GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / ODRASLE PEVSKE ZASEDBE 2019


 

REZULTATI

 

REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 2019

 PEVSKA ZASEDBA

ŠTEVILO TOČK

PRIZNANJE

Mešani pevski zbor Viva Brežice, zborovodkinja Simona Rožman Strnad

87,0

zlato priznanje

Moški pevski zbor Kapele, zborovodkinja Mihaela Komočar Gorše

75,0

srebrno priznanje

Vokalna skupina LAN Metlika, zborovodkinja Mateja Jakša Jurkovič

85,0

zlato priznanje

Mešani pevski zbor Vinea Kozje, zborovodkinja Jasna Polovič

73,3

srebrno priznanje

Vokalnih 5, Bučka, vodja skupine Tine Bec

84,3

zlato priznanje

 

 POSEBNA PRIZNANJA:

 - za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse:
Tomas Luis de Victoria (1548 - 1611):
DUO SERAPHIM CLAMABANT
1. Duo Seraphim
Vokalna skupina VOKALNIH 5, BUČKA, vodja skupine Tine Bec

- za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju:
Albert Becker (1834-1899):
LOBET DEN HERRN (Ps 147, 1-3)
Pevski zbor MEŠANI PEVSKI ZBOR VIVA BREŽICE, zborovodkinja Simona Rožman Strnad

 - za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes:
Danilo Bučar (1896 - 1971):
BURJA (Cvetko Golar)
VOKALNA SKUPINA LAN, METLIKA, zborovodkinja Mateja Jakša Jurkovič

- za najboljšo izvedbo slovenske sodobne skladbe, napisane od leta 1989 do danes:
Damijan Močnik (1967):
OČI (Gregor Strniša)
Pevski zbor MEŠANI PEVSKI ZBOR VIVA BREŽICE, zborovodkinja Simona Rožman Strnad

- za najboljšo izvedo slovenske ljudske pesmi:
Tine Bec (1993):
IGRAJ KOLO NA DVA DESETINA (belokranjska ljudska)
MEŠANI PEVSKI ZBOR VIVA BREŽICE, zborovodkinja Simona Rožman Strnad

- za zborovodjo z najboljšo izbiro sporeda:
zborovodkinja SIMONA ROŽMAN STRNAD, Mešani pevski zbor Viva Brežice

REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB GORENJSKE 2019

 

 PEVSKA ZASEDBA

ŠTEVILO TOČK

PRIZNANJE

Gorenjski oktet, Kranj, vodja skupine Eva Jelenc Drozg 

80,7

ZLATO

Moški pevski zbor Alpina Žiri, zborovodja Andrej Žakelj 

81

ZLATO

Ženski komorni zbor Vox Annae, Kamnik, zborovodja Aleš Sedušak 

81

ZLATO

Kulturno prosvetno društvo Drouz, Radomlje, zborovodkinja Uršula Jašovec 

82,3

ZLATO

Mešani pevski zbor Crescendo, Škofja Loka, zborovodja Žiga Kert 

85,7

ZLATO

Mešani pevski zbor Musica viva Kranj-Primskovo, zborovodja Jan Gorjanc 

73,7

SREBRNO

Komorni zbor Limbar, Moravče, zborovodja Tomaž Pirnat 

89

ZLATO

 

POSEBNA PRIZNANJA

 - za najboljšo izvedbo slovenske sodobne skladbe, napisane od leta 1989 do danes:
Tadeja Vulc (1978):
KLOBUKI (Niko Grafenauer)
MOŠKI PEVSKI ZBOR ALPINA ŽIRI, zborovodja Andrej Žakelj

- za najboljšo izvedo slovenske ljudske pesmi:
Zorko Prelovec (1887 - 1939):
ŽENKA MI V GOSTE GRE
(idrijska ljudska)
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO DROUZ, zborovodkinja Uršula Jašovec

- za najboljšo izbiro sporeda:
zborovodja TOMAŽ PIRNAT, KOMORNI ZBOR LIMBAR, MORAVČE

- za obetavnega zborovodjo:
zborovodja JAN GORJANC,
Mešani pevski zbor Musica Viva Kranj - Primskovo

- za najboljšo zasedbo regijskega tekmovanja:
KOMORNI ZBOR LIMBAR, MORAVČE,
zborovodja Tomaž Pirnat

 

Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške 2019

 PEVSKA ZASEDBA

ŠTEVILO TOČK

PRIZNANJE

Kvintet Donet, Šmihel, vodja skupine Helena Buhvald

84,0

ZLATO

Vokalna skupina Kolorina, Vojnik, vodja skupine Janja Belej

75,7

SREBRNO

Rudarski oktet Velenje, vodja skupine Matjaž Kač

77,0

SREBRNO

Ženski pevski zbor Dominica nova, KD Radlje ob Dravi, zborovodkinja Urška Pečonik

73,0

SREBRNO

Dekliški pevski zbor Aglaja, KD Radlje ob Dravi, zborovodkinja Kerstin Pori

86,0

ZLATO

Ženski pevski zbor Savinjski cvet, Kulturno društvo Gotovlje, zborovodja Gašper Kundih 

80,0

ZLATO

Moški pevski zbor Vres Prevalje, KD Vres Prevalje, zborovodkinja Helena Buhvald

82,7

ZLATO

Moški pevski zbor Karel Virant Braslovče, zborovodkinja Anja Jezernik

75,3

SREBRNO

Moški pevski zbor Anton Bezenšek Frankolovo, zborovodja Matevž Pušnik

80,0

ZLATO

Zbor Popseslish, Žalec, zborovodja Matjaž Kač

79,0

SREBRNO

Vokalna skupina Remšnik, zborovodkinja Martina Mrakič

83,0

ZLATO

Komorni zbor Cantabile, Rogaška Slatina, zborovodkinja Andreja Došler

93,0

ZLATO Z ODLIKO

Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, zborovodkinja Špela Drašler

82,7

ZLATO

Mešani pevski zbor A Cappella, KD Petrovče, zborovodja Gašper Kundih

82,3

ZLATO

Mešani pevski zbor Zarja Šentvid pri Planini, zborovodja Matevž Pušnik

91,7

ZLATO Z ODLIKO

 

POSEBNA PRIZNANJA

 - za najboljši mešani zbor regijskega tekmovanja: MEŠANI PEVSKI ZBOR ZARJA ŠENTVID PRI PLANINI, zborovodja Matevž Pušnik

- za najboljši ženski zbor regijskega tekmovanja: KOMORNI ZBOR CANTABILE,
ROGAŠKA SLATINA, zborovodkinja Andreja Došler

- za najboljši moški zbor regijskega tekmovanja: MOŠKI PEVSKI ZBOR VRES PREVALJE, KD VRES PREVALJE, zborovodkinja Helena Buhvald

- za najboljšo malo pevsko skupino regijskega tekmovanja: KVINTET DONET, ŠMIHEL, vodja skupine Helena Buhvald

- za najboljšo zasedbo, ki se prvič udeležuje regijskega tekmovanja: KOMORNI ZBOR CANTABILE, ROGAŠKA SLATINA, zborovodkinja Andreja Došler

- za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse:
Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI CONCINITE (OM 1/58)
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AGLAJA, KD RADLJE OB DRAVI, zborovodkinja Kerstin Pori

- za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju:
Hrabroslav Volarič (l1863—1895):
NOS
(Hrabroslav Volarič)
MOŠKI PEVSKI ZBOR ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO, zborovodja Matevž Pušnik

- za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes:
Tadeja Vulc (1978):
      BELA VRANA (2011)
Ervin Fritz
ŽENSKI KOMORNI ZBOR SAVINJSKI CVET KD GOTOVLJE, zborovodja Gašper Kundih

- za najboljšo izvedbo slovenske sodobne skladbe, napisane od leta 1989 do danes:
Andrej Makor (1987):
JUTRO NA GORI (2019)
Srečko Kosovel
KOMORNI ZBOR CANTABILE, ROGAŠKA SLATINA, zborovodkinja Andreja Došler

- za najboljšo izvedo slovenske ljudske pesmi:
Mojca Prus (1982):
   ADAM IN EVA
koroška ljudska iz Ziljske doline
MEŠANI PEVSKI ZBOR ZARJA ŠENTVID PRI PLANINI, zborovodja Matevž Pušnik

- zborovodji za najboljšo izbiro sporeda:
HELENA BUHVALD,
MOŠKI PEVSKI ZBOR VRES PREVALJE, KD VRES PREVALJE

- za obetavnega zborovodjo: MATEVŽ PUŠNIK,
MOŠKI PEVSKI ZBOR ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO,MEŠANI PEVSKI ZBOR ZARJA ŠENTVID PRI PLANINI

- za obetavno zasedbo:
KVINTET DONET, ŠMIHEL,
vodja skupine: Helena Buhvald

- za najboljšo zasedbo regijskega tekmovanja:
KOMORNI ZBOR CANTABILE, ROGAŠKA SLATINA,
zborovodja Andreja Došler


 

 

 

 

e-prijava