SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2013/14

 

Naziv seminarja:

 

LUTKOVNA ŠOLA -
ANIMACIJA
: LUTKOVNA PREDSTAVA

     

Kraj izvedbe:

  Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana

Termin:

  23. februar – 13. april 2014 od 10. do 17. ure

Mentor:

  Brane Vižintin

Cena:

  220 EUR

Rok prijave:

  17. februar 2014

 

Lutkovna šola je namenjena vsem mentorjem, režiserjem in animatorjem otroških in odraslih lutkovnih skupin. Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne lutkovne tehnike, njihove zakonitosti, možnost uporabe ter načine animacije.

 

 

 

VSEBINA IN CILJI

Letošnja lutkovna šola se bo posvetila predvsem animaciji in gradnji lika. Udeleženci se bodo naučili izražati preko lutke, animirati lutke v različnih tehnikah in likovnosti, prenesti igralčevo vlogo, energijo in impulze v lutko, sposobnosti ustvarjalnega izražanja z lutko, razumeti dominantnost lutke v odrskem uprizarjanju ter razviti odnos igralca do lutke in obratno.
Udeleženci se bodo srečali z zakonitostmi animacije različnih lutkovnih tehnik: animacija delov telesa, predmetov, marionete, ročne lutke, javajke, mimične lutke, bunraku – namizno gledališče, soigra igralca in lutke. Spoznali bodo prednosti in omejitve pri vsaki izmed tehnik in pravilno oz. smiselno uporabo posamezne tehnike v lutkovni predstavi.
Glavni del delavnice bo posvečen obvladovanju lutkovnih tehnik, oživljanju predmetov ter razvijanju odnosa do likovno obdelanih predmetov ter sposobnosti ustvariti dramski lik z lutko.
V okviru šole si bomo ogledali tudi zaodrje Lutkovnega gledališča Ljubljana, njegove studije in delavnice, most za igranje marionet na dolgi navezavi, ipd.

O MENTORJU

 

 

 

 

 

 

 

 

Brane Vižintin je nedvomno eden najvidnejših slovenskih lutkarjev. V 90-ih letih je bil član in soustanovitelj štirih popolnoma različnih neinstitucionalnih poklicnih lutkovnih gledališč, ki so pustila velik pečat slovenskemu lutkarstvu, ter obenem tudi dvignila nivo ter zahtevnost lutkovnih predstav za odrasle, še posebej pa animacije (Freyer teater Edija Majarona, KONJ gledališče lutk Jana Zakonjška in Silvana Omerzuja , Gruppa Ultra kot prvo alternativno lutkovno gledališče in Zoom teater Jožeta Zajca s predstavami za najmlajše). V tem času je raziskoval tudi vlogo lutke v vzgojne in terapevtske namene. Od leta 1999 je redno zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer je  kot nosilec programa oblikoval preko 25 glavnih in brezštevilne stranske vloge. Kot svetovalec za animacijo ali kot igralec-animator sodeluje tudi v drugih gledališčih, filmu, lutkovnih, radijskih oddajah, sinhronizaciji risank, itd. Med leti 2005 in 2011 je predaval lutkovno animacijo na Umetniški univerzi v Osijeku, od leta 2011 pa je predavatelj na ljubljanski AGRFT.

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Lutkovna šola bo potekala osem zaporednih nedelje od 23. februarja do 13. aprila 2014, od 10. do 17. ure, v dvoranici Cepetka na Cankarjevi 5, Ljubljana. V kolikor bo želja, lahko šola v marcu in aprilu poteka tudi v sobotnih terminih, o čemer se bomo dogovorili po začetku šole.


ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave: ponedeljek, 17. februar 2014


Prijavnice sprejemamo do zaključka posameznega prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest. Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!

 


CENA

Cena delavnice (z DDV) je 220,00 EUR 


 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si