator Srečanja v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Prijavitelj s prijavo daje organizatorju pravico do predvajanja svojega filma v času Srečanja.

7. Program Srečanja bo objavljen na naši spletni strani www.jskd.si.

II. Tehnični in vsebinski pogoji za sodelovanje

8. Na Srečanju lahko sodelujejo vsi filmi, ne glede na tematiko ali zvrst.

9. V filmih so lahko uporabljeni zgolj avtorski posnetki in glasba. V primeru uporabe slikovnih ali glasbenih posnetkov tretje osebe, mora prijavitelj urediti vse avtorske pravice.

10. Prijavljeni filmi ne smejo biti daljši od 10 min.

11. Filmi morajo biti v HD (1920 x 1080) ali 4K kvaliteti, kompresija H.264 ali H.265.

12. Vsi filmi morajo imeti naslovno in/ali odjavno špico, v kateri so navedeni vsi avtorji in sodelujoči ter producent.

13. V primeru, da prijavitelj prijavi več filmov, mora za vsakega izpolniti svojo prijavo. Nepopolnih prijav in prijav, ki tehnično ne bodo ustrezale razpisu, organizator ne bo upošteval.

14. Filme pošljite izključno preko e-prijavnice. Filmov, ki jih boste poslali po e-pošti ali po navadni pošti, ne bomo upoštevali.

III. Prijava

15. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

16. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba sodelujočih, imena sodelavcev, idr.), je prijavitelj dolžan nemudoma sporočiti na matjaz.smalc@jskd.si.

17. Rok prijave: 25. september 2023!

PODALJŠAN ROK PRIJAVE! Rok prijave: 13. oktober 2023!

Dodatne informacije

 

 

 

Matjaž Šmalc

producent za filmsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

   

 

 

 

 

 

 

57. Srečanje, Novo mesto,
15. november 2022