SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2020/21

Naziv seminarja:

 

SREČANJE MENTORJEV LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE

     

Kraj izvedbe:

 

Ptuj

Termini:

 

8. junij 2021, od 9:00 do 17:00

Mentorji:

 

Matevž Gregorič, Katja Povše, Eka Vogelnik, Irena Rajh

Cena:

 

30,00 EUR (DDV vključen) – v kotizacijo je vključeno študijsko gradivo (Eka Vogelnik: Od lutke do lutke)

Rok prijave:
 

3. junij 2021

 

Srečanje mentorjev lutkovnih skupin Slovenije, ki poteka v času, ko bi Ptuj drugače gostil državno srečanje lutkovnih skupin, predstavlja edinstveno priložnost pridobiti in dopolniti osnovno znanje lutkovnih prvin. Uveljavljeni domači mentorji posredujejo udeležencem svoje znanje in predvsem izkušnje. Delavnice so namenjene mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in odraslih lutkovnih skupin. Delavnice so namenjene tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno predznanje in bi ga želeli še dopolniti.

PROGRAM DELAVNIC:

MATERIAL KOT TEMELJNI GRADNIK LUTKOVNE PREDSTAVE
mentor: Matevž Gregorič

LUTKOVNA ANIMACIJA
mentorica: Katja Povše

MIMIČNA LUTKA IZ NOGAVIČKE V LUTKOVNEM PRIZORU
mentor: Eka Vogelnik

SENČNO GLEDALIŠČE
mentorica: Irena Rajh

Obseg posamezne delavnice je 8 ur. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program izobraževanja ovrednoti z 0,5 točke. V primeru udeležbe ne obeh srečanjih (Srečanje mentorjev otroških gledaliških in lutkovnih skupin) je obseg delavnic 16 ur in se program izobraževanja ovrednoti z 1 točko.

Delavnice bodo potekale vzporedno, vpisati je mogoče le eno delavnico.

Vse delavnice bodo potekale v skladu z varnostnimi priporočili NIJZ. V primeru ponovne zaostritve situacije zaradi virusa COVID-19, lahko JSKD temu primerno delavnice prilagodi ali jih odpove.

MATEVŽ GREGORIČ: MATERIAL KOT TEMELJNI GRADNIK LUTKOVNE PREDSTAVE

Delavnica bo skozi predavanje in  improvizacije, ki nas bodo pripeljale do impro - produkcije, pokrila celoten spekter aktivnosti v lutkovnem ustvarjanju, osredotočila pa se bo na časopisni papir kot osnovno izrazno sredstvo. Izbor teksta (njegove lutkovne analize in dramaturške razčlembe), materiala (kot temeljnega gradnika lutk in scene) ter njegove animacije, likovnosti, lutkovnih tehnologij (njihovih specifik), lutkovnosti kot temeljni razliki med gledališko in lutkovno umetnostjo ter vlogi scenografije, glasbe in osvetlitve.

Matevž Gregorič

Matevž Gregorič, samostojni lutkovni ustvarjalec, animator, režiser, avtor besedil, domač in mednarodni lutkovni mentor, vodja lutkovnih delavnic in seminarjev po metodi »Pogovarjajmo se z materialom« (Talking to material). Za inovativnost in raziskovanje v lutkarstvu je bil večkrat nagrajen na lutkovnih festivalih doma in v tujini.

KATJA POVŠE: LUTKOVNA ANIMACIJA

Na delavnici se bomo posvetili osnovam animacije različnih lutkovnih tehnik. Za različne tipe lutk bomo poiskali primerno scenografijo in se dotaknili njihovih specifik. Govorili bomo tudi o izbiri primernega lutkovnega besedila in izbranim lutkam poiskali njihov “glas”. Na podlagi kratkega besedila bomo delavnico končali s krajšo lutkovno etido. 

Katja Povše

Katja Povše je samostojna lutkovna ustvarjalka: animatorka igralka, režiserka, pripovedovalka in pedagoginja. Poleg dela v avtorskih gledališčih (Pripovedno gledališče gdč. Bazilike in AEIOU gledališče) kot animatorka in režiserka sodeluje tudi z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Lutkovnim gledališčem Maribor in Hišo otrok in umetnosti. Na Akademiji za gledališče, radio in televizijo ter na Fakulteti za socialno delo asistira pri predmetih s področja lutkovnega gledališča.

EKA VOGELNIK: MIMIČNA LUTKA IZ NOGAVIČKE V LUTKOVNEM PRIZORU

Na delavnici bomo izdelali mimično lutko in enostaven scenski element kot kritje za lutko v prizoru (drevo, grm, hiška, nekaj abstraktnega itd.). Izhajali bomo iz vsebine iz lastnih izkušenj  (npr. dogodek, ki mi je spremenil življenje), tako bo vsaka lutka dobila povsem individualen karakter. Delavnico bomo zaključili s predstavitvijo kratkih prizorov v katerih bomo uporabili izdelane lutke.

Eka Vogelnik

Eka Vogelnik je diplomirana arhitektka in slikarka. Deluje kot ilustratorka, scenografka in kostumografka ter režiserka otroških lutkovnih predstav in TV-oddaj. Doslej je ilustrirala več kot štirideset knjig za otroke. Likovno je opremila kakih petdeset dramskih in plesnih predstav ter dvajset televizijskih oddaj. Od leta 1992 vodi marionetno skupino Kinetikon, ki ji omogoča razvijanje lutkovne likovnosti, režije, animacije in tehnologije. Je tudi avtorica priročnika Od lutke do lutke, Priročnik o izvoru, pedagoški rabi in ustvarjanju lutk.

IRENA RAJH: SENČNO GLEDALIŠČE

Na delavnici bomo spoznavali osnovna načela senčnega gledališča, oblikovanje in izdelavo senčnih lutk iz različnih materialov, uporabo različnih virov svetlobe in platen, na katera se lahko senca projicira. Spoznali bomo osnove zakonitosti lutkovnega gledališča in pojem lutkovnosti. Posebno pozornost bomo namenili možnostim uporabe senčnega gledališča in izraznostI senčnih lutk predvsem v izražanju čustev in atmosfere.

Irena Rajh

Irena Rajh, animatorka lutk, režiserka, mentorica, soustanoviteljica Hiše otrok in umetnosti in vodja Gledališča FRU-FRU, ki je eno vodilnih neinstucionalnih gledališč v Sloveniji. To potrjujejo mnoga priznanja in nagrade ter aktivno sodelovanje na domačih in tujih festivalih. Vodi izobraževanja in seminarje s področja lutkovnega gledališča in gledališke pedagogike. Leta 2019 je prejela Linhartovo plaketo za življenjsko delo na področju lutkovne umetnosti.

CENA DELAVNICE:

30,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

PRIJAVA:

Izpolnite elektronsko prijavo:

ROK PRIJAVE:

3. junij 2021 oz. do zapolnitve mest.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

DODATNE INFORMACIJE

Jan Pirnat  

 

Jan Pirnat

producent za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 528
E- pošta: jan.pirnat@jskd.si

   

Franci Cotman

Tel: 01/ 2410 523
E- pošta: franci.cotman@jskd.si