PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / ODRASLE PEVSKE ZASEDBE 2023


REGIJSKA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2023

 RAZPIS

Termini:

GorenjskaŠkofja Loka, Sokolski dom, 12. novembra 2023

Štajerska in Prekmurje:Ptuj, Gimnazija Ptuj, 18. novembra 2023

Osrednja SlovenijaKočevje, Kulturni center Kočevje, 19. novembra 2023

Od Celja do KoroškeVelenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski, 25. novembra 2023

Dolenjska, Posavje in Bela krajina Posavski muzej Brežice, 25. novembra 2023

PrimorskaPostojna, Glasbena šola Postojna, 26. novembra 2023

Pravila udeležbe

Na reviji bodo nastopili:
- male pevske skupine (do 11 pevcev),
- ženski, moški in mešani zbori (z najmanj 12 pevci).

Pravico do prijave imajo zasedbe, ki so sodelovale na Sozvočenjih 2022, Naši pesmi 2022, ali pa so jih na najmanj regijsko raven predlagali strokovni svetovalci na območnih revijah v sezoni 2021/2022 ali 2022/2023.

Slovenski zbori iz Avstrije in Italije se lahko na tekmovanje prijavijo brez udeležbe na območnih revijah, Sozvočenjih ali Naši pesmi.

Na vsakem tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zasedb, ki jih bo potrdil umetniški svet tekmovanja.

Za zasedbe, ki prvič načrtujejo nastop na Naši pesmi 2024, je nastop na regijskem tekmovanju 2023 zelo priporočljiv.

Merila za izbor zasedbe

Merila za izbor na tekmovanje so: kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost programa zasedbi zbora. Sodelujoče bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

Tekmovalni sporedi

Spored mora obsegati:
- umetno pesem slovenskega skladatelja, napisano od leta 1989 do danes,
- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali izvirni obliki),
- dve skladbi po lastni izbiri.

Trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 14 minut čiste glasbe.

Ena izmed skladb v programu je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti. Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

Žirija

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju boste prejeli njihova mnenja o nastopu.

Priznanja

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:
- za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja,
- za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja,
- za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja,
- za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja,
- zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
- priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino (če sodelujejo vsaj po tri skupine posamezne tipične zasedbe),
- priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič udeležila regijskega tekmovanja (če so na tekmovanju vsaj tri takšne skupine),
- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse,
- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano v 19. stoletju,
- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano od 20. stoletja do danes,
- priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1987 do danes,
- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi,
- priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,
- priznanje za obetavnega zborovodjo,
- priznanje za obetavni zbor.

Prijava

– do vključno srede, 20. septembra 2023

Izpolnite elektronsko prijavnico (odprta bo od začetka julija).

e-prijava

V prijavo je treba vstaviti:
- skeniran izvod dobro čitljivih partitur prijavljenega sporeda
(sprejeti zbori bodo morali pozneje poslati po tri izvode skladb za člane žirije – fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu);
- posnetka dveh skladb različnih glasbenih slogov, posneta med 1. januarjem 2022 in rokom prijave,*
*velja samo za zbore, ki niso bili na Sozvočenjih 2022 ali na Naši pesmi 2022.

Obvezne priloge naložite v prijavnico, kjer zelo pozorno preberite navodilo, kako poimenovati in vstavljati datoteke (note in posnetke).

Razno

Vsem pravočasno prijavljenim bomo do srede, 27. septembra 2023 poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine. Vsaka zasedba plača osnovo 60,00 € in dodatno po 3,00 € za vsakega svojega udeleženca. Zbori, ki imajo več kot 40 udeležencev plačajo največ 120 evrov dodatka, ne glede na število le teh. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Osnovna prijavnina (60,00 €) v nobenem primeru ni vrnjena.

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in žirije ter vsem sodelujočim zagotovili brezplačno malico oz. prigrizek. 

Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2023.

Dodatne informacije:

Mihela JAGODIC

producentka za zborovsko glasbo
M: 031 267 217
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-prijava