GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

Kulturni dom Šmartno, Šmartno pri Litiji, 9. oktober 2021, ob 17.00

 

V soboto, 9. oktobra 2021, je v Kulturnem domu Šmartno v Šmartnem pri Litiji potekal 40. festival tamburašev in mandolinistov Slovenije. Kdaj točno se je v Sloveniji pojavilo tamburaštvo ne moremo natančno povedati, a se je v vseh desetletjih svojega obstoja močno razširilo po vsem ozemlju, saj se je večinoma število zasedb gibalo okrog številke 60, toda kvaliteta igranja je začela napredovati šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, še posebej pa po letu 2000. Eden izmed pomembnih vidikov povečevanja kakovosti v tamburaštvu so bila razna srečanja in tekmovanja, ki so se organizirala prav s tem razlogom. Že leta 1927 so v Mariboru imeli revijo tamburaških zborov, kjer je Radovan Gobec, ki je igral in vodil tamburaše v Celju in Mariboru, dosegel prvo mesto. Žal srečanja niso bila sistematično evidentirana in so se ohranili le posamezni zapisi o njih v publicistiki, predvsem v mesečniku Obzornik in pozneje v glasilu Kulturni poročevalec. Po tem času so bila izpeljana še nekatera srečanja, a brez stalne kontinuitete. Tamburaštvo je zopet dobilo zagon v osemdesetih letih, ko so v Cirkovcah prvič organizirali srečanje tamburaških skupin Slovenije pod okriljem Zveze kulturnih organizacij Slovenije (v nadaljevanju ZKOS), kasneje Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske in kulturne dejavnosti (SLKD), danes preimenovan v Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), ki se nepretrgoma izvaja še danes. 40. festivalov, kolikor se jih je (razen v letu 2020 nepretrgoma zvrstilo do danes. Prva dva festivala sta potekal v Cirkovcah, nato so se festivali odvijali po celi Sloveniji - v Velenju, Portorožu, Ljubljani, Celju, Artičah, Ajdovščini, Gorišnici, Metliki, Žalcu, Semiču, Murski Soboti, Novem mestu, Ptuju, Retečah, Laškem, Majšperku, Brežicah, Bohinjski Bistrici in seveda tudi v Šmartnem, kjer smo bili v letih 1992 in 2008.

Na festivalu, ki je bilo tekmovalnega značaja smo zaradi zdravstvenih razmer, ki smo jim vsakodnevno priča, slišali manj skupin in orkestrov kot v preteklih letih, a vseeno smo lahko slišali 6 kvalitetnih koncertnih izvedb tamburaških orkestrov iz Slovenije.

Nastopili so: Tamburaši Kulturnega društva Borovnica, Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Tamburaški orkester Cirkovce, Tamburaški orkester Dobreč in Tamburaški orkester Šmartno. Vse nastope je spremljala tričlanska strokovna žirija tekmovanja, ki so jo sestavljali mag. Damir Zajec, Helena Vidic in prof. Tomaž Habe. Strokovna žirija je podelila podelila 3 zlata priznanji s pohvalo, 1 zlato, 1 srebrno ter 1 bronasto priznanje. Najbolje ocenjeni je bil Tamburaški orkester Dobreč, ki prejel 98% točk in zlato plaketo s pohvalo.

Dodatno je žirija podelila še 3 posebna priznanjaPriznanje za najboljšega solistka, ki jo je prejela solistka na bisernici, Katja Banovec Vrviščar, za izvedbo skladbe Koncert za bisernico skladatelja Zagorc Gregorja ob spremljavi Tamburaškega orkestra Dobreč, ter 2 posebni priznanji za sestavo koncertnega programa, ki sta ju prejela Tamburaški orkester Dobreč (pod vodstvom Zagorc Gregorja) in Tamburaški orkester Šmartno (pod vodstvom Vidic Štefana).

 

Tamburaški orkester

št. točk

Priznanje

Kulturno društvo Borovnica, sekcija tamburaši Borovnica

76,00

Bronasto

Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj

92,67

Zlato s pohvalo

Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica

86,33

Zlato

Tamburaški orkester Cirkovce

84,33

Srebrno

Tamburaški orkester Dobreč

98,00

Zlato s pohvalo

Tamburaški orkester Šmartno

95,33

Zlato s pohvalo

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

Programska knjižica

Programska knjižica
(datoteka pdf)