GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2020

NOVA GORICA, 13. - 15. NOVEMBER 2020

 

Razpis gledališke predstave


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

Festival je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

Gledališki del Festivala Vizije je organiziran na treh ravneh:

- območni festivali Vizije,

- državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov). Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let.

2. Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela ali izraznost (»klasično« gledališče, fizično gledališče, glasbeno gledališče…).

3. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2019 ali 2020 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2019, Festivalu Vizije 2019, Srečanju otroških gledaliških skupin 2019 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2019. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

4. Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah svojega območja. V primeru, da ni organiziranega območnega festivala, selektor prijavljene predstave ogleda na individualnih ogledih. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

6. Organizatorji območnih in državnega festivala so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

7. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

    - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

    - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

    - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

    - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

    - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

8. Datume območnih ifestivalov prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na območju katere skupina deluje. Individualne oglede na območni ravni (v kolikor ni organiziranega območnega festivala) skupina dogovori in uskladi z območno izpostavo JSKD, na območju katere skupina deluje. Individualni ogledi na območni ravni morajo biti opravljeni najkasneje do roka, ki ga določi organizator državnega srečanja.

9. Skupine, izbrane na državni festival Vizije,ki bo potekal od 13. do 15. novembra 2020 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 30. oktobra 2020.

10. Program državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih in državnih Vizijah  (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

11. Organizatorji območnih in državnega festivala sestavijo optimalen program festivalov, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Nagrade

12. Strokovna žirija Festivala Vizije lahko na državnih Vizijah gledališkim predstavam podeli nagrade - vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah: vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti, vizionar za najbolj inovativen pristop v gledališki predstavi in do dva vizionarja kot posebno priznanje žirije.

13. Skupina – dobitnica vizionarja za najboljšo gledališko predstavo v celoti prejme tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (julij 2021) ali v Izoli (avgust 2021). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani www.jskd.si.

14. Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključni prireditvi festivala.

III. Prijava

15. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

16. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

17. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

7. septembra 2020.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

DODATNE INFORMACIJE

Jan Pirnat

Jan PIRNAT

producent za gledališko dejavnost

 

T: (01) 2410 528
E: jan.pirnat@jskd.si

 

 

 

 

 

e-prijava