SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2021/22

 

Naziv seminarja:

 

OSNOVE DRAMSKEGA PISANJA:
OD ZASNOVE DO STRUKTURE

     

Kraj izvedbe:

 

Skladovnica, Štefanova 5, Ljubljana

Termini:

 

4 zaporedni četrtki, junij: 9., 16., 23. in 30. 6. 2022
od 18.00 do 21.00

Cena:

 

70,00 EUR (z že vštetim DDV)

Udeleženci:

 

10 udeležencev

Rok prijave:

 

ponedeljek, 6. junij 2022

 

Udeleženci delavnice naj pošljejo sinopsis zgodbe za enodejanko, na največ polovici strani.

NAMEN IN CILJ:

Namen in cilji kreativne delavnice so namenjena teoriji in praktičnemu delu na dramskih besedilih po fazah razvoja:

1) Idejna zasnovo zgodbe

2) Dramski konflikt in osnove dramaturgije

3) Zaplet in sinopsis

4) Dramski lik in njegova funkcija

5) Struktura je arhetipska, kako strukturiramo besedilo v 12 slikah

6) Prezentacija strukturiranih besedil

SINOPSIS:

Koncept in namen delavnice »Od zasnove do strukture« je skozi analizo sodobnega dramskega besedila spoznati in definirati osnove dramaturgije in dramskega dela. Osnove bomo implementirali pri strukturiranju posamezne dramske zgodbe vsakega udeleženca.  Skozi analizo bomo prepoznali teorijo in jo preizkusili v praksi:

Kaj je ideja dramskega besedila in zakaj jo izražamo skozi konflikt?

Kdo so liki, kaj so njihove želje in strahovi in od česa so odvisni njihovi odnosi?

Kaj je struktura, zakaj ji lahko pristopamo arhetipsko in kako skozi izbor določenih prizorov izrazimo ritem, idejo, emocijo in nek specifičen pogled na svet?

Po končani delavnici bomo razdelali scenosled za vse zgodbe udeležencev, po katerem lahko kasneje dokončajo dramsko besedilo.

URNIK:

četrtek, 9. junij 2022, IDEJNA ZASNOVA ZGODBE IN DRAMSKI KONFLIKT
Predstavitev delavnice,  koncepta in vsebin. Seznanili se bomo s prvimi komentarji na prejete sinopsise. Analizirali bomo idejno zasnovo znanega dramskega besedila in izluščili konflikt ter komentirali idejne zasnove ter konflikte na katerih temeljijo sinopsisi udeležencev.

četrtek, 16. junij 2022, ZAPLET DRAMSKEGA BESEDILA, DRAMSKI LIK IN NJEGOVA FUNKCIJA
Predstavili in komentirali bomo popravljene sinopsise ter opravili analizo dramskih likov iz sodobnega dramskega besedila ter začeli z izdelovanjem likov v dramskem delu vsakega udeleženca. Določili bomo funkcij likov in mreže njihovih odnosov.

četrtek, 23. junij 2022, STRUKTURA JE ARHETIPSKA, KAKO STRUKTURIRAMO BESEDILO V 12 SLIKAH
Skozi analizo strukture sodobnega dramskega besedila bomo spoznali smernice za strukturiranje dramskih besedil udeležencev.

četrtek, 30. junij 2022, PREZENTACIJA STRUKTURIRANIH BESEDIL
Seznanili se bomo s po prizorih strukturiranim dramskim besedilom vsakega od udeleženca. Izmenjali si bomo komentarje na novo nastale scenoslede.

PREDSTAVITEV MENTORICE:

Ana Lasić


Ana Lasić je diplomirala na študijski smeri Dramaturgija in scenarij na Fakulteti dramskih umetnosti u Beogradu. Za dramo Kje ti živiš? je istega leta prejela Selenićevo nagrado za najboljše dramsko besedilo in tretjo nagrado za najboljše dramsko besedilo iz bivše Jugoslavije, ki jo je na osnovi razpisa podelilo gledališče m.b.H. z Dunaja. Drama Kje ti živiš? je doživela bralno uprizoritev na festivalih Theatertreffen v Berlinu in Schillertage v Mannheimu ter bila kasneje tudi uprizorjena v Theaterforumu v Berlinu.

Leta 2000 se je preselila v Ljubljano. Novembra 2004 je bil premierno prikazan celovečerni film Ruševine, za katerega je v sodelovanju z režiserjem Janezom Burgerjem napisala scenarij. Na Festivalu slovenskega filma je film Ruševine prejel nagrado Vesna za najboljši film, potem pa potoval po številnih festivalih po svetu.

Leta 2005 sta bili v SNG Drama Ljubljana premierno izvedeni njena igra Za zdaj nikjer in njena dramatizacija romana Andreja E. Skubica Fužinski bluz. Obe gledališki predstavi sta bili leta 2006 povabljeni na Borštnikovo srečanje. Za Za zdaj nikjer je Ana Lasić prejela nagrado Dominika Smoleta za najboljše dramsko besedilo, Fužinski bluz pa je bil povabljen v Wiesbaden na festival nove dramatike, imenovan Neue Stücke aus Europa.

Kot docentka je predavala scenaristko na AGRFT v Ljubljani. Redno vodi modul pisanja filmskih scenarijev v okviru Filmskega seminarja JSKD. Razmišljanja o filmu redno objavlja na www.analasic.com

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Jan Pirnat

 

 

Jan Pirnat

producent za gledališko in lutkovno dejavnost

Tel: 01/ 2410 528
E- pošta: jan.pirnat@jskd.si

 

 

 

Barbara Rigler

producentka za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor

barbara.rigler@jskd.si

Tel: 01/24-10-516