GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

Litija, 9. oktober 2021

RAZPIS

 

Državni festival bo potekal v soboto, 9. oktobra 2021, v Litiji

Festival bo sestavljen iz koncertno tekmovalne prireditve prijavljenih in izbranih tamburaških in madolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 90 % točk)

- zlata plaketa (med 85 in 90 % točk)

- srebrna plaketa (med 80 in 85 % točk)

- bronasta plaketa (med 75 in 80 % točk)

- priznanje za sodelovanje (manj kot 75 % točk).

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

*Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca novembra 2020, gostovanje bo sofinanciral JSKD.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

- orkestri (nastop z dirigentom),

- skupine (nastop brez dirigenta).

PROGRAM

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in lahko vsebuje program po lastnem izboru.

Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

PRIJAVA

Na festival so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 17. septembra 2021 preko E-PRIJAVNICE ter na e pošto daniel.leskovic@jskd.si posredovali naslednje podatke in priloge:

•            kratek opis delovanja do 8 tipkanih vrstic skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);
•            partiture predlaganih skladb po klasični pošti ali elektronsko v pdf;
•            potrebe po tehnični opremi;
•            kvalitetno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB;
•            skico postavitve skupine/orkestra na odru;

PRIJAVNINA

Po prejemu prijave bodo nastopajoči prejeli predračun za prijavnino v višini 50,00 EUR, ki se v nobenem primeru ne vrača. Znesek prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na festival. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na festival ne more nastopiti.

SPLOŠNO

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Potek in izvedbo festivala določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si