ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA

 

SEMINAR ZA 49. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 2018

 

Spoštovane zborovodkinje in zborovodje, vabimo vas na tradicionalni seminar za zborovodje, ki bo
v avli Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.


Seminar bo v soboto 21. oktobra 2017

 

Notno gradivo bo na voljo ob 9.15, seminar pa se bo začel ob 9.30 uri.

 

Srečanje bo vodil g. Igor Švara.


Če se zborovodja seminarja nikakor ne more udeležiti, naj ga nadomešča korepetitor ali pevec oz. pooblaščenec zbora, ki je toliko vešč branja partiture, da si bo lahko zabeležil pripombe.

 

Udeležba je obvezna – brez nje nastop na Taboru ne bo mogoč, saj dirigent, g. Švara in organizatorji ne morejo prevzeti odgovornosti za tako velik projekt brez dobre pripravljenosti sodelujočih.

 

Spletno prijavo za seminar izpolnite do 16. oktobra na:

povezava >>

 

 

Opomba:
Prijava na seminar ni hkratna prijava na 49. Tabor.
Prijavnico za na prireditev samo boste prejeli na seminarju.

 

 

 

 

 

prijava na seminar