SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2015/16

Naziv seminarja:

 

ŠOLA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, dvorana Cepetka, Cankarjeva 5

Termini:

 

 

30. in 31. januar ter

5. in 6. marec 2016

 

Mentorji:

 

 

Kim Komljanec

Cena:

 

 

120,00 EUR (z DDV)

 

Rok prijave:
 

ponedeljek, 18. 1. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Šola za mentorje otroških in mladinskih gledaliških skupin je namenjena vsem mentorjem otroških in mladinskih gledaliških skupin, ki se srečujejo z naslednjimi vprašanji:
Katera besedilna predloga je primerna za našo skupino? Kje jo najdem, kaj je bistveno pri moji izbiri besedila, kako naj besedilo obdelam, priredim, spremenim, da bo ustrezalo moji skupini in nudilo dober izziv za predstavo? Kaj je dovoljeno v zvezi z avtorskimi pravicami?
Kako naj vzbudim in ohranjam zanimanje za izbrano besedilo v skupini? Kako naj od otrok oz. mladostnikov, ki igrajo v predstavi, dobim tisto, kar kot režiser/-ka želim in kar predstava potrebuje? Kako biti režiser in ne zanemariti ustvarjalnosti članov skupine?
Kako strukturirati vaje, da se otroci/mladostniki ne začnejo dolgočasiti? Kje začeti, kako končati, kako stlačiti vse to v kratek čas, ki ga imam na voljo?

 

VSEBINA

Praktična delavnica bo potekala v treh vsebinskih sklopih:
I. Proces izbiranja besedilne predloge
V prvem delu bomo obdelali problem izbire teksta: kako in kje izberemo tekst, kako je ta pogojen z izbiro tipa predstave, ki jo želimo ustvariti in z idejo, ki jo želimo obdelati in posredovati tako učencem – igralcem, kot v končni fazi publiki. Ker je praktično nemogoče najti tekst, ki bi zadostil naši zasedbi (številu otrok, ki želijo sodelovati pri predstavi), bomo več pozornosti posvetili priredbi teksta: kako tekst priredimo za večje ali manjše število igralcev. Pri branju besedil bomo skušali izluščiti tiste lastnosti besedilne predloge, ki bodo skupini koristne na dolgi rok in bodo omogočale razvojno rast celotne skupine. Delali bomo tudi vaje za spodbujanje otrok in mladih k ustvarjanju lastnih besedil (pisanje zgodb, odzivanje na dogodke okrog njih, črpanje materiala iz njihove domišljije ipd.)  ter skozi te vaje našli tudi učinkovitejše načine izbiranja že obstoječih besedil.

 

II. Dramaturška razčlemba izbranega besedila
Predpogoj za uspešno predstavo je kvalitetna dramaturška razčlemba. Samo tako bomo lahko iz teksta izluščili osnovno idejo, mladi igralci pa bodo v vsakem trenutku vedeli, v kakšen stanju je na določenem mestu predstave njihov lik oz. kaj takrat počne.
V drugem delu delavnice bomo obdelali osnove dramaturgije. Primerjali bomo različne forme dramskih besedil ter v njih iskali tisto, kar je »dramsko«. Iskali in identificirali bomo dramske zaplete, konflikte, dogajanja, potrebna za naravni tek zgodbe. Naučili se bomo, kako lahko besedilo skrajšamo ali priredimo, ne da bi v njem okrnili jedro dramskega.

 

III. Praktično delo s skupino
Zaradi časovne stiske, v kateri deluje večina mentorjev, je bistveno, da znamo dobro načrtovati vaje in se izognemo situaciji, kjer teden dni pred načrtovano premiero, otroci še ne znajo besedila ali zadnjega prizora nismo še niti enkrat postavili. Naučili se bomo pravilno načrtovati vaje, tako da bo otrok skozi celoten proces imel občutek, da je vsaka vaja nekaj novega. Pomemben dejavnik je tudi ohranjanje zanimanja in aktivno vključevanje vseh članov skupine v celotni ustvarjalni proces. Z dobro skupinsko dinamiko lahko ne le ustvarimo boljšo predstavo, ampak tudi sebi olajšamo delo.
V tem delu delavnice se bomo posvetili režijskemu konceptu, likovni podobi predstave ter praktičnemu delu z otroki in postavitvi predstave. Seznanili se bomo z različnimi pristopi za različne starostne skupine otrok. Spoznali se bomo z vajami za krepitev zaupanja, pozornosti, koncentracije, učenje besedila, vživljanje v dramske like, prepričljivo izvedbo, ipd. Skušali bomo izpostaviti proces, pri katerem bomo predstavo gradili iz kreativnosti otrok samih in se ogradili od preprostega »učenja na pamet«.

 

O MENTORJU

 

 

 

 

 

 

Kim Komljanec

je vsestranska gledališka ustvarjalka, slovenski javnosti najbolj znana kot dramatičarka, deluje pa tudi kot režiserka, dramaturginja, gledališka pedagoginja in lektorica. Leta 2009 je magistrirala iz pisanja dramatike na Univerzi v Exetru v Veliki Britaniji, kjer je kasneje vodila podružnico ene največjih britanskih gledaliških šol za otroke in mladino (Theatretrain). Zadnja leta sočasno deluje na gledališkem področju v obeh državah: Veliki Britaniji in domovini, sodeluje z repertoarnimi gledališči na Otoku in doma, piše dramatiko v slovenščini in angleščini ter se dodatno izobražuje na področju pisanja dramatike ter libretov za muzikal. Januarja 2011 je Kim s svojim ustvarjanjem prvič posegla čez lužo: njeno besedilo Madež (Wash My Sin Away) je bilo krstno uprizorjeno v Minnesoti (ZDA), novembra 2013 pa je bila njena kratka drama Ne dotikaj se me (Don't) izbrana za bralno uprizoritev v gledališču ADC v Cambridgeu (Velika Britanija).

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Šola za mentorje bo potekala dva vikenda: 30. in 31. januarja ter 5. in 6. marca 2016 od 10. do 18. ure v Ljubljani (dvorana Cepetka na Cankarjevi 5). Čas med dvema deloma delavnice bo namenjen iskanju in izboru besedila za naslednje šolsko leto. V tem času bodo možne konzultacije udeležencev z vodjo delavnice po elektronski pošti.

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

 

Rok prijave: 18. januar 2016.

 

Elektronsko prijavo:


sprejemamo do zaključka posameznega prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest.


Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun (in položnico). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!


V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

 

 

CENA

Cena delavnice (vseh deset terminov) je 120,00 EUR (z DDV).

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si