SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2013/14

 

Naziv seminarja:

 

ČUJEČNOST IN USTVARJALNOST

     

Kraj izvedbe:

  Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana

Termin:

  28. marec – 6. april 2014

Mentor:

  Dr. Aleksandra Schuller

Cena:

  200,00 EUR

Rok prijave:

  15. marec 2014

 

Izkustveni seminar je namenjen vsakomur, ki se zanima za samoraziskovanje in ustvarjanje v različnih umetnostnih medijih. K udeležbi in strokovnemu izpopolnjevanju pa vabimo tudi gledališke, plesne, likovne in glasbene ustvarjalce/pedagoge/terapevte ter strokovne delavce s področij vzgoje, izobraževanja, socialnega dela ter zdravstva, ki pri svojem delu z otroki, mladino ali odraslimi vključujejo ustvarjalne dejavnosti.

VSEBINA IN CILJI

Ustvarjalni proces je zasnovan tako, da se udeleženci postopoma izkustveno seznanijo z disciplino Avtentično gibanje, sodobno prakso zavedanja v gibanju, ki se je v zadnjem desetletju razvila v enega izmed osrednjih pristopov v gibalno-plesni edukaciji/terapiji; uporaba njenih principov je pogosta tudi na drugih področjih pomoči in poučevanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (npr. dramska, likovna, glasbena smer umetnostne terapije/pedagogike) kakor tudi v integrativnih in na telo osredotočenih terapevtskih pristopih.

Najprej se bomo osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam) in razvijanje veščin pričevanja lastnemu toku zaznav oziroma odzivov nanje (pozorno sledenje svojemu gibanju, zavedanje interakcije med mislimi/čustvi in telesnimi reakcijami). Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno utelesila skozi gibalno akcijo, pa bodo udeleženci lahko izrazili tudi skozi druge ustvarjalne medije (risanje, pisanje, zvok in glas idr.).

Ustvarjalno delo in raziskovanje osebnih, medosebnih ter nadosebnih tem bo potekalo v podpornem skupinskem okolju; v odprti komunikaciji, ki bo pomagala vzpostaviti ustvarjalni prostor za vse člane skupine ter ponuditi podporo pri prenosu pridobljenih izkušenj v vsakdanje življenje, v osebno ustvarjalno in strokovno delo sodelujočih.

Udeleženci ne potrebujejo posebnih veščinskih predznanj. Izkustveni seminar je primeren za vse, ki jih zanima poglobljeno raziskovanje lastnih ustvarjalnih potencialov in razvijanje pozornega zavedanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa lahko nova znanja ponudi tudi ustvarjalcem z izkušnjami.

 

Oprema: udobna oblačila, delali bomo v nogavicah oz. bosi, majhna blazina za sedenje; risalni blok in brezčrtni zvezek; pisala in barvice ter zvočila (udeležence prosimo, da prinesejo nekaj manjših predmetov, s katerimi je mogoče proizvajati zanimive zvoke).

Delo bo potekalo v mali skupini, 6-8 udeležencev. Sodelujoče prosimo, da se udeležijo celotnega seminarja in ob tem upoštevajo dogovorjene termine posameznih srečanj.

O MENTORJU

 

Avtorica in izvajalka seminarja, dr. Aleksandra Schuller, je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za uprizoritvene vede na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.  V letih 2009-2012 se je pri dr. Janet Adler specializirala v Avtentičnem gibanju (AG), ki je eden izmed osrednjih pristopov v sodobni plesno-gibalni terapiji, njegovi principi pa se uporabljalo tudi v drugih umetnostnih, pedagoških in terapevtskih praksah.  Raziskovalno-pedagoško delo Aleksandre Schuller se osredotoča na uprizoritvene študije in integrativno umetnostno pedagogiko/terapijo: izvaja izkustvene seminarje za različne strokovne javnosti in vodi prvi dve slovenski skupini za kontinuirano prakso AG. V zadnjem desetletju je bila je vabljena gostujoča predavateljica na specialističnem študiju PZU-Pomoč z umetnostjo na UL PEF, na Oddelku za gledališče in radio na UL  AGRFT, na Oddelku za kreativne terapije Univerze HAN v Nijmegenu, na Univerzi Malta in v kulturnem centru St. James Cavalier v Valletti, na oddelkih za likovno in dramsko pedagogiko/terapijo Visoke strokovne šole Ottersberg. Sodeluje tudi z združenjema ECArTE-European Consortium for Arts Therapies Education in SZUT-Slovensko združenje umetnostnih terapevtov. Trenutno pripravlja magistrsko raziskavo o Avtentičnem gibanju in ČTUT (na čuječnost usmerjena umetnostna terapija),  kot volonterka pa sodeluje v kreativno-terapevtskem timu Enote za psihoterapijo, Center za mentalno zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana.

 

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Izkustveni seminar obsega 40 pedagoških ur in bo izveden zadnji vikend marca in prvi vikend aprila 2014, v dvoranici Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana, po sledečem urniku:

petek, 28. marec,od 16.00 do 18.00
sobota, 29. marec, od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00
nedelja, 30. marec, od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00
petek, 4. april, od 16.00 do 18.00
sobota, 5. april, od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00
nedelja, 6. april, od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00


ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok za prijavo:  ponedeljek, 15. marec 2014
Prijave sprejemamo do zaključka prijavnega roka. Naknadna prijava oz. odjava ni mogoča: udeleženci, katerih prijave bodo ob zaključku prijavnega roka potrjene s strani organizatorja JSKD, so obvezani plačati kotizacijo tudi v primeru morebitne neudeležbe na seminarju, saj delo poteka v mali skupini, katere članom želimo zagotoviti kvalitetno izvedbo seminarja v polnem obsegu. Po potrditvi, da ste sprejeti na seminar vam organizator pošlje račun (položnico za plačilo kotizacije), ki ga je potrebno poravnati do 22. marca 2014.


CENA

Cena delavnice (z DDV) je 200,00 EUR 


 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si