LITERATURA / IZOBRAŽEVANJA

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

   

 

 

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja 2021

Proces pisanja tekstov

Ljubljana, Cepetka, Cankarjeva 5 ali splet, 30./31. 1. 2021 in 13./14. 2. 2021

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

več >>

   

 

 

POTOPISNA LITERATURA

Delavnice kreativnega pisanja JSKD 2020-21

Ljubljana, deset četrtkov na 14 dni, začetek 19. 11. 2020

Namen kreativne delavnice je vzpostaviti distanciran pogled do potopisnega žanra. Pri tem bomo iskali presežno v tekstih, pa tudi njihovo družbeno aktualnost in torej intelektualno zanimivost in privlačnost.

več >>

   

 

 

ŽE OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

   

 

 

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja 2020

Proces pisanja tekstov

splet, 21./22. 11. 2020 in 5./6. 12. 2020

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

več >>

   

 

POGLOBLJENA DELAVNICA PISANJA 2020

IZOSTROVANJE BESEDIL

Ljubljana, 3.-4. 10. 2020 in 17.-18. 10. 2020

Osrednji del delavnice je namenjen pisateljski blokadi na dveh ravneh – znotraj procesa pisanja in v besedilu. Ukvarjali se boste z zastojem v tekstu in ozaveščanjem notranjega kritika v povezavi z odkrivanjem potreb teksta in avtorja.

več >>

   

 

ŽE OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 

V SEZONI 2019/20

 

   

22. PREVAJALSKE DELAVNICE LEPOSLOVJA  JSKD 2020:
VALOVI

Piran, 1.-4. oktober 2020

Prevajalnica JSKD je namenjena mladim prevajalcem, dijakom 4. letnikov, študentom tujih jezikov in drugim, ki jih zanima literarno prevajanje. Pogoj za udeležbo je dobro poznavanje tujega in slovenskega jezika.

več >>

   

Literarna šola JSKD 2020
MED PLATNICAMI, izzivi (samo)založništva

Idrija, 27.-29. avgust 2020

S štirimi različnimi mentorji oz. avtorji priznanih in nagrajevanih knjig, z uspešnimi uredniki, z ilustratorko in oblikovalko ter drugimi sooblikovalci slovenskega založništva bomo spoznavali različne pristope k izdajanju knjig.

več >>

   

 

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja 2020

Proces pisanja tekstov

Ljubljana, 11./12. 1. 2020 in 18./19. 1. 2020

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

več >>

   

AVTOBIOGRAFSKO PRIPOVEDOVANJE:
Se spomniš svojega prvega spomina?

Delavnice kreativnega pisanja 2019
Ljubljana, začetek 5. 12. 2019

Koncept delavnic temelji na dveh principih: analitičnem pristopu k literaturi in prepoznavanju lastnega avtentičnega glasu. V okviru delavnic se bo osredotočalo na klasična avtobiografska dela, kot na pesniške zbirke, ter na žanr avtobiografskega eseja.

več >>

   

 

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

8. in 9. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 30. oktober 2019

2. ODER JE VAŠ– gledališka in folklorna dejavnost

15. in 16. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

3. OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost

22. in 23. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

 

več >>

   

rok prijave: 28. 11. 2019

AVTOBIOGRAFSKO PRIPOVEDOVANJE:
Se spomniš svojega prvega spomina?

Delavnice kreativnega pisanja 2019
Ljubljana, začetek 5. 12. 2019

Koncept delavnic temelji na dveh principih: analitičnem pristopu k literaturi in prepoznavanju lastnega avtentičnega glasu. V okviru delavnic se bo osredotočalo na klasična avtobiografska dela, kot na pesniške zbirke, ter na žanr avtobiografskega eseja.

več >>

   

 

ŽE OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 

V SEZONI 2018/19

 

   

NADALJEVALNA IZKUSTVENA DELAVNICA PISANJA 2019
Med fikcijo in spominom

Ljubljana, dva vikenda, sobota in nedelja, 19.-20. 10. 2019 in 9.-10. 11. 2019

Delavnica je namenjena osebam, ki so se v preteklosti že udeležile katere od delavnic Alje Adam in Maje Vidmar.

več >>

   

21. PREVAJALSKE DELAVNICE LEPOSLOVJA  JSKD 2019:
GIBANJE

Koper, 26.-29. september 2019

Prevajalnica JSKD je namenjena mladim prevajalcem, dijakom 4. letnikov, študentom tujih jezikov in drugim, ki jih zanima literarno prevajanje. Pogoj za udeležbo je dobro poznavanje tujega in slovenskega jezika.

več >>

   

 

 

 

DRAMA ZA KRKO, izzivi dramskih besedil
- LITERARNA ŠOLA JSKD 2019

Novo mesto, 29. – 31. avgust 2019

S slovenskimi dramatiki ter priznanimi mentorji za dramsko pisanje ter dramsko teorijo bomo v sodelovanju z novomeško izpostavo izvedli vikend šolo pisanja dramskih besedil. Od prvih idej, dialoga, preko dramske zgradbe, karakterjev in zapletov do prvih poskusov dramskih prizorov.

Udeleževali se bomo večernih dogodkov v okviru festivala Novo mesto short.

več >>

   

 

Izostrovanje besedil
Poglobljena delavnica pisanja

Ljubjana, 11.-26. maj 2019

Delo poteka v dveh intenzivnih vikendih, v soboto in nedeljo –  40 šolskih ur.  

Skupinska dinamika kot podpora in izziv pri vajah kreativnega pisanja in za izkustveno delo.

več >>

   

 

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja 2019

Proces pisanja tekstov – osnovni
(različne zvrsti)

Ljubljana, 2.-24. marec 2019

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

V tokratni delavnici bomo usmerili pozornost k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja in zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

več >>

   

 

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja 2019

Proces pisanja tekstov – osnovni
(različne zvrsti)

Ljubljana, 2.-17. februar 2019

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

V tokratni delavnici bomo usmerili pozornost k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja in zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

več >>

   

 

 

DELAVNICA AVTENTIČNEGA PISANJA 2018

Proces umetniškega ustvarjanja in izkustveno delo z blokado

Ljubljana, 27./28. oktober 2018 in 10./11. november 2018

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje. Predvsem pa kako prebujene vsebine ubesediti in uporabiti kot snov v literarnem delu – s poudarkom na inovativno prilagojenih vajah kreativnega pisanja.

več >>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

   

 

 

DELAVNICA AVTENTIČNEGA PISANJA 2018

Proces umetniškega ustvarjanja in izkustveno delo z blokado

Ljubljana, 27./28. oktober 2018 in 10./11. november 2018

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje. Predvsem pa kako prebujene vsebine ubesediti in uporabiti kot snov v literarnem delu – s poudarkom na inovativno prilagojenih vajah kreativnega pisanja.

več >>

   
   

 

ŽE OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 

V SEZONI 2017/18

 

   

prijave do: 18. 6. 2018, oz. do zapolnitve mest

 

ODPRTA MEJA,
delavnica kreativnega pisanja kratkih zgodb

Literarna šola JSKD 2018

Dragatuš, 29. junij – 1. julij 2018

Literarna šola 2018 je namenjena odraslim udeležencem (od 18. leta naprej), ki jih zanima literarno ustvarjanje in bi ga radi še poglobili:  pesnikom in pisateljem, pedagogom, mentorjem, literarnim ustvarjalcem, učiteljem, vzgojiteljem, profesorjem, vodjem literarnih skupin, pravljičarjem, knjižničarjem  ….

 

več >>

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

19. in 20. januar 2018, Ljubljana

rok prijave: 15. januar 2018

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

2. in 3. februar 2018, Ljubljana

rok prijave: 24. januar 2018

PLESNO MUZICIRANJE – glasbena in plesna dejavnost (12 ur)

24. marec 2018, Ljubljana

rok prijave: 14. marec 2018

BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

13. in 14. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 4. april 2018

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

20. in 21. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 11. april 2018

 

več >>

 

   

 

 

GLEDATI LITERATURO
(Literatura in film)

Delavnice kreativnega pisanja 2018

Ljubljana, 7. marec – 16. maj 2018

Gre za že utečeno, vendar zdaj razširjeno delavnico kreativnega pisanja, ki v ospredje postavlja razumevanje literarnih besedil in osnove filmske pripovedi. Vsi izdelki se pišejo doma, na delavnici se prezentira le končne izdelke, ki jih v skupnem dialogu skušamo komentirati, izboljšati, prevprašati, itd ...

Mentorici: mag. Gabriela Babnik, mag. Slađana Vide

 

več >>

 

   

 

 

IZKUSTVENE DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA 2018

Zavedanje kreativnega procesa, avtentičnost besedil iz različnih zvrsti

Ljubljana, 17. marec – 8. april 2018

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.

Mentorici: dr. Alja Adam in Maja Vidmar

 

več >>

 

 

 

 

DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA
na 48. TEDNU SLOVENSKE DRAME

od 23. 3. do 27. 3. 2018

 

Delavnica dramskega pisanja bo potekala pod vodstvom najpomembnejšega sodobnega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianka med 23. in 27. marcem 2018 v okviru 48. Tedna slovenske drame.

Delavnica je namenjena dramatikom, študentom dramaturgije, režije, igre in književnosti, poklicnim ustvarjalcem na začetku gledališke poti in tudi začetnikom, ki bi radi pridobili osnovno znanje o pisanju dramatike.

 

več>>

   

 

 

IZKUSTVENE DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA 2017

Zavedanje kreativnega procesa, avtentičnost besedil iz različnih zvrsti

Ljubljana, 27. september – 6. december 2017

Trimesečni kontinuirani ustvarjalni proces pisanja z dinamičnimi kreativnimi igrami in iskanjem formalnih značilnosti besedila ter določanjem njegove avtentičnosti.

Mentorici: dr. Alja Adam in Maja Vidmar

 

več >>

 

   
   

 

ŽE OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 

V SEZONI 2016/17

 

   

 

 

 

PREVAJALNICA 2017:
Na drugi strani

Prevajalske delavnice leposlovja  JSKD 2017

Koper, 28. 9. – 1. 10. 2017

Prevajalnica JSKD je namenjena mladim prevajalcem, dijakom 4. letnikov, študentom tujih jezikov in drugim, ki jih zanima literarno prevajanje. Pogoj za udeležbo je dobro poznavanje tujega in slovenskega jezika. V delavnicah udeleženci ob pomoči uveljavljenih prevajalcev individualno in skupinsko prevajajo besedila iz sodobnih tujih literatur. Letos lahko izbirajo med šestimi jeziki: francoščino, španščino, slovaščino, nemščino, angleščino in poljščino.

 

več >>

   

 

 

 

Literarna šola 2017
POEZIJA V GIBANJU

Sežana, 30. 6. – 2. 7. 2017

Predavanja ter delavnice kreativnega pisanja poezije z mentorji in pesniki, zgodovina in teorija poezije, kako se poezija prelije v gib, kakšen je njen ritem, povezava z glasbo in plesom, pogovori z literarnimi in drugimi gosti, pesniški in plesni večeri.

 

več >>

   

 

 

LITERARNE DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA

Ljubljana, marec – maj 2017

Štirimesečno kontinuirano ustvarjalno delo na področju poezije in literarne kritike.

Mentorica: Barbara Korun

 

več >>

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠgledališka in folklorna dejavnost
17. in 18. marec 2017, Ljubljana;

2. MASKA V GIBU– plesna in likovna dejavnost
24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

3. USTVARI PRVI FILM– filmska in glasbena dejavnost
31. marec in 1. april 2017, Ljubljana;

4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU– plesna in glasbena dejavnost
8. april 2017, Ptuj;

5. SLIŠIM BESEDE – literarna in inštrumentalna dejavnost
21. in 22. april 2017, Ljubljana;

 

več >>

 

   
   

NIP umetnost

 

NIP UMETNOST - MARIBOR

Letošnjo jesen bomo nadaljevali z izjemno uspešnimi izobraževanji za mentorje kulturnih skupin in učitelje neobveznega izbirnega predmeta (NIP) UMETNOST - tokrat v Mariboru. Pripravili smo 4 interdisciplinarna izobraževanja:

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost
21. in 22. oktober 2016

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost
11. in 12. november 2016

RITEM POEZIJE – literarna in inštrumentalna dejavnost
2. in 3. december 2016

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost
16. in 17. december 2016

več >>

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevajalnica JSKD 2016:

Mladi avtorji in avtorice

Prevajalske delavnice leposlovja JSKD 2016

Izola, 29. 9. – 2. 10. 2016


Prevajalnica JSKD je namenjena mladim prevajalcem, dijakom, študentom tujih jezikov in drugim, ki jih zanima literarno prevajanje leposlovja. Pogoj za udeležbo je dobro poznavanje tujega in slovenskega jezika. V delavnicah udeleženci ob pomoči uveljavljenih prevajalcev individualno in skupinsko prevajajo besedila iz sodobnih tujih literatur. Letos lahko izbirajo med šestimi jeziki: francoščino, španščino, slovaščino, nemščino, angleščino in poljščino … Prevajalske delavnice 2016 so posvečene mladim avtorjem in avtoricam, njihovim prvencem in nagrajenim literarnim delom.  

več >>

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Študijski center

 

Online delavnica Od knjige do vizualne podobe

splet, 21. 11. - 12. 12.2020