GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2013

 

Festival Vizije 2013

Festival mladinskih skupin Slovenije - gledališče, lutke, glasba

Rok prijave: 15. 2. 2013

 

Razpis

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinskih skupin Slovenije. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave in mladinske rock skupine in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

 

 • 1. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 • 1.1. Gledališke skupine

 • 1.) Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, šole, kulturni zavodi, kulturna društva, neformalne skupine, oziroma vse predstave iz Slovenije in zamejstva, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • 2.) Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

 •   - inovativnost; ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v pristopu do gradnje predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave,
    - kvaliteta izvedbe; ocenjuje se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca osnovne ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,
    - ideja in sporočilo; ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, njena aktualnost in svežina.
 • 3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2012 ali 2013 in ni kandidirala za Festival Vizije 2012. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 •  

 • 4.) Zvrst ali tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela ali izraznost (»klasično« gledališče, fizično gledališče, glasbeno gledališče…).

 •  

 • 5.) Prijava gledališke predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 •  

 • 6.) Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja mladinskih gledaliških skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 19. aprila 2013 na regijskih srečanjih JSKD mladinskih gledaliških skupin.

 •  

 • 7.) Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

1.2. Lutkovne skupine

1.) Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

2.) Izbor predstav bo temeljil na naslednjih kriterijih:

  - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,
  - likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,
  - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,
  - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

 

3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2012 ali 2013 in ni kandidirala za Srečanje lutkovnih skupin 2012 ali Festival Vizije 2012. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 

4.) Prijava lutkovne predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 

5.) Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja lutkovnih skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 19. aprila 2013 na regijskih srečanjih lutkovnih skupin.

 

6.) Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

1.3. Recitatorske skupine - Žive besede

1.) V program zaključnega festivala Vizije 2013 bodo uvrščeni tudi najboljše predstave mladinskih recitatorskih skupin. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

2.) Izbor predstav bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo pesmi ter likovnimi rešitvami predstave,

 • - interpretacija poezije; ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije).

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave, izbora pesmi (tekstov) ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 • 3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2012 ali 2013 in ni kandidirala za Festival Žive besede 2012 ali Festival Vizije 2012. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 •  

 • 4.) Prijava predstave poezije na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 •  

 • 5.) Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja mladinskih gledaliških skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 19. aprila 2013 na regijskih srečanjih JSKD mladinskih gledaliških skupin.

 •  

 • 6.) Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

1.4. Rock skupine

1.) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse skupine, v katerih so vsi člani ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za inštrumentalno glasbo dejavnost centralne službe JSKD.

 

2.) Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 15 min. Ob tem je zaželeno, da je vsaj ena izmed skladb lastna in da je po možnosti peta v materinem jeziku.

 

3.) Skupine program pošljejo s prijavo tudi audio ali video posnetek najmanj ene skladbe s prijavljenega programa.

 

4.) Izbor skupin bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • - inovativnost; inovativnost in svežina v izvajanju in v pristopu

 • - kvaliteta izvedbe; kvaliteta izvedbe, živost ritma,

 • - ideja in sporočilo; jasnost ideje, sporočila tekstov, aktualnost in svežina.

 • 5.) Izbor skupin za zaključni festival Vizije, ki bo v Novi Gorici med 10. in 12. majem 2013, bo opravila komisija na podlagi poslušanja prispelih posnetkov.

 

 

2. Prijave in obveščanje

 • Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD – www.jskd.si) za prijavo gledaliških, lutkovnih ali recitacijskih predstav oz. na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana za rock vizije.

 • Prijave zbiramo do: 15. 2. 2013

 •  za RockVizije do 28. 2. 2013.

 •  

 • Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 •  

 • Skupine bodo o datumih območnih srečanj obveščene po prijavi. Skupine, izbrane na Regijska srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav oz. skupin posamezne regije.

 •  

 • Skupine, izbrane na zaključni – državni Festival, ki bo potekal od 10. do 12. maja 2013 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2013.

 •  

 • Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorji in komisijo. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

 


3. Nagrade in priznanja

 • Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin na zaključnem festivalu lahko podeli
  nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

 

gledališke skupine:

 • vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti

 • vizionar za najbolj inovativen pristop v gledališki predstavi

 • do dva vizionarja kot posebno priznanje žirije

 

lutkovne skupine

 • vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti

 • vizionar za najbolj inovativen pristop v lutkovni predstavi

 • vizionar kot posebno priznanje žirije

rock skupine

 • rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino

 • rock vizionar za najbolj inovativen pristop

 • do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije

recitatorske skupine

 • vizionar za najboljši recitatorski nastop

 • vizionar kot posebno priznanje žirije

 •  

 • Skupini – dobitnici vizionarjev za najboljšo gledališko in lutkovno predstavo v celoti prejmeta tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (julij 2013) ali v Izoli (avgust 2013). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani  www.jskd.si.

 •  

 • Skupina dobitnica vizionarja za najboljšo predstavo v celoti ima pravico do neposredne udeležbe v spremljevalni program 52. Linhartovega srečanju – Festivala gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo med 26. in 28. septembrom 2013 v Postojni.

 •  

 • Skupini dobitnici rock vizionarja za najboljšo mladinsko rock skupino bo JSKD v sodelovanju z Visoko šolo za umetnost Univerze na Primorskem omogočil snemanje videospota.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

 

 

Daniel Leskovic

strokovni sodelavec za inštrumentalno glasbo
Tel: 01/ 2410 532
Faks: 01/ 2410 536
E-pošta: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA GLEDALIŠKE SKUPINE
Rok prijave: 15. 2. 2013 (na OI sklada)

 

PRIJAVNICA LUTKOVNE SKUPINE

Rok prijave: 15. 2. 2013 (na OI sklada)

 

PRIJAVNICA ROCK SKUPINE

Rok prijave: 28. 2. 2013 (na centralo sklada)

 

------

Festival Vizije 2012