GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2021

Koper, 16. - 21. avgust 2021

RAZPIS

Gledališke in lutkovne predstave

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem ter filmskem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

Festival je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo gledališke in lutkovne skupine vseh oblik in zvrsti.

Gledališki in lutkovni del Festivala Vizije 2021 sta organizirana na dveh ravneh:

a)območna raven festivala Vizije (preko ogleda videoposnetkov predstav)

b) državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture (v času Poletnih gledaliških delavnic v Kopru, Izola je spet v Kopru, 16. do 21. avgust 2021).

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.) Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let.

2) Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela ali izraznost (»klasično« gledališče, lutke, fizično gledališče, glasbeno gledališče, plesna predstava…).

3) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letih 2019, 2020 ali 2021 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2019, Festivalu Vizije 2019, Srečanju otroških gledaliških skupin 2019 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2019. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

4) Prijava predstave na Festival Vizije 2021 se ker gre za netekmovalno izvedba festivala ne izključuje s prijavo iste predstave na Vizije 2022. Prijava na tekmovalno izvedbo Festivala Vizije se izključuje s prijavo na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

5) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah. Zaradi veljavnih ukrepov za zamejitev širjenja Covid-19, bo območna raven potekala preko ogleda posnetkov. Vse predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture. V konkurenci za izbor so tudi predstave, ki si jih je državna selektorica ogledala v letu 2020 (v primeru, da se skupina ponovno prijavi in pošlje posnetek predstave).

6) Organizatorji državnega festivala so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave, ki bo potekala na odprtem odru. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

7) Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

    - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

    - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

    - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

    - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

    - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

8) Sodelovanje na območni ravni festivala Vizije (ogled video posnetka) je pogojeno s pravočasno prijavo in oddajo posnetka. Rok za prijavo in oddajo videoposnetka je 30. junij 2021.

9) Skupine, izbrane na državni Festival Vizije, ki bo potekal med 16. do 21. avgustom 2021 v okviru Mednarodnih poletnih gledaliških in filmskih delavnic v Kopru, bodo o izboru obveščene najkasneje do ponedeljka 12. julija 2021.

10) Program državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na državnih Vizijah (v kolikor jo je predlagal selektor).

11) Organizatorji državnega festivala sestavijo optimalen program festivala, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Nagrade

12) Predstave, izbrane za sodelovanje na državnem festivalu Vizije, prejmejo vsaka do 5 brezplačnih udeležb na Mednarodnih poletnih gledaliških in filmskih delavnicah v Kopru 2021 (vključeni so stroški kotizacije, bivanja in prehrane).

13) Na festivalu ne bo strokovne žirije Festivala Vizije in Vizionarji za leto 2021 ne bodo podeljeni.

III. Prijava

14) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

15) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti organizatorju.

16) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do30. junija 2021

17) Videoposnetek je potrebno oddati do 30. junija 2021

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

 

DODATNE INFORMACIJE

Jan Pirnat
Jan PIRNAT

producent za gledališko dejavnost

 

T: (01) 2410 528
E: jan.pirnat@jskd.si

 

 

 

 

 

 

e-prijava