GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2015

O festivalu

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE 2015 - gledališče, lutke, glasba

 

  • Srečanje mladinskih gledaliških skupin Slovenije predstavlja pregled gledališkega, lutkovnega, literarnega in glasbenega ustvarjanja mladinske populacije. Nanj se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske mladinske gledališke, lutkovne in rock skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. Strokovna žirija festivala na koncu festivala nagradi najboljše predstave, koncerte in posamezne ustvarjalce. Prejemnik vizionarja za najboljšo predstavo dobi pravico za udeležbo na Linhartovem srečanju – srečanju odraslih gledaliških skupin, najboljši rock skupini pa omogočimo snemanje glasbenega videospota.


  • Poleg predstav in koncertov bomo za udeležence pripravili delavnice ter uprizoritve gostujočih mladinskih skupin.


  • Z željo, da bi festival razširili na vso mladinsko populacijo, ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjajo, smo že v letu 2011 v sklopu vizij organizirali Rock Vizije – izbor za najboljšo mladinsko rock skupino, v letu 2012 pa dodali še mladinske lutkovne skupine in mladinske recitatorske skupine. Želja je, da Festival Vizije preraste iz gledališkega festivala v festival mladinske ustvarjalnosti, zato mu bomo v prihodnje dodajali tudi ostala področja mladinske ustvarjalnosti (film, likovna dejavnost …).


  • Namen srečanja ni le izbor najboljše predstave ali rock skupine. Strokovni spremljevalci oz. selektorji   podajo oceno dela skupine ter predloge, kako izboljšati način njenega delovanja. Tako lahko skupina neposredno dvigne kvaliteto svojega delovanja. Na tovrstnih srečanjih skupine dobijo vpogled v delo drugih mladinskih skupin – gledaliških, lutkovnih, recitatorskih, glasbenih – in hkrati navežejo stike za nadaljnje medsebojno sodelovanje.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

 

 

Daniel Leskovic

strokovni sodelavec za inštrumentalno glasbo
Tel: 01/ 2410 532
Faks: 01/ 2410 536
E-pošta: daniel.leskovic@jskd.si