PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / OTROŠKA TEKMOVANJA / ZAGORJE 2024

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Območno izpostavo Zagorje ob Savi ter Občino Zagorje ob Savi

 

27. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2024
Državno tekmovanje otroških zborov

Zagorje ob Savi, 14. - 15. maj 2024

 

Sodelovanje

Pravico do prijave imajo otroški zbori, ki so v sezoni 2022/2023 sodelovali na regijskem tekmovanju ali so bili na višjo raven razvrščeni na območni reviji v sezoni 2022/2023 ali 2023/2024.*
* Število sprejetih zborov: število sprejetih zborov je odvisno od možnosti organizatorja.

Starost pevcev

Na reviji bodo nastopili otroški zbori (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2013 in mlajši;
V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

Starost pevcev organizator preverja. Zbori morajo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja ali odgovorne osebe, ki zagotavlja resničnost podatkov. Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

Merila za izbor zbora

Merila izbora za udeležbo so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

Potek tekmovanja

Sestava sporedov

Nastop mora vsebovati:

- najmanj tri skladbe,

- spored v trajanju od 7 do 10 minut čiste glasbe,

- v spored morate uvrstiti izvedbo ene izmed naštetih a cappella skladb (izberete jo sami): 

Viktor Mihelčič: JUNAK, besedilo D. Mevlja, Grlica, letnik V - 1959, št. 4
Matija Tomc: BREZA, besedilo Manko Golar
LINČICA TURKINČICA , Kralj Matjaž in Alenka, ljudska pesem iz Rezije (1., 2., 3., 4. kitica), zapis ISN, R4/311, Prek sveta odmeva pesem, DZS 1972
KJE SO TISTE STEZICE, slovenska ljudska pesem (1., 2. kitica)
Za tekmovanje se morate izbrano skladbo obvezno naučiti iz uradnih verzij partitur do katerih dostopate na naslednji povezavi:

- izvedbo izvirne skladbe slovenskega skladatelja v slovenskem jeziku*,

- izvedbo slovenske ljudske pesmi v obdelavi ali izvirni obliki oz. skladbe s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi*,
*temu pravilu lahko zadostite tudi z izvedbo skladbe s seznama štirih a cappella skladb.

- v spored morate uvrstiti izvedbo skladbe, ki je pretežno dvoglasna.

Opombe:

Inštrumentalna spremljava: 
- pri otroških zborih jo imajo lahko vse, razen obvezne a cappella skladbe,
- ljudske pesmi s spremljavo morajo imeti spremljavo zapisano.

Izbor sporeda:
- Pri izboru pazite na umetniško vrednost in se izogibajte skladb, ki so priredbe inštrumentalnih del.

 Žirija

Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 27. Revije Zagorje ob Savi 2024.

1.  Ocenjevanje nastopov

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).

Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.

Zborovodja vsakega zbora bo do 30. 5. 2024 prejel komentar žirije o svojem nastopu.

2. Priznanja in nagrade

Žirija lahko podeli tudi posebna priznanja zborom ali posameznikom.

Priznanja zborom:
– za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa,
– za najbolj prepričljivo izvedbo izvirne sodobne zborovske skladbe, napisane od leta 2004,
– za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske ali ponarodele pesmi,
– za najbolj prepričljivo izvedbo a cappella pesmi za otroški zbor.

Priznanja posameznikom:
– za najboljšega korepetitorja,  
– za najboljšo sestavo sporeda, 
– za najboljšega zborovodjo debitanta,
– za najboljšo priredbo slovenske ljudske pesmi,
-– za najboljšo izvirno skladbo slovenskega skladatelja v slovenskem jeziku, nastalo od leta 2023,
 – »naj skladba« Zagorja slovenskega skladatelja.

Nagradi: 

– nagrada JSKD:
skladatelju za »naj skladbo« Zagorja v obliki naročila nove skladbe v znesku 400 €;
Skladba bo za prvo izvedbo ponujena najboljšim trem zborom;
- najboljšemu otroškemu pevskemu zboru v obliki ogleda nove opere Kekec in škrat Skovik 4. novembra 2024 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Po znameniti literarni umetnini Josipa Vandota je libreto za novo opero napisal Milan Dekleva, skladatelj je Tomaž Habe.

3. Objava rezultatov in podelitev priznanj

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom pripravili objavo delnih rezultatov, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu, točke in posebna priznanja pa bodo objavljena na sklepni prireditvi. 

Pred objavo delnih rezultatov bo skupno petje

Skladbe in note bodo objavljene po novem letu.

Prijava

Rok prijave: 11. marec 2024

Prijava mora vsebovati:

Oddano elektronsko prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

Odprta bo od 21. januarja do 11. marca 2024.

Pomembno!

V elektronsko prijavnico morate vstaviti tudi skeniran izvod dobro čitljivih vseh partitur predloženega tekmovalnega sporeda. Pri prijavi še ni treba pošiljati originalnih not.

Organizator bo od izbranih zborov naknadno zahteval 5 originalnih izvodov not za žirijo, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih instrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu.

Če morate poslati posnetke:
– zvočni posnetek najmanj 2 skladb, posnetih od začetka leta 2023* (priporočamo posnetek z območne revije 2023 oz. 2024 ali regijskega tekmovanja 2023, lahko pa je tudi delovni posnetek z vaje). Posnetek naj vsebuje najmanj dve skladbi različnih karakterjev. 
* Zborom, ki so bili na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2023 zlati z odliko ali zlati z najmanj 85 točkami, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to označijo na prijavnici.

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine

Obvestilo o sprejetju na tekmovanje bodo zbori prejeli do 20. marca. Izbranim zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine. Vsaka zasedba plača osnovo 60 evrov in dodatno po 4 evre za vsakega svojega pevca. Zbori, ki imajo več kot 30 pevcev, plačajo največ 120 evrov dodatka ne glede na njihovo število. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Osnovna prijavnina (60 evrov) v nobenem primeru ni vrnjena.

Prehrana za udeležence

Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci instrumentalne spremljave.

Dodatne informacije

Pojasnila glede razpisnih pogojev dobite osebno, na telefonski številki 01 24 10 525 (Mihela Jagodic) ali pišite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.

Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Zagorju posredoval po odločitvi o sprejetju zbora na tekmovanje. 

 

 

 

 

e-prijava

zanimivosti

 

OBIŠČITE IN VŠEČKAJTE
FB-STRAN REVIJE
ZAGORJE OB SAVI: