PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

EC 2021

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / OTROŠKA TEKMOVANJA / ZAGORJE 2020

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Območno izpostavo Zagorje ob Savi ter Občino Zagorje ob Savi

 

27. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2020
Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov

6. - 8. april 2020

 

RAZPIS

1. Sodelovanje

Na reviji bodo nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:
- kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2009 in mlajši;
- kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2005 in mlajši;
- kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 2000 in mlajši;
- kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 2000 in mlajši;
- kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2000 in mlajši.
Če bo prijavljenih preveč zborov, bosta lahko nastopila največ dva zbora z iste šole.
V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.
Starost pevcev lahko organizator preverja takole:
- otroški in mladinski pevski zbori morajo na njegovo zahtevo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja, ki zagotavlja resničnost podatkov, 
- pevci DPZ, FPZ in MeMPZ morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavno osebno ali dijaško izkaznico.
Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

 2. Merila za izbor zbora

Merila izbora za udeležbo na reviji so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 3. Potek tekmovanja

Sestava sporedov (pri izboru pazite na umetniško vrednost in se izogibajte skladb, ki so priredbe inštrumentalnih del).
                                             
OPZ:
število skladb ni predpisano, nastop mora vsebovati:
- spored v trajanju od 7 do 10 minut čiste glasbe,
- izvedbo umetne skladbe slovenskega skladatelja* 
- izvedbo slovenske ljudske pesmi v obdelavi ali izvirni obliki oz. skladbe s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi
- v spored morate uvrstiti izvedbo ene izmed naštetih a cappella skladb (izberete jo sami): 
Viktor Mihelčič: JUNAK, besedilo D. Mevlja, Grlica, letnik V - 1959, št. 4
Matija Tomc: BREZA, besedilo Manko Golar, Grlica, letnik IV - 1958, št. 1 (uporabljajte prepisano verzijo na dani povezavi)
LINČICA TURKINČICA , Kralj Matjaž in Alenka, ljudska pesem iz Rezije (najmanj prve 4 kitice), zapis ISN, R4/311, Prek sveta odmeva pesem, DZS 1972
KJE SO TISTE STEZICE, slovenska ljudska pesem (1., 2. kitica)

- na tekmovanju morate obvezno izvajati skladbe iz zgoraj objavljenih uradnih verzij partitur do katerih dostopate preko klika na njihov naslov v razpisu,
- v spored morate uvrstiti izvedbo skladbe, ki je pretežno dvoglasna.
*Temu pravilu lahko zadostite tudi z izvedbo skladbe s seznama štirih a cappella skladb.

Inštrumentalna spremljava: pri otroških zborih imajo lahko vse pesmi, razen obvezne a cappella, inštrumentalno spremljavo. Ljudske pesmi s spremljavo morajo imeti spremljavo nujno zapisano.

MPZ:
- dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,
- število skladb ni predpisano,
- vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti tri- ali večglasni, 
- spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja, 
- spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki), oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi.
Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do tri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno tri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

DPZ, FPZ, MeMPZ:
- dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,
- število skladb ni predpisano,
- vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti štiri- ali večglasni,
- spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,
- spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki), oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi*

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do štiri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno  štiri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.
Pojasnilo: 
V inštrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 inštrumentalistov ne glede na njihovo starost.

4. Žirija

Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 27. Revije Zagorje ob Savi 2020.

5. Ocenjevanje nastopov

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).

Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.
Zborovodja vsakega zbora bo do 30. 4. 2020 prejel komentar žirije o svojem nastopu.

6. Priznanja in nagrade

Priznanja zborom: 
- priznanja z rezultati za vse sodelujoče zbore,
- posebna priznanja za zbore:
- priznanje za najboljši zbor tekmovanja,
- priznanja za najbolje ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije*, 
- priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;
*Nagrada bo podeljena, če bodo v tipični zasedbi sodelovali vsaj trije zbori.

Priznanja posameznikom: 
- posebna priznanja za zborovodje in korepetitorja: 
- za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,
- za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe*,
- za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi*,
- za najbolj prepričljivo izvedbo pesmi a cappella za otroški zbor,
- za najboljšo sestavo sporeda*, 
- za najboljšega zborovodjo debitanta,
- za najboljšega korepetitorja*.
 *lahko tudi po posameznih zasedbah

Nagrada zborom: 
nagrada Jožeta Humra, ki jo podeljuje Glasbena matica Ljubljana: koncert najboljših otroških in mladinskih zborov, ki bo 14. 5. 2020, ob 19.00 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Upoštevajoč odločitev žirije bo nagrada podeljena izbranim najvišje uvrščenim zborom tekmovanja.

Nagrade posameznikom žirija lahko podeli še: 
- nagrado JSKD skladatelju za naj skladbo Zagorja v obliki naročila nove skladbe v znesku 250 €;
- plačilo bivanja, prehrane in vstopnic dvema zborovodjema na prireditvi European Music Festival For Young People v Neerpeltu v Belgiji od četrtka, 30. aprila, do nedelje, 3. maja 2020 (lahko z enodnevnim zamikom) ali na mednarodnem festivalu izbranih mladinskih zborov Europäisches Jugendchor Festival v Baslu, Švica, od četrtka 21. maja, do nedelje, 24. maja 2020*. 
* Festival bo izbral JSKD naknadno. Nagrajence bomo izbrali med tistimi, ki se boste za to nagrado prijavili kot kandidati.

7. Objava rezultatov in podelitev priznanj

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom pripravili objavo delnih rezultatov, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu, točke in posebna priznanja pa bodo objavljena na sklepni prireditvi. 

Pred objavo delnih rezultatov bo skupno petje, za katerega zbori pripravite naslednje pesmi:
Marijan Vodopivec: Kekčeva pesem
Ludwig van Beethoven: Oda radosti
Note bodo objavljene naknadno.
Sodelujoči srednješolski zbori se bodo o skupnih pesmih dogovorili naknadno.

8. Prijava

Rok prijave: 5. februar 2020
Prijava mora vsebovati:

Oddano elektronsko prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

Pozor!

V elektronsko prijavnico morate vstaviti tudi:

- zvočni posnetek vsaj 2 skladb, posnetih od aprila 2019 dalje* (priporočamo en posnetek z območne revije ali tekmovanja in en delovni posnetek z vaje). Posnetek naj vsebuje najmanj dve skladbi različnih glasbenih slogov. 
*zborom, ki so bili na 26. Reviji Zagorje ob Savi leta 2018 ali regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2019 zlati z odliko ali zlati z najmanj 85 točkami ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to označijo na prijavnici;

skeniran izvod dobro čitljivih vseh partitur predloženega tekmovalnega sporeda (posamezno skladbo skenirajte kot enoten dokument, označite z naslovom skladbe in avtorjem). Pri prijavi še ni treba pošiljati originalnih not.

Organizator bo od izbranih zborov naknadno zahteval 6 originalnih izvodov not za žirijo in arhiv Revije, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih instrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu.

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine
Zborom bomo najpozneje do ponedeljka, 17. februarja 2020, poslali obvestilo o sodelovanju na 27. Reviji. Sprejeti zbori bodo pozneje prejeli tudi predračun za prijavnino, ki je 85 evrov (DDV je vključen v ceno). Rok plačila bo naveden na predračunu. Zbori, ki prijavnine ne bodo plačali, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

9. Prehrana za udeležence

Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci inštrumentalne spremljave!

Dodatne informacije

Pojasnila glede razpisnih pogojev dobite osebno, na telefonski številki 01 24 10 525 (Mihela Jagodic, Joži Vovk), ali pišite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si in jozi.vovk@jskd.si

Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Zagorju posredoval po odločitvi o sprejemu zbora na tekmovanje. 

 

 

Tanja SVENŠEK

strokovna sodelavka za vokalno glasbo


T: (01) 24 10 525
E: tanja.svensek@jskd.si

 

 

 

zanimivosti

e-prijava