SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2014/15

 

Naziv seminarja:

 

UMETNOST IN ZGODBA- filmska, literarna in likovna dejavnost

     

Kraj izvedbe:

  Cankarjeva 5, dvorana Cepetka, Ljubljana

Termin:

  Ljubljana,12. in 13. december 2014

Mentor:

  Tone Rački, Ana Lasić

Cena:

  40,00 EUR (z DDV)

Rok prijave:

  petek, 24. oktober 2014

 

 

 

 

Eden izmed ciljev NIP UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza. Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili tri samostojna izobraževanja, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nova uporabna znanja na področju umetnosti, seminarji pa vsebujejo tudi primere dobre prakse – ogled predstave, filma.

Izobraževanje je namenjeno učiteljem predmeta Umetnost v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju.

VSEBINA IN CILJI

Temeljni element umetnosti je zgodba. To je očitno pri literarni, dramski in filmski umetnosti, a tudi večina likovnih del prikazuje zgodbe. Likovna dela sicer zaobjamemo z enim pogledom, zato večinoma podajajo že znane zgodbe, ki jih ni treba pripovedovati, saj zadostuje, da jih predstavijo z značilnim prizorom. Sama zgodba pa ni bistvo umetniškega dela, zato poznamo tudi taka, ki zgodbe nimajo.
Vloga zgodbe je v tem, da nas prestavi v določene življenjske situacije in nas motivira za potovanje po imaginarnih svetovih umetniškega dela. Dogajanje, ki je lahko povsem vsakdanje, dobi v zgodbi poseben pomen, saj je vpeto v posebno zgradbo zgodbe, ki se razlikuje od toka dogodkov v vsakdanjem življenju. Dramaturška zgradba zgodbe doseže, da je dogajanje posredovano na umetniški način. Pripravi nas, da dogajanje tudi doživimo in ne samo razumemo. Notranji zgradbi likovnega dela, ki poskrbi, da je njegova vsebina posredovana na umetniški način, pa pravimo kompozicija. Tako dramaturška zgradba kot kompozicija učinkujeta tudi, če njunih zakonitosti ne poznamo, saj sta zasnovani na principih človekove psihodinamike in percepcije.
Udeleženci si bodo ogledali tudi film kot primer dobre prakse.

 

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Rački, akademski slikar, diplomiral na ALU v Ljubljani leta 1973. Študiral je tudi na Pedagoški akademiji pri prof. Zoranu Didku, kjer se je začel zanimati za metode umetnostne vzgoje, kar je opredelilo njegovo nadaljnje delo. Ukvarjal se je s pedagoškim delom na področju vizualnih medijev: filma, videa, animiranega filma, stripa in likovne umetnosti, predvsem je razvijal metode mentorskega dela pri filmski ustvarjalnosti otrok in mladine. V osemdesetih letih se je začel intenzivno ukvarjati s poučevanjem risanja, slikanja in kompozicije na tečajih Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Zanimajo ga predvsem metode podajanja likovnih veščin. Razvija in uvaja sisteme praktičnih vaj za osvajanje znanj na posameznih likovnih področjih. Izsledke svojega pedagoškega dela objavlja v številnih člankih in samostojnih publikacijah. Pri JSKD so izšle naslednje knjige: Veščina likovne kompozicije, Veščina risanja 1- predmeti in prostor, Veščina risanja 2-človeška figura, Veščina risanja 3- majhne skrivnosti velikih mojstrov.

 

 

 

Ana Lasić je scenaristka in dramatičarka. Diplomirala je iz dramaturgije leta 1999 na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, kjer je delala kot dramaturginja in filmska kritičarka. Leta 2000 se je preselila v Ljubljano, kjer deluje kot scenaristka in avtorica dramskih besedil. Njen prvi igrani film »Ruševine« (z Janezom Burgerjem) je prejel nagrado za najboljši slovenski film na Festivalu slovenskega filma leta 2004 ter številne druge ugledne nagrade na mednarodnih festivalih. Napisala je scenarij za TV film Angela Vode, premierno predvajan na RTV Slovenija. Sodeluje z vrsto slovenskih režiserjev pri pisanju scenarijev in TV serij. Predava scenaristiko na podiplomskih študijih AGRFT in JSKD

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Seminar bo potekal 12.12 od 15.30 do19.30 in 13.12 od 9.00 do 18.30  v dvorani Cepetka, na Cankarjevi 5 v Ljubljani.


ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave je petek, 24. oktober 2014.


CENA

Cena posameznega seminarja je 40,00 EUR (z DDV).
Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Peter Milovanovič Jarh

strokovni svetovalec za filmsko dejavnost
Tel.: (01) 2410 521 ali (01) 24 10 523
e-pošta: peter.jarh@jskd.si

     
 

 

Andreja Koblar Perko

strokovni svetovalec za likovno dejavnost
T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: andreja.koblar@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si