PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

EC 2021

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA VOKALNA GLASBA / NAŠA PESEM 2020

Naša pesem 2020


RAZPIS

 

26. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2020 bo 28. in 29. marca 2020 v Mariboru. Udeležijo se ga lahko zasedbe iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na tekmovanju bo lahko sodelovalo največ 22 malih pevskih skupin (od 4 do 11 pevcev) in odraslih zborov v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevk in/ali pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje pa so lahko poklicni glasbeniki.

SPORED

Spored mora obsegati:
– izvirno skladbo slovenskega skladatelja ali priredbo slovenske ljudske pesmi, napisano od leta 2000 do zdaj;
– pretežno polifono, najmanj štiriglasno skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;
– spored po lastni izbiri.
Pri izbiri sporeda je zaželeno, da zbor predstavi stilno in vsebinsko raznovrsten program (k temu npr. pripomore tudi izbor skladb iz vsaj treh obdobij). Umetniški svet si pridržuje pravico, da zboru iz tehtnih razlogov zavrne določeno skladbo.

Obseg sporeda
Spored mora vsebovati najmanj tri skladbe, trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 16 minut čiste glasbe.

Inštrumentalna spremljava
Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.
Op.: Pri morebitni izvedbi druge skladbe z glasbili so lahko prisotni le neintonirani inštrumenti.

Solistični deli
Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

ŽIRIJA

Nastope zborov in skupin bo ocenjevala petčlanska žirija, sestavljena iz dveh domačih in treh tujih članov. Dobitniki osvojenih plaket bodo objavljeni po koncu posamezne kategorije, drugi rezultati in posebna priznanja pa na sklepni prireditvi.

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja Naše pesmi 2020 bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

–    za 90 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela zlato plaketo Naše pesmi 2020;
–    za 80 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela srebrno plaketo Naše pesmi 2020;
–    za 70 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela bronasto plaketo Naše pesmi 2020;
–    zasedba, ki bo dobila manj kot 70 odstotkov točk, bo prejela priznanje za sodelovanje na tekmovanju.


Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:

-   priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino,
-   priznanje za najboljšo izvedbo skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;
-   priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju,
-   priznanje za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do zdaj,
-   priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 2000 do zdaj,
-   priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi,
-   priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,
-   priznanje za najboljšega zborovodjo,
-   priznanje za obetavnega zborovodjo, ki je prvič na tekmovanju,
-   priznanje za najboljšo zasedbo, ki je prvič na tekmovanju,
-   priznanje perspektivnemu mlademu skladatelju do 25 let, za skladbo izvedeno na tekmovanju,
-   dodatna priznanja po odločitvi žirije.

Denarne nagrade
–    1. nagrada v znesku 2 000 €, ki jo dobi zasedba z največjim številom točk;
–    2. nagrada v znesku 1750 €, ki jo dobi zasedba z drugim največjim številom točk;
–    3. nagrada v znesku 1500 €, ki jo dobi zasedba s tretjim največjim številom točk.
Če dobi več zasedb enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i).
–    500 € za najboljši ženski zbor, najboljši moški zbor in najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega debitanta (pogoja za denarno nagrado: udeležba vsaj treh zasedb iste vrste in doseženih vsaj 85 točk);
–    350 € za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 2000 do danes;
–    350 € za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete, napisane od septembra 2019;
–    350 € za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi, če je bila ta napisana od leta 2010 do danes oz. je noviteta;

Žirija lahko podeli tudi:  
–    nagrado JSKD skladatelju za najboljšo noviteto v obliki naročila nove skladbe v znesku 400 €;
–    plačilo kotizacije do 400 € za udeležbo na izobraževanju do dvema perspektivnima zborovodjema po izboru žirije.

Nagrada Glasbene matice Ljubljana najbolj perspektivnemu mlademu zborovodji:
povabilo k udeležbi na izobraževanju Svobodno telo za izrazno petje – seminar o govorici telesa za pevce      soliste in zborovske pevce, ki ga bo vodila prof. Daniela Bajuk (Argentina) od 20. do 24. 7. 2020 na Glasbeni matici v Ljubljani.

Nagrada Slovenske filharmonije
Po dve abonmajski vstopnici za vokalni abonma v sezoni 2020/2021 trem zborovodjem po izboru žirije.
Obisk generalke po svojem izboru v vokalnem abonmaju v sezoni 2020/2021 trem zborom po izboru žirije.

PRIJAVA

Rok prijave: 31. december 2019

Prijava mora vsebovati izpolnjeno elektronsko prijavnico z obveznimi prilogami v elektronski obliki:
–    zvočni posnetek treh skladb (iz različnih glasbenih obdobij!), ki je nastal od 1. januarja 2019 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Zborom, ki so bili zlati na Naši pesmi 2018 ali zlati z odliko na regijskih tekmovanjih 2019, posnetkov ni treba dodajati.
–    izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda (za prijavo še ni treba pošiljati originalov)*.
*Sprejeti zbori bodo morali po potrditvi sodelovanja poslati šest izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja. Fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če skladba ni izdana ali je v rokopisu!

Obvezne priloge lahko pošljete (če jih ne morete pripeti v elektronsko prijavo) preko Wetransferja ali podobne storitve na e-naslov: jozi.vovk@jskd.si

 

POVEZAVA NA ELEKTRONSKO PRIJAVNICO

e-prijava

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja in izbral zasedbe, ki bodo lahko sodelovale na 26. tekmovanju Naša pesem 2020.
Prijavljenim bomo do petka, 10. januarja 2020, poslali elektronsko sporočilo z odločitvijo o sprejemu na tekmovanje.

PRIJAVNINA

Izbranim zborom bomo izdali predračun za plačilo prijavnine, ki je 100 € za zbore in 50 € za vokalne skupine. Rok plačila bo naveden na položnici. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, organizator prijave ne bo upošteval. Sprejete zasedbe prosimo, da svojo morebitno odpoved sodelovanja sporočijo najpozneje do petka, 14. februarja 2020, v nasprotnem primeru plačane prijavnine ne vračamo.

RAZNO

Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.
Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 26. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2020.

Ljubljana, 29. november 2019

Umetniški svet tekmovanja

 

Dodatne informacije

 

Tanja SVENŠEK

producentka za vokalno glasbo


T: (01) 24 10 525
E: tanja.svensek@jskd.si

 

 

 

e-prijava

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in območna izpostava Maribor


Mestna občina Maribor

 

Zveza kulturnih društev Maribor
Zveza kulturnih društev Slovenije