IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


 1. 2. MASKA V GIBU – plesna in likovna dejavnost

24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

prestavljeno na 7., 8. in 9. april 2017, Ljubljana

ROK PRIJAVE: 17. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

prijave podaljšane do 31. marca 2017

CENA: 80 EUR

 

Človek in žival sta od nekdaj prepletena in se oplajata. Prvi likovni viri prikazujejo podobe iz jamskih pečin, podobe človeka, plesalca z živalsko masko. Človek žival občuduje, jo opazuje, posnema, se je boji.

Delavnica PLEŠEM MASKO je logično nadaljevanje uspešnega sodelovanja Eke Vogelnik in Petre Pikalo z delavnico Rišemo gib. V tokratni delavnici je glavna tema raziskovanje živalskega sveta. Spoznali bomo tehnologijo izdelave mask iz papirmašeja v povezavi z gibom. Z gibalnimi vajami, vizualizacijo in meditacijo bomo srečali svojo žival in jo razvili gibalno in likovno. Živali si predhodno ni potrebno izbrati, izbrala si vas bo sama. Pustite se presenetiti. Spoznavanje in razvijanje živalskega giba bogati naš ustvarjalni svet in nas vodi v zgodbe, basni in nova spoznanja.

 1. DATUM

  URA

  TEMA

  PREDAVATELJ

  7. 4. 2017

  15.30 – 16.00

  Uvod

  A. Koblar, N. Meško

  7. 4. 2017

  16.00 – 17.30

  Ustvarjanje podlage za masko

  Eka Vogelnik

  7. 4. 2017

  17.30 – 18.30

  Odkrivanje in izbira živali

  Eka Vogelnik,
  Petra Pikalo

  8. 4. 2017

  9.00 – 10.30

  Priprava na oživljanje maske - živali in raziskovanje živalskega giba

  Petra Pikalo

  8. 4. 2017

  10.30 – 13.00

  Oblikovanje maske

  Eka Vogelnik

  8. 4. 2017

  14.30 – 17.00

  Kaširanje, delo z gibom v skupinah in priprava na naslednji sklop

  Eka Vogelnik,
  Petra Pikalo

  8. 4. 2017

  17.00 – 18.30

  Ustvarjanje in natančnejša artikulacija gibov za uporabo z masko

  Petra Pikalo

  9. 4. 2017

  9.00 – 13.00

  Grundiranje in barvna lestvica, poslikava in finalizacija maske

  Eka Vogelnik

  9. 4. 2017

  14.30 – 17.00

  Uporaba maske v zgodbi (basni)

  Eka Vogelnik,
  Petra Pikalo

   

Eka Vogelnik je diplomirala leta1971 na FAGG in leta 1974 na ALU. Od leta 1975 do 1980 je sodelovala s plesno pedagoginjo Marijo Vogelnik na študentskih ustvarjalnih delavnicah Kinetikona, kjer so prevajali ples v likovnost in glasbo. Metode, ki jih je pri tem odkrivala je preizkusila in razvijala pri likovnem pouku na osnovni in srednji šoli in sedaj na fakulteti. Prejela je pet nagrad za ilustracijo, gledališko likovno opremo plesnih in lutkovnih predstav in režijo TV lutkovnih oddaj za otroke. Zadnje čase se največ ukvarja z lutkovnimi predstavami (LGL), z urejanjem knjig (Ples skozi čas in balet skozi svet, JSKD, 2009, v pripravi Hodim plešem sem, JSKD) ter pisanjem izobraževalnih knjig (Okci Dober dan, MK; Odrske pripovedke, Modrijan). Od leta 1998 za socialno delo tehnike prebujanja ustvarjalnosti na različnih področjih ustvarjalne umetnostne terapije in ustvarjalno delo z lutkami v socialnem delu.

 

Petra Pikalo, profesorica sodobnega plesa, je diplomirala na mednarodnem inštitutu za sodobni ples RIDC v Parizu. Po diplomi je študirala na Pedagoški fakulteti na specialističnem programu Pomoč z umetnostjo, smer gib-ples. Sredi osemdesetih let se je priključila Plesnemu Teatru Ljubljana in od takrat deluje kot plesalka, igralka, lutkovna animatorka, koreografinja in pedagoginja v kulturi. Vrsto let uspešno sodeluje z mnogimi gledališči in drugimi multimedijskimi ustvarjalci. Od leta 1999 deluje kot profesorica giba in plesa deluje na umetniški gimnaziji na ŠVŠG Ljubljana. Za svoje pedagoško delo je prejela več nagrad, med drugim plaketo Mete Vidmar za ustvarjalne dosežke na področju plesne umetnosti, nagrado za mentorstvo na Festivalu Transgeneracije in nagrado Ksenije Hribar. Je soavtorica učnih načrtov za sodobni ples tako na osnovnošolski kot srednješolski stopnji. Je članica Društva za sodobni ples Slovenije, Društva Kinetikon in Društva umetnostnih terapevtov. Kot tolkalistka in vokalistka sodeluje v pesniško–glasbeni skupini Autodafé.

 


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

 

 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517