GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2015

 

Razpis

VIZIJE - festival mladinskih
skupin Slovenije 2015

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

RAZPIS GLEDALIŠČE (gledališke skupine)

RAZPIS LUTKE (lutkovne predstave)

RAZPIS LITERATURA (recitatorske skupine - Žive besede)

RAZPIS GLASBA (rockovske skupine)

RAZPIS LIKOVNA DEJAVNOST (fotografski natečaj)

II. Prijave in obveščanje

RAZPIS GLEDALIŠČE (gledališke skupine)

RAZPIS LUTKE (lutkovne predstave)

RAZPIS LITERATURA (recitatorske skupine - Žive besede)

RAZPIS GLASBA (rockovske skupine)

RAZPIS LIKOVNA DEJAVNOST (fotografski natečaj)


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinskih skupin Slovenije. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

 •  

 • I. Pogoji za sodelovanje
  pri izboru in sistem izbora

 • a) Gledališke skupine

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, šole, kulturni zavodi, kulturna društva, neformalne skupine, oziroma vse predstave iz Slovenije in zamejstva, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 • 2. Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

 • - inovativnost; ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v pristopu do gradnje predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave,

 • - kvaliteta izvedbe; ocenjuje se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca osnovne ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

 • - ideja in sporočilo; ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, njena aktualnost in svežina.

 •  

 • 3. Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2014 ali 2015 in ni kandidirala za Festival Vizije 2014. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 • 4. Zvrst ali tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela ali izraznost (»klasično« gledališče, fizično gledališče, glasbeno gledališče…).

 • 5. Prijava gledališke predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 •  

 • 6. Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja mladinskih gledaliških skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 17. aprila 2015 na regijskih srečanjih JSKD mladinskih gledaliških skupin.

 • 7. Individualni ogledi predstav so mogoči le v izjemnih okoliščinah po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 • b) Lutkovne predstave

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • 2. Izbor predstav bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

 • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

 • 3. Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2014 ali 2015 in ni kandidirala za Srečanje lutkovnih skupin 2014 ali Festival Vizije 2014. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 •  

 • 4. Prijava lutkovne predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 •  

 • 5. Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja lutkovnih skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 17. aprila 2015 na regijskih srečanjih lutkovnih skupin.

 •  

 • 6. Individualni ogledi predstav so mogoči le v izjemnih okoliščinah po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • c) Recitatorske skupine – Žive besede

 • 1. V program zaključnega festivala Vizije 2015 bodo uvrščeni tudi najboljše predstave mladinskih recitatorskih skupin. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 • 2. Izbor predstav bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo pesmi ter likovnimi rešitvami predstave,

 • - interpretacija poezije; ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije).

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave, izbora pesmi (tekstov) ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 •  

 • 3. Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2014 ali 2015 in ni kandidirala za Festival Vizije 2014. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 •  

 • 4. Prijava predstave poezije na Festival Vizije – Festival mladinskih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 •  

 • 5. Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja mladinskih gledaliških skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 17. aprila 2015 na regijskih srečanjih JSKD mladinskih gledaliških skupin.

 •  

 • 6. Individualni ogledi predstav so mogoči le v izjemnih okoliščinah po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • d) Rock skupine

 •  

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse skupine, v katerih so vsi člani ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za instrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

 •  

 • 2. Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 15 min. Ob tem je zaželeno, da je vsaj ena izmed skladb lastna in da je po možnosti peta v maternem jeziku.

 •  

 • 3. Strokovna komisija bo po poslušanju poslanih posnetkov izbrala skupine, ki bodo nastopile na petih regijskih srečanjih v organizaciji JSKD. Najbolje ocenjene skupine regijskih bodo neposredno uvrščene na zaključni festival Rock Vizije 2015, ki bo potekal v okviru festivala Vizije med 15. in 17. majem 2015 v Novi Gorici. Organizator lahko na zaključni festival uvrsti še do 3 dodatne skupine, ki so se udeležile regijskih srečanj. Izjemoma se selekcija za zaključni festival opravi tudi lahko na podlagi poslušanja prispelih posnetkov.

 •  

 • 4. Izbor skupin bo temeljil na naslednjih kriterijih:

  • - inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu

  • - kvaliteta izvedbe; izvedba, živost ritma, sodelovanje z publiko,

  • - ideja in sporočilo; jasnost, sporočila tekstov, aktualnost in svežina.

 •  

 • 5. Regijska srečanja mladinskih rock skupin:

  • Ljubljana, 22. maj 2014

  • Koper, 23. maj 2014

  • Laško, 21. junij 2014

  • Kočevje, 12. september 2014

  • Ptuj, 18. april 2015

 •  

 •  

 • e) Fotografski natečaj

 •  

 • 1. Na natečaj se lahko prijavijo vsi mladi ustvarjalci iz Slovenije in zamejstva, ki v letu 2015 še ne bodo dosegli starosti 27 let (letnik 1988 in mlajši). Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovno svetovalko za likovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • 2. Natečaj je namenjen ljubiteljskim ustvarjalcem.

 • Tema fotografskega natečaja je »Vizija drevesa«. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Fotografije lahko pošljete po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu. Nosilcev ne vračamo.

 • 3. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • - inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij - fotozgodbi.

 • - kvaliteta izvedbe;

 •  

 • 4. Na zaključni Festival Vizije, ki bo med 15. in 17. majem 2015 v Novi Gorici, bo selektor izbral 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na razstavi Vizija drevesa.

 •  

 • 5. Vsi udeleženci bodo hkrati v času trajanja festivala ustvarjali na likovni delavnici pod vodstvom Dušana Fišerja Belo drevo/Vizija materije drevesa.

 

Program delavnice:
Raziskovanje drevesa kot forme, substance v kontekstu časa in prostora v katerem živimo. Drevo kot biotop in kot kulturno zgodovinski simbol življenja nosi ciklični značaj razvoja. Z poglabljanjem v življenje dreves odkrivamo sebe in občutke povezane z naravo. Drevo je preteklost, sedanjost in prihodnost.


Delavnica bo temeljila na  eksperimentiranju z različnimi načini prevajanja vidnega v nove likovne vsebine, ki drevesu kot materiji dajejo različne pomene in kontekste.

 

 

II. Prijave in
obveščanje

 

PRIJAVE GLEDALIŠKIH, LUTKOKVNIH ALI RECITATORSKIH SKUPIN

 • 1. Natančno izpolnjeno prijavnico za prijavo gledaliških, lutkovnih ali recitacijskih predstav pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD – www.jskd.si),

 • najpozneje do 31. januarja 2015.

 •  

 • Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 

PRIJAVE ZA ROCK VIZIJE

Prijavo za Rock Vizije pošljite na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije«, najpozneje do 31. januarja 2015.

Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.
Izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti:

 • zgoščenko, ključek (ali poslati datoteko na daniel.leskovic@jskd.si)

 • z vsaj enim novejšim študijskim posnetkom,

 • kratkim opisom skupine,

 • fotografijo skupine.

 

 

PRIJAVE ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Prijavo za fotografski natečaj skupaj s fotografijami v zahtevani obliki pošljite na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Foto Vizije«, najpozneje do 20. marca 2015. Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 • Skupine bodo o datumih območnih srečanj obveščene po prijavi. Skupine, izbrane na regijska srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav oz. skupin posamezne regije.

 • Skupine, izbrane na zaključni – državni Festival, ki bo potekal od 15. do 17. maja 2015 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 24. aprila 2015.

 • Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorji in žirijo. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

 


III. Nagrade in priznanja

 

 • Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin na zaključnem festivalu lahko podeli nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

gledališke skupine:

 • - vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti

 • - vizionar za najbolj inovativen pristop v gledališki predstavi

 • - do dva vizionarja kot posebno priznanje žirije

lutkovne skupine

 • - vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti

 • - vizionar za najbolj inovativen pristop v lutkovni predstavi

 • - vizionar kot posebno priznanje žirije

rock skupine

 • - rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino

 • - rock vizionar za najbolj inovativen pristop

 • - do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije

recitatorske skupine

 • - vizionar za najboljši recitatorski nastop

 • - vizionar kot posebno priznanje žirije

 •  

 • Skupini – dobitnici vizionarjev za najboljšo gledališko in lutkovno predstavo v celoti prejmeta tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (julij 2015) ali v Izoli (avgust 2015). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani  www.jskd.si.

 • Skupina dobitnica vizionarja za najboljšo predstavo v celoti ima pravico do neposredne udeležbe v spremljevalni program 54. Linhartovega srečanju – Festivala gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo med 24. in 26. septembrom 2015 v Postojni.

 • Skupini dobitnici rock vizionarja za najboljšo mladinsko rock skupino bo JSKD v sodelovanju z Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici omogočil snemanje videospota.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

Andreja KOBLAR PERKO

Samostojna strokovna svetovalka
za likovno dejavnost

tel: 01 2410 515

Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: andreja.koblar@jskd.si

     
 

 

 

 

 

 

Daniel Leskovic

strokovni sodelavec za inštrumentalno glasbo
Tel: 01/ 2410 532
Faks: 01/ 2410 536
E-pošta: daniel.leskovic@jskd.si