GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LUTKE 2014

RAZPIS
Srečanje lutkovnih skupin Slovenije 2014

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne predstave lutkovnih skupin in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast ljubiteljske lutkovne produkcije.

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ni omejena.

 

 • 2. Izbor bo temeljil na naslednjih kriterijih: celovitost in izvirnost predstave,

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

 • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

 • - angažiranost igralcev in mentorsko delo; v primeru otroških lutkovnih skupin se ocenjuje ustvarjalni delež in sodelovanje otrok pri sami gradnji predstave ter pri izdelavi lutk ter kvaliteta mentorskega dela z otroki.

 •  

 • 3. Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2013 ali 2014 in ni kandidirala za Srečanje lutkovnih skupin 2013 ali Festival Vizije 2013. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 • 4. Prijava predstave na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje lutkovnih skupin nična. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

II. Sistem izbora

 • 5. Vsaka skupina se najprej predstavi na Območnem srečanju lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije strokovni spremljevalec / selektor določi prejemnike srebrnih in zlatih plaket ter izbere predstave, ki se uvrstijo na zaključno – državno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Plakete bodo podeljene na zaključnem srečanju.

 • 6. Predstave mladinskih lutkovnih skupin selektor uvrsti na zaključni festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije (vsi pogoji objavljeni v razpisu za Festival Vizije 2014, objavljenem na www.jskd.si).

 • 7. Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 • Skupine bodo o datumih območnih srečanj lutkovnih skupin obveščene po prijavi.

 • 8. Skupine, izbrane na Festival Vizije, ki bo potekal od 16. do 18. maja 2014 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 21. aprila 2013. Skupine, izbrane na zaključno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije, ki bo 3. junija 2014 na Jesenicah, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. maja 2014.

 • 9. Program državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s strokovnimi spremljevalci /  selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

III. Prijava

 • Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD – www.jskd.si)

 •  najpozneje do 31. januarja 2014.

 •  

 • Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije 2013