SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2012/13

 

Naziv seminarja:

 

 

 

 

LUTKOVNA ŠOLA - ANIMACIJA II.

     

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana, Rezidenčni center Cankarjeva, dvorana Cepetka (Cankarjeva 5), Ljubljana

Termin:

 

 

osem zaporednih sobot (s premorom med zimskimi šolskimi počitnicami), od 12. januarja do 9. marca 2013

Mentor:

 

Brane Vižintin

Cena:

 

200,00 EVR

Rok prijave:
 

3. 1. 2013

 

 

 

 

Lutkovna šola je namenjena vsem mentorjem, režiserjem in animatorjem otroških in odraslih lutkovnih skupin. Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne lutkovne tehnike, njihove zakonitosti, možnost uporabe ter načine animacije. Šola je namenjena vsem, ki so obiskovali spomladansko Lutkovno šolo – Animacija, letošnjo Poletno lutkovno delavnico (obe pod vodstvom Braneta Vižintina) oz. imajo že osvojena osnovna znanja s področja lutkovne animacije.

 

VSEBINA


Nadaljevalna šola bo nadgradila znanja animacije, dosežene v prvem delu šole.

 

Animacijske tehnike bomo nadgradili z interpretacijo in ustvarili konkretno lutkovno predstavo.

 

Udeleženci bodo z že narejenimi lutkami (različne lutkovne tehnike) in na dani tekst oblikovali lik in ustvarili posamezne prizore lutkovne predstave. Tako se bomo srečali z vsemi fazami, potrebnimi za gradnjo lika in predstave, od dramaturške razčlembe lika, vajami za govorno tehniko pa do mizanscene in seveda glavno – animacije.

 

Raziskovali bomo lik v različnih situacijah. Narejen lutkovni lik bomo skušali interpretirati tudi v drugih lutkovnih tehnikah, pri čemer bomo sledili prvotni interpretaciji. Tako bomo spoznavali različne možnosti in omejitve posameznih lutkovnih tehnik, kar nam bo omogočalo izbiro primernih lutkovnih tehnik za posamezno predstavo pri našem nadaljnjem delu.

 

Šola se bo zaključila z izdelanimi prizori lutkovne predstave. V okviru šole si bomo ogledali tudi zaodrje Lutkovnega gledališča Ljubljana, njegove studije in delavnice, most za igranje marionet na dolgi navezavi, ipd., poseben čas pa bomo namenili tudi problemom, na katere bodo udeleženci naleteli pri predstavah v svojih skupinah in tudi razvijanju njihovih idej in konceptov za bodoče lutkovne predstave.

 


O MENTORJU

Brane Vižintin

 

 

 

 

 

 

 

Brane Vižintin

je nedvomno eden najvidnejših slovenskih lutkarjev. V 90-ih letih je bil član in soustanovitelj štirih popolnoma različnih neinstitucionalnih poklicnih lutkovnih gledališč, ki so pustila velik pečat slovenskemu lutkarstvu, ter obenem tudi dvignila nivo ter zahtevnost lutkovnih predstav za odrasle, še posebej pa animacije (Freyer teater Edija Majarona, KONJ gledališče lutk Jana Zakonjška in Silvana Omerzuja , Gruppa Ultra kot prvo alternativno lutkovno gledališče in Zoom teater Jožeta Zajca s predstavami za najmlajše). V tem času je raziskoval tudi vlogo lutke v vzgojne in terapevtske namene. Od leta 1999 je redno zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer je kot nosilec programa oblikoval preko 25 glavnih in brezštevilne stranske vloge. Kot svetovalec za animacijo ali kot igralec-animator sodeluje tudi v drugih gledališčih, filmu, lutkovnih, radijskih oddajah, sinhronizaciji risank, itd. Med leti 2005 in 2011 je predaval lutkovno animacijo na Umetniški univerzi v Osijeku, od leta 2011 pa je predavatelj na ljubljanski AGRFT.

 

 

 

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Lutkovna šola bo potekala osem zaporednih sobot (s premorom med zimskimi šolskimi počitnicami), od 12. januarja do 9. marca 2013, od 10. do 17. ure, v dvorani Skladovnica na Beethovnovi 5, Ljubljana.


 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave: 3. januar 2013 oz. do zapolnitve mest.

 

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10. Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico). Prijava je potrjena šele po plačilu kotizacije!

 

 

CENA

Cena lutkovne šole za vseh 8 terminov je 200,00 EUR (z DDV). Kotizacijo je možno poravnati v dveh mesečnih obrokih. Najmanjši obrok je 100 EUR! Označite na prijavnici.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

word